Jan Nekkers

Jan Nekkers

Jan Nekkers heeft jarenlange ervaring met het toepassen van scenario’s voor onder andere strategieontwikkeling.

Voor de liefhebbers

Jan Nekkers is oprichter en directeur van Futureconsult. Hij heeft jarenlange ervaring met het toepassen van scenario’s voor strategieontwikkeling bij zowel profit als non-profit organisaties. Hij is veelgevraagd spreker en trainer met name op het gebied van scenariodenken. Hij heeft over dit onderwerp het boek “Wijzer in de Toekomst” geschreven.

"Leiderschap is weten wat je wilt en dat transformeren naar voordeel voor anderen” Remco Claassen (De essentie van leiderschap)