Janka Stoker

Janka Stoker

Janka Stoker heeft veel (inter)nationale publicaties op haar naam staan, zoals de boeken ‘Het onmisbare middenkader’ en ‘Grip op leiderschap’.


Prof. dr. Janka Stoker is sinds 1 december 2003 bijzonder hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering bij de Faculteit der Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is zij Senior Managing Consultant bij Berenschot, werkzaam bij de adviesgroep The Change Factory, dat actief is op het gebied van strategie-implementatie en organisatieverandering. Zij adviseert directies en management over de rol van leidinggevenden bij verandering. Haar deskundigheid ligt bij organisatieverandering en de rol die leidinggevenden daarbij spelen. Janka Stoker studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1998 aan de Universiteit Twente op het proefschrift ‘Leiding geven aan zelfstandige taakgroepen’. Ze deed veel onderzoek, deels uitmondend in nationale en internationale publicaties, zoals de boeken ‘Het onmisbare middenkader’, ‘Grip op leiderschap’, ‘Leiderschap verandert’ en ‘Managers zijn struisvogels: over vluchtgedrag van leidinggevenden’

“Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.” Stephen M.R. Covey