Hans Achterhuis

Hans Achterhuis

Prof. dr. Hans Achterhuis is vooral bekend geworden als een filosoof die niet aarzelt om zich buiten zijn vakgebied als publiek intellectueel over maatschappelijke en politieke vraagstukken te buigen.


Hans Achterhuis is emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij is vooral bekend geworden als een filosoof die niet aarzelt om zich buiten zijn vakgebied als publiek intellectueel over maatschappelijke en politieke vraagstukken te buigen. De nadruk in zijn werk ligt op de sociale filosofie, waarbij hij zich heeft gericht op thema’s als ontwikkelingshulp, welzijnswerk, schaarste en technologie.

Achterhuis studeerde Theologie en Filosofie in Utrecht en Straatsburg. Hij promoveerde met een proefschrift over Albert Camus. Lange tijd combineerde hij zijn wetenschappelijke werk met functies bij maatschappelijke organisaties (Werelddiaconaat, Nederlands Centrum voor Buitenlanders). Als docent sociale filosofie was hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, onder andere bij de afdeling Andragologie. In 1988 werd Hans Achterhuis bijzonder hoogleraar Milieufilosofie aan de Universiteit van Wageningen. Van 1990 tot zijn emeritaat in 2007 bekleedde hij de leerstoel Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Bij zijn emeritaat werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Met zijn magnum opus Met alle geweld (2008) won Hans Achterhuis de Socrates Wisselbeker 2009.

“Lead from the back — and let others believe they are in front.” Nelson Mandela