Joep Dohmen

Joep Dohmen

Prof. dr. Joep Dohmen is emeritus hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Voor de liefhebbers

Prof.dr. Joep Dohmen is lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming (HVO) Hij is emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij studeerde filosofie in Utrecht, Berlijn en Leuven.  In 1992 was hij medeoprichter van Filosofie Magazine en adjunct-hoofdredacteur tot 1998. In 1994 promoveerde (Cum Laude) hij op Nietzsche over de menselijke natuur (Kampen, Kok 1994). Sinds 1998 was hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, sinds 2007 als hoogleraar.

In 2002 verscheen de anthologie Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven. In 2014 verscheen een volledig herziene herdruk (19e druk, 2014). Centraal in zijn filosofische activiteit staat de ontwikkeling van een bestaansethiek (levenskunst), een moraal waarin de ethiek van de zorg voor zichzelf, de zorgethiek en de deugdethiek met elkaar zijn geïntegreerd. Concrete toepassingen daarvan zijn projecten van morele educatie (Bildung van jongeren), en de kunst van het ouder worden (Senior Academy). Kernthema’s in de bestaansethiek zijn: autonomie, authenticiteit, deugden, geluk, houding, motivatie, tijd, vrijheid, zelfverwerkelijking, zelfzorg en zingeving.

Testimonials

  • 8

    Prikkelend. Scherpe definitief/stellingen die discussie uitlokken.

    J.M. Amperse, Manager facilitair bedrijf, Bibliotheekservice Fryslan
“Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.” Stephen M.R. Covey