Over Bas Haring

Bas Haring

Hij noemt zichzelf ook wel ‘Volksfilosoof’; via boeken, columns, lezingen en TV probeert hij wetenschap en filosofie zo uit te leggen dat het begrijpelijk wordt.

Voor de liefhebbers

Prof. dr. Bas Haring is natuurkundige en filosoof, Hij noemt zichzelf ook wel ‘Volksfilosoof’; via boeken, columns, lezingen en TV probeert hij wetenschap en filosofie zo uit te leggen dat het begrijpelijk wordt. Bas is hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, waar hij de leerstoel ‘publiek begrip van wetenschap’ bekleedt. Zijn boeken en lezingen blinken uit door briljante eenvoud.

“Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision.” Peter Drucker