Philip Scheltens

Philip Scheltens

Prof.dr. Philip Scheltens is oprichter en directeur van het Alzheimercentrum aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Hij toont aan dat het groeiende probleem van de ziekte van Alzheimer, en dementie in het algemeen, een flinke druk op de zorg zal uitoefe


Prof.dr. Philip Scheltens is directeur van het Alzheimercentrum aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Hij werd neuroloog in 1991 en promoveerde in 1993 op een proefschrift over MRI diagnostiek bij de ziekte van Alzheimer. In 2000 richtte hij het Alzheimercentrum van de VUmc op en werd hij benoemd tot hoogleraar. Hij toont aan dat het groeiende probleem van de ziekte van Alzheimer, en dementie in het algemeen, een flinke druk op de zorg zal uitoefenen. 

Philip Scheltens

“Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision.” Peter Drucker