Jan Rotmans

Prof. dr. Jan Rotmans
Volgend programma op 26 september Organisatie 3.0

Jan Rotmans wordt gezien als dé internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Hij is oprichter van ICIS, DRIFT, Urgenda en Nederland kantelt.

Voor de liefhebbers

Prof. dr. ir. Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven en bevlogen wetenschapper, met ruim
300 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties, waaronder 20 boeken.

Hij is een pionier en visionair op zijn vakgebied met een internationale reputatie. Jan Rotmans was
ooit de jongste hoogleraar in Nederland en de eerste in Nederland die op klimaatverandering
promoveerde. Hij heeft 2 jaar gewerkt bij de Verenigde Naties in New York, aan de evaluatie van
het mondiale duurzaamheidsbeleid. Na zijn promotieonderzoek werkte hij nog 6 jaar bij het RIVM,
waar hij twee interdisciplinaire onderzoeksgroepen oprichtte en leidde: één rondom het IMAGE
model, het eerste integrale klimaatmodel in de wereld, en één rondom het TARGETS model, een
mondiaal model voor duurzame ontwikkeling.

In 1997 werd hij professor bij de Universiteit van Maastricht, waar hij het ICIS (International Centre for Integrative Studies) oprichtte. In september 2004 heeft hij het onderzoeksinstituut DRIFT opgericht: Dutch Research Institute For Transitions.
Daarmee werd hij professor in transities & duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Hij heeft het vakgebied transitiekunde op de kaart gezet in Nederland en in Europa en was
directeur van het nationale transitieonderzoeksnetwerk KSI.

Naast zijn wetenschappelijk werk (lokaal, nationaal en internationaal) wil hij ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Daarvoor is een radicale omslag, een transitie, noodzakelijk. Met zijn kennis wil hij graag als het ware de spelregels opstellen voor hoe dat moet, zodat daarna creatievelingen uit alle hoeken van de maatschappij daarmee aan de slag kunnen. Of het nou om een duurzaam project, regio, of sector gaat.

Om Nederland duurzamer te maken heeft hij in 2007 de stichting Urgenda opgericht samen met een groep andere koplopers. Hij heeft een toekomstvisie ontwikkeld, Nederland duurzaam in 2040, en werkt aan icoonprojecten om die duurzame visie te realiseren. Hoofdaandachtsgebieden daarin zijn duurzame energie, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzame gebouwde omgeving.

Hij adviseert internationale organisaties en regeringen op het gebied van duurzaamheid en transities. Onder meer de Verenigde Naties, de OESO, de Europese Commissie, Het Europees Milieu Agentschap en landen als Engeland, Duitsland en Finland. Hij heeft een aantal grote internationale projecten geleid op het gebied van transities en duurzaamheid. 

Jan Rotmans staat hoog genoteerd in de duurzame top 100 (nr. 7 in 2011) en heeft sinds 2011 een eigen bedrijf op het gebied van duurzaamheid, Rotradamus. 

In 2014 startte hij het initiatief ‘Nederland Kantelt’ dat zichtbaar wil maken hoe groot en breed de vernieuwingsbeweging is in Nederland op 9 verschillende terreinen: zorg, onderwijs, zorg, energie, voedsel, bouw, ruimte, water, kunst/cultuur en financiën.

"We spend a lot of time teaching leaders what to do. We don’t spend enough time teaching leaders what to stop." Marshall Goldsmith