Irma Harmelink

Irma Harmelink begon haar loopbaan 27 jaar geleden als wijkverpleegkundige. Daarna volgden verschillende managementfuncties in de thuiszorg en jeugdgezondheidszorg.

Voor de liefhebbers

De kraamzorg is vanaf eind jaren negentig haar terrein.

Nominatie Zorgmanager van het Jaar

Irma Harmelink werd in 2007 genomineerd voor de titel Zorgmanager van het Jaar. Zij was destijds eenhoofdige raad van bestuur van kraamzorgorganisatie Naviva. De nieuwe bestuurder werd genomineerd om haar pragmatische, open en resultaatgerichte managementstijl en hield een goede concurrentiepositie ondanks marktgeweld en fusies. 

"Leiderschap is weten wat je wilt en dat transformeren naar voordeel voor anderen” Remco Claassen (De essentie van leiderschap)