Léon de Caluwé

Léon de Caluwé

Léon schreef meer dan 20 boeken over organisatiekunde, veranderkunde, management en advieskunde. Hij ontving meerdere professionele prijzen voor publicaties.

Voor de liefhebbers


Prof. dr. Léon de Caluwé werkte in verschillende adviesgroepen en aan het management en de professionalisering van bureau Twynstra Gudde. Hij is senior partner. Hij heeft honderden adviesopdrachten gedaan in alle sectoren. Door het tijdschrift Management Team is hij in 2005 genoemd als de op één na machtigste consultant van Nederland. De rode draad in zijn advieswerk is veranderen en de factor mens daarin. Hij ontwikkelde hiervoor onder andere de zogenaamde kleurentheorie.

Daarnaast is hij Nederlands enige hoogleraar advieskunde. Léon is gespecialiseerd in leer- en verandertrajecten, waarbij de 'factor mens' van doorslaggevende betekenis is. Zijn werkgever hierin is de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hier geeft hij het vak ‘Organization Development and Change aan masterstudenten en tevens verricht hij wetenschappelijk onderzoek. Léon schreef meer dan 170 publicaties (waarvan 21 boeken) over organisatiekunde, veranderkunde, management en advieskunde. Hij ontving meerdere professionele prijzen voor publicaties.

Léon de Caluwe sprak ook tijdens de collegereeks Verandermanagement

Reacties van deelnemers n.a.v. het college van Léon de Caluwé over 'Leren veranderen' (uit de reeks Verandermanagement):
- Ik had hoge verwachtingen van Léon de Caluwé en hij heeft ze op alle fronten waargemaakt. 
- Kleurrijk college
- Prettige (zelf)spot in de presentatie
- Dit college had wel een hele dag mogen duren!
- Nooit geweten dat kleuren zo veelzeggend kunnen zijn, een topcollege!

Bezoek ook zijn website: http://www.decaluwe.nl

"We spend a lot of time teaching leaders what to do. We don’t spend enough time teaching leaders what to stop." Marshall Goldsmith