Arent van 't Spijker

Arent van 't Spijker

Arent van ‘t Spijker heeft meer dan 20 jaar ervaring in informatiemanagement in een scala aan organisaties en bedrijfstakken.


Arent van ‘t Spijker heeft meer dan 20 jaar ervaring in informatiemanagement in een scala aan organisaties en bedrijfstakken. Zijn focus ligt op informatie als drijfveer voor innovatie en in het activeren en te gelde maken van de waarde die in data besloten ligt. Arent is senior consultant voor bedrijfsvoering en senior management van organisaties.

Arent is een creatief en inspirerend spreker. Hij is oplossingsgericht en kan bogen op uitgebreide kennis van (en ervaring in) het managen van zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Zijn kennisgebied omvat Data Driven Strategy, Business Model Innovation, Big Data, Business Intelligence, Competitive Intelligence en Agile werkmethoden.

Artikel

De verdienkansen van big data: en waar ze liggen
Big Data leidt tot veel nieuwe verdienmodellen. Arent van 't Spijker verzamelde er een aantal, om te laten zien welke kansen er liggen.

Meer informatie

• www.Blinklane.com: u vindt hier zijn laatste artikelen en activiteiten op het gebied van data en zijn waarde

"Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there." John Kotter