Sander Klous

Sander Klous

Sander Klous zet Big Data opnieuw op de kaart. Hij laat zien dat het onvermijdelijk is dat data een steeds grotere rol gaan spelen in de maatschappij en dat deze ontwikkeling volop kansen biedt.

Voor de liefhebbers

Sander Klous doet onderzoek naar de manier waarop bedrijfsleven en samenleving maximaal kunnen profiteren van inzichten die kunnen worden verschaft met behulp van data-analyse. Hiertoe bouwt hij bruggen tussen technische randvoorwaarden (het verwerken van grote hoeveelheden data tot bruikbare inzichten), maatschappelijke randvoorwaarden (het voldoen aan de eisen en wensen van de samenleving op het gebied van onder andere privacy en gemak) en de vertaling van theorie naar praktijk. Bij dit laatste gaat het om de borging van de technische en maatschappelijke randvoorwaarden bij de inrichting van Big Data-systemen en de vertaling van de verkregen inzichten naar de wensen en behoeften van individuen, organisaties en samenleving.

Klous heeft sinds 2010 de leiding over de Big Data Analytics-dienstverlening bij KPMG Advisory. Hij promoveerde op het gebied van de hoge-energiefysica. Eerder werkte hij bij het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (NIKHEF) en deed hij verschillende projecten bij de deeltjesversneller op CERN. Klous ontving verschillende subsidies en prijzen met betrekking tot high performance distributed computing en publiceerde tal van artikelen op dit gebied.

“Lead from the back — and let others believe they are in front.” Nelson Mandela