Henk Oosterling

Henk Oosterling

In de managementtoepassingen van zijn werk wordt vooral de nadruk gelegd op de relatie tussen media, mediators en management.

Voor de liefhebbers

Henk Oosterling is universitair hoofddocent en sinds 1985 verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Uni­ver­siteit Rot­terdam. Naast ‘dialec­tisch denken’ doceert hij ‘contemporaine Franse filosofie’, ‘filosofie van de kunst’ en ‘interculturele filosofie’. Hij is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst, secretaris van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Interculturele Filosofie, voorzitter van de Dutch Aesthetics Federation en hoofdredacteur van Studies of Intercultural Philosophy. Daarnaast is hij directeur van Rotterdam Vakmanstad, een projectbureau dat grootstedelijke interventies  ontwerpt en uitvoert, waarbij integrale gebiedsontwikkeling  wordt verbonden  met samenlevingsopbouw.

In die verschillende hoedanigheden heeft Henk Oosterling een dozijn (inter)nationale conferenties geïnitieerd, georganiseerd en gemodereerd. In zijn eigen werk orië­nteert hij zich in cultuurkri­tische en sociaal-politieke zin op de cross-overs tussen filo­sofie, politiek en kunst en de sociaal-politieke toepassingen daarvan. Tientallen artikelen, bundels en boeken verschenen van zijn hand. In 2010 verscheen de 2e druk van een overzicht van zijn projecten in het kader van Vakmanstad onder de titel Woorden als daden, evenals de door hem geredigeerde bundel Intermedialities. Philosophy, Arts, Politics waaraan gerenommeerde denkers als Slavoj Zizek, Luce Irigaray en Jean-Luc Nancy een bijdrage leveren. In Duitsland publiceerde hij een bundel over interculturele filosofie.
(zie verder: www.henkoosterling.nl)

De in deze boeken uitgewerkte inzichten worden geschraagd door een  relationele filosofie. Daarin wordt binnen een netwerktheoretisch raamwerk de overtrokken positie van het individu in het huidige politiek-economische denken letterlijk gerelativeerd: het individu blijkt allereerst een relationeel knooppunt te zijn in een weefsel van geschaalde netwerken.   In de managementtoepassingen en concrete beleidsimplicaties van zijn werk legt Oosterling vooral de nadruk op de positie en rol van mediators en managers in een mobiele informatiesamenleving en de consequenties voor 21e eeuws leiderschap.

Wat zeggen onze deelnemers over Henk Oosterling?
• Henk Oosterling gebruikt aansprekende voorbeelden, gedreven en eigenwijs
• Het college van de heer Oosterling was inspirerend, leuk om aan te horen, zet aan tot nadenken en reflectie. Kortom: prikkelend.
• Humorvol, prikkelend, vlot gebracht, goede spreker.

Testimonials

 • 8

  1. Mooi om het te bekijken vanuit filosofie als middel te kunnen gebruiken om te komen tot interventies en hoe anders om te gaan met macht

  Theo Versteeg, Adviseur Copafijth, RDW
 • 9

  Super leuk, mijn hersenen kraken :-). Interessant om anders te kijken.

  D. Vrijling, HR manager, I.S.P.T.
 • 8

  Benoemen van de problemen van deze tijd.

  Ewald van Orsouw, Afdelingshoofd. , Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
"Als je een hek om mensen heen zet, krijg je schapen." Mathieu Weggeman (leiderschapsexpert)