Frans de Groot

Frans de Groot

Frans de Groot is de grondlegger van de BITSing methode en eigenaar van het bedrijf BiTS in Busines. Hij doceert BITSing aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en diverse hogescholen. De Groot heeft twintig jaar gewerkt aan de Bitsing-methode.


Frans de Groot is de grondlegger van de BITSing methode en eigenaar van het bedrijf BiTS in Business in Amsterdam. Hij doceert BITSing aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en diverse hogescholen. De Groot heeft twintig jaar gewerkt aan de ontwikkeling van zijn methode, waar in de praktijk zeer goederesultaten mee worden behaald.

Bitsing


Artikelen

Interview: Cofely en de Bitsing-methode
Algemeen directeur Bas Ambachtsheer over het leggen van focus in start-up situaties en het eigen maken van de Bitsing-methodologie binnen afdelingen Cofely West Nederland BV en Cofely Energy Solutions BV.

Bitsing-methode: maximaliseren tegen minimale kosten
Het realiseren van autonome groei is de meest succesvolle strategie om omzetgroei te behalen. De wetenschappelijke Bitsing-methode helpt organisaties omzet te maximaliseren. De afgelopen jaren hebben we gezien dat veel bedrijven steunden op kostenbesparingsprogramma’s om de winst veilig te stellen of te verbeteren. 

"Leiderschap is weten wat je wilt en dat transformeren naar voordeel voor anderen” Remco Claassen (De essentie van leiderschap)