Frank Miedema

Frank Miedema

Prof. dr. Frank Miedema is sinds 2009 decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht.

Voor de liefhebbers

Frank Miedema studeerde biochemie aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in de immunologie. Hij was onder meer als divisiemanager verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek bij het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst (CLB), en was daarna directeur van Sanquin Research.

Als hoogleraar Immunologie van AIDS was Miedema verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In 2004 werd hij hoofd van de afdeling Immunologie van het UMC Utrecht. Hij is lid van verschillende nationale en internationale wetenschappelijke organisaties en adviescommissies.

Miedema publiceerde honderden artikelen in medische vakbladen, waaronder in Nature, Science en Lancet.

Miedema is één van de initiatiefnemers van Science in Transition. De initiatiefnemers van Science in Transition menen dat het wetenschappelijke systeem moet veranderen. Wetenschap moet gewaardeerd worden om de maatschappelijke meerwaarde die het oplevert en maatschappelijke stakeholders moeten meebeslissen over de kennisproductie.

"Als je een hek om mensen heen zet, krijg je schapen." Mathieu Weggeman (leiderschapsexpert)