Valerie Frissen

Valerie Frissen

Valerie Frissen (1960) is directeur van het SIDN Fonds, een door SIDN (de organisatie achter .nl) opgericht fonds dat projecten ondersteunt die de maatschappelijke waarde van het Nederlandse internet versterken.

Voor de liefhebbers

Valerie Frissen (1960) is directeur van het SIDN Fonds, een door SIDN (de organisatie achter .nl) opgericht fonds dat projecten ondersteunt die de maatschappelijke waarde van het Nederlandse internet versterken.

Daarnaast is zij als hoogleraar ICT en Sociale Verandering namens SIDN verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Frissen heeft een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk in de wereld van de ICT en de media, onder beleidsmakers en in de academische wereld, Frissen heeft verschillende bestuurs- en adviesfuncties. Zij maakt deel uit van de Raad van Toezicht van de NPO (publieke omroep), de Dutch Creative Council,  de raad van Advies van HIVOS en het Algemeen Bestuur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

Tot slot is zij voorzitter van het bestuur van de Stichting Netwerkdemocratie.

Interview - “De ‘dataficering’ van de samenleving zie ik als één van de belangrijkste ontwikkelingen”
In dit interview gaat ze in op thema’s als openheid als waarde voor haarzelf en het openbaar bestuur en de kansen en bedreigingen van de ‘dataficering’ van de samenleving.
Lees het interview op open-overheid.nl 

"We spend a lot of time teaching leaders what to do. We don’t spend enough time teaching leaders what to stop." Marshall Goldsmith