Lineke Verkooijen

Lineke Verkooijen

Dr. Lineke Verkooijen is gepromoveerd op het onderwerp 'Ondersteuning eigen regievoering en vraaggestuurde zorg'. Dit heeft geresulteerd in het OERmodel, een handelings- en organisatiemodel voor het organiseren van zorg op basis van wensen van cliënten.

Voor de liefhebbers

Onderzoekservaring
Dr. Lineke Verkooijen is sinds 2009 als lector verbonden aan Windesheim Flevoland. Hiervoor was zij als lector Sociale Interventie werkzaam bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Ook heeft zij uiteenlopende functies binnen de zorg- en welzijnssector vervuld, onder andere als projectmanager, adviseur, docent, supervisor, coach, trainer en onderzoeker. Zij ontwikkelde veel kennis over het klantenperspectief, waarover zij publiceerde in tal van boeken en artikelen.

Onderzoeksfocus
Het onderzoek van Lineke Verkooijen richt zich voornamelijk op klantenperspectief en het ontwikkelen van instrumenten en methoden om de invloed van klanten op zorg en ondersteuning te optimaliseren en te professionaliseren. Kenmerkend voor haar onderzoek is dat zij het gedrag van cliënten/patiënten bestudeert om, indien van toepassing, het gedrag van professionals en zorg- en welzijnsorganisaties te veranderen.

"We spend a lot of time teaching leaders what to do. We don’t spend enough time teaching leaders what to stop." Marshall Goldsmith