Peter van den Hout

Peter van den Hout

Door zijn functie bij de WEKA zit hij bovenop het HR nieuws, zowel op feitelijk als op strategisch niveau.

Peter van den Hout is hoofdredacteur HR Strategie en HR Praktijk bij de WEKA. Hij zit hierdoor bovenop het HR nieuws, zowel op feitelijk als op strategisch niveau.

Hij is tevens jurylid van de HR-Proffie. HR Proffie brengt voorbeelden van inspirerend en doeltreffend HR-beleid onder de aandacht en onderstreept het belang van goed HR-beleid voor een succesvolle organisatie.

"We spend a lot of time teaching leaders what to do. We don’t spend enough time teaching leaders what to stop." Marshall Goldsmith