Matthijs van Leeuwen

Matthijs van Leeuwen

Dr. Matthijs van Leeuwen is docent sociale beïnvloeding en coördinator van de master Gedragsverandering aan de Radboud Universiteit. Hij promoveerde in 2010 op het onderwerp ‘aantrekkelijkheid’ en is coauteur van het boek Hidden Persuasion.

Voor de liefhebbers

Hij werd geboren in het koude noorden, in een klein Scandinavisch dorp wat destijds nog moedig weerstand bood tegen een expanderend Europa. Uiteindelijk vluchtte hij naar een warmer, socialer klimaat (én goedkopere alcohol) en intussen mag hij Nijmegen alweer 15 jaar zijn thuis noemen.

Door zijn Noorse achtergrond is Matthijs geïnteresseerd in onaangepast, radicaal gedrag en hoe mensen weerstand bieden tegen gezonde gedragsverandering. En nog belangrijker: wat veroorzaakt deze weerstand? 

Wat is de balans tussen zelfregie, ervaren vrijheid en autonomie enerzijds, en de behoefte aan groepsidentiteit, een gezamenlijk narratief, en sociale normen en waarden anderzijds? Hoe bepaalt een mens zijn gedrag in de huidige complexe en veeleisende maatschappij met de verlammende kennis dat we allemaal zullen sterven?

Het zoekende individu vindt zichzelf niet door te denken maar door te doen. Het is niet “I think, therefore I am”, het is “I act, therefore I become”. Matthijs poogt in zijn werk een brug te slaan tussen idee en gedrag.

"We spend a lot of time teaching leaders what to do. We don’t spend enough time teaching leaders what to stop." Marshall Goldsmith