Art Dewulf

Art Dewulf

Zijn onderzoek en onderwijs richten zich (onder andere) op complexe (multi actor) samenwerkingsrelaties waar issues als framing, conflict en leren een rol spelen.

Voor de liefhebbers

Art Dewulf is universitair hoofddocent aan de leerstoelgroep Bestuurskunde van Wageningen Universiteit. Hij bestudeert en doceert over de organisatiekundige en bestuurskundige aspecten van het beheer van natuurlijke hulpbronnen, zoals waterbeheer, klimaatadaptatie en duurzaam materialenbeheer. De focus van zijn onderzoek ligt op framing, conflict en samenwerking in governance-processen.

"Change comes from feeling. Put feeling first." Dan Heath (Amerikaanse verander-goeroe)