Rob Zuijderhoudt

Rob Zuijderhoudt

Zijn doelstelling als organisatieadviseur: verbeteren van de bedrijfsvoering, het vergroten van winstgevendheid en de kwaliteit van de dienstverlening.


Dr. ing. Rob Zuijderhoudt heeft een rijke ervaring als organisatieadviseur. Hij is bekend vanwege zijn inzicht in complexe dynamiek met chaos en zelfordening. Hij publiceert regelmatig vanuit zijn praktische inzicht in het ontstaan van synergie over: innovatie, veranderen van organisaties (zie ook: www.robzuijderhoudt.nl).

Toen Ilya Prigogine in 1977 de Nobelprijs voor Chemie kreeg voor zijn verklaring van 'het ontstaan van organisatie in de natuur', rees bij Rob Zuijderhoudt de vraag: 'Is dat inzicht ook toepasbaar in de organisatiekunde?' In 1985 publiceerde hij een eerste artikel daarover: het begin van een lange reeks. Sinds die tijd is hij voortdurend bezig om zijn inzicht in deze materie uit te breiden, te verdiepen en daadwerkelijk toe te passen in organisaties. In 1993 won hij de Professionele Publicatieprijs van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA.)

Zijn doelstelling als organisatieadviseur: verbeteren van de bedrijfsvoering, het vergroten van winstgevendheid en de kwaliteit van de dienstverlening. 

"We spend a lot of time teaching leaders what to do. We don’t spend enough time teaching leaders what to stop." Marshall Goldsmith