Ard Pieter de Man

Ard Pieter de Man

Ard Pieter de Man is (co-)auteur van een dertigtal artikelen en acht boeken op het gebied van ondernemingsstrategie, allianties en netwerken.

Voor de liefhebbers


Prof. dr. Ard-Pieter de Man is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Organisatorische Aspecten van de Netwerkeconomie aan de TU/e. Hij houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van interorganisatorische samenwerking, zoals allianties, joint ventures en met name netwerken in de context van de kenniseconomie.

Bovendien is hij werkzaam als rector van Sioo, centrum voor organisatie- en veranderkunde. 

“Lead from the back — and let others believe they are in front.” Nelson Mandela