Harry Starren

Harry Starren

Harry Starren is een gerenommeerd specialist op het gebied van leiderschap en ondernemerschap. Harry Starren was tot mei 2012 algemeen directeur van de Baak, Management Centrum VNO-NCW.

Voor de liefhebbers

Drs. Harry Starren was ruim twintig jaar werkzaam bij het centrum voor leiderschap en ondernemerschap De Baak, waarvan de laatste vijftien jaar (tot mei 2012) als algemeen directeur van de Baak, Management Centrum VNO-NCW. Onder Starrens aanvoering groeide het bedrijf van 100 naar 250 medewerkers, van een omzet van € 6 miljoen naar € 35 miljoen.

Hij is daarnaast altijd actief geweest en nog steeds als docent en adviseur, met name op het gebied van het management en leiderschap van professionele organisaties.

Harry Starren is onder andere voorzitter van de federatie van de Nederlandse creatieve industrie, bestuurslid van De Groene Zaak, lid Raad van Advies New Venture, lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, lid Raad van Advies Eprom Organisatie Adviseurs en heeft zitting in verschillende vakjury’s.

Voor zijn tijd bij De Baak was hij onder meer werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, universitair docent, directeur van een onderzoeks- en adviesbureau en hij was directeur van het PAO Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen te Utrecht. Hij was presentator van het TELEAC/NOT programma ‘Grootmeesters in Management’. Van zijn hand verscheen in 2001 het boek ‘Grootmeesters in Management’. Samen met Twan van de Kerkhof schreef Starren het boek ‘De 21 geboden van modern leiderschap’. In 2004 kwam het boek ‘Lijden, leren en leiden: Gedachten over de ontwikkelingen van leiders en managers.’ uit, geschreven door David Jan van Stolk en Harry Starren.

Harry Starren is een gerenommeerd specialist op het gebied van leiderschap en ondernemerschap. Hij is werkzaam op het snijvlak van innovatie en ondernemerschap en bouwt als zodanig voort op zijn ervaring en successen. Zijn focus ligt op de sociaal, economisch en culturele ondernemingen met een oriëntatie op de Europese markt.

"Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there." John Kotter