Ruben Polderman

Ruben Polderman

Ruben Polderman leidde een nationaal onderzoek naar best practices, valkuilen en projectopzet bij gemeentevisies.


Ruben Polderman leidde een nationaal onderzoek naar best practices, valkuilen en projectopzet bij gemeentevisies. Van 101 gemeenten onderzocht hij hoe zij naar de toekomst kijken – en welke acties vervolgens ondernomen moesten worden. Hij begeleidde diverse toekomsttrajecten bij gemeenten en was verantwoordelijk voor de totstandkoming van de publicatie ‘Toekomstvisies als Wonderolie’.

"Leiderschap is weten wat je wilt en dat transformeren naar voordeel voor anderen” Remco Claassen (De essentie van leiderschap)