Michiel Schoemaker

Michiel Schoemaker

Michiel Schoemaker is ruim 30 jaar actief als adviseur en was tot 2011 als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Voor de liefhebbers

Zijn huidige advies- en onderzoeksprojecten hebben betrekking op een aantal onderwerpen. Het betreft hier enerzijds het opzetten en invoeren van personeelsbeleid, met name gericht op actuele thema’s zoals organisatie-identiteit, talentmanagement en employability. Anderzijds begeleidt hij reorganisaties, fusies, overnames en verzelfstandigingen, met name op P&O-terrein.

Hij schreef meerdere boeken en (internationale) artikelen op het terrein van talentmanagement en organisatie-identiteit. Zijn nieuwste boek heet “De gedreven organisatie”. In 1998 is hij gepromoveerd op de relatie tussen nieuwe organisatievormen en personeelsmanagement, de titel van zijn proefschrift is “Tussen slavernij en anarchie”.

In de periode 2003-2011 was hij twee termijnen bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht “Identiteit en talent in netwerkorganisaties”. Zijn eigen professionele scholing heeft zowel plaatsgevonden in de consultancy (IOD-België), als in het human resource management (INSEAD-Fontainebleau, INSEAD EuroAsiaCentrer-Hong Kong en –Macau).

"We spend a lot of time teaching leaders what to do. We don’t spend enough time teaching leaders what to stop." Marshall Goldsmith