Thinking traps - middagprogramma

Thinking traps - middagprogramma

Hoe je in de luren wordt gelegd door je eigen brein én hoe je dat kunt voorkomen

We leven in een tijdperk waarin onzekerheid, complexiteit en informatiestromen toenemen. En ons brein heeft daar moeite mee. In ons leven en werk nemen wij voortdurend beslissingen en doen wij voortdurend uitspraken over onzekere gebeurtenissen.

Als mensen maken wij gebruik van heuristieken, zeg maar 'denkvuistregels', waarmee we  complexe zaken hanteerbaar denken te kunnen maken. Maar onze heuristieken zijn weliswaar de ene keer heel nuttig en cost-effective, terwijl ze de andere keer tot ernstige en systematische beslissingsfouten leiden, soms zelfs met hoge kosten. Ons denken is feilbaar en daar moet je je als professional in kennisintensieve organisaties niet alleen bewust van zijn, je moet ook weten hoe je maar al te vaak in denkvalkuilen trapt en hoe je je daar voor behoed. Deze masterclass is deels gebaseerd op het werk van nobelprijswinnaars Daniel Kahneman en Nicholas Taleb. 

Type:
middagseminar
Prijs:
€ 495,00 (excl. BTW)
Datum:
31 december
Groepsarrangement:
Meer informatie aanvragen
Direct aanmelden Bekijk de brochure

Na afloop van deze masterclass herken je de voornaamste heuristieken en (unconscious) biases en ben je weerbaarder tegen de daarmee verbonden 'thinking traps', denkvalkuilen. Daarmee wordt je vaardiger in adequaat beslissingen nemen onder onzekerheid. Maar ook leer je zuiverder omgaan met complexe situaties.

Je krijgt antwoord op de volgende vragen

 • Wat zijn heuristieken en welke heuristieken heeft de wetenschap inmiddels ontdekt?
 • Op welke manieren beinvloeden heuristieken beslissingen onder onzekerheid?
 • Wanneer kunnen we wel en wanneer kunnen we beter niet op onze intuitie vertrouwen?
 • Wat zijn de voordelen van heuristieken, maar ook hoe kunnen heuristieken kritisch denken verhinderen of ondermijnen en wat zijn de schadelijke gevolgen daarvan?
 • Hoe bewust ben je je van je persoonlijke kwetsbaarheid voor heuristieken en hoe kun je je daar bewuster weerbaar voor maken?
 • Hoe kun je gebruikmaken van heuristieken bij het beinvloeden van anderen en waar ligt de grens tussen ethisch en onethisch gebruik?
 • Waarom is het van belang om met een zekere regelmaat je bewustzijn op heuristieken te verversen en hoe kun je dat praktisch doen?

Op maat

Omdat mensen verschillen in hun kwetsbaarheid voor heuristieken, is het belangrijk om daarin je eigen kwetsbaarheid te leren kennen. Daarvoor krijg je als deelnemer de 'Heuristic and biases scale' aan geboden waarmee je je eigen kwetsbaarheid kunt vaststellen. 

Voorbeeld

We denken dat wij rationele wezens zijn, maar dat valt in de praktijk vaak vies tegen. Zo ontdekte Kahnemann en zijn collega Tversky dat wij verlies twee keer zoveel haten als dat we een even grote winst waarderen. Ineens begrijp je dan dat we een half aangelegde Betuwelijn niet alsnog afblazen, maar voltooien. Ook al zal deze nooit rendabel worden....

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald is het spreekwoord. Maar in hoeverre geldt dat ook voor ons?

Nog een voorbeeld

In ons denken maken we graag gebruik van ankerheuristieken. We oordelen op basis van de eerst beschikbare informatie. Zet twee vragen in de verschillende volgorde en je krijgt een heel verschillend beeld:

1. Hoe gelukkig ben je?

2. Hoe vaak vrijen jullie?

of omgekeerd

1. Hoe vaak vrijen jullie?

2. Hoe gelukkig ben je?

Denken over denken is leuk, lerend en lonend.

Prof. dr. René Diekstra

Prof. dr. René Diekstra

Functie:
Emeritus hoogleraar Psychologie
Bedrijf:
Roosevelt Academy

René F.W. Diekstra is auteur van ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, richtte het blad Psychologie Magazine op en introduceerde de cognitieve gedragstherapie in ons land.

Als 'denken' de core business is van jouw organisatie dan is dit programma een prachtige suggestie voor jullie. 'Denken over denken' is een onderschat fenomeen en maar weinigen nemen er de tijd voor. Dit programma loont.

Het toont de valkuilen in ons denken aan, voorkomt verkeerde keuzes en verhoogd de effectiviteit van breinwerkers individueel maar ook onderling drastisch. 

De theorie van dit programma staat als een huis: wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht.

Over de vorm gaan we graag in gesprek. Zo zijn er diverse opties:

 • Aftrap in collegesetting voor groot publiek
 • Expertsessies in kleinere groepen
 • Extra docenten uit de wereld van de (neuro)psychologie
 • Extra studiemateriaal en literatuur

Geinteresseerd?

Bel ons op 030 - 800 0420 en maak via Juliette van Sint Maartensdijk een afspraak met Remco Gerritsma. Of stuur een mail naar info@focuslearningjourneys.nl   

Iedere deelnemer ontvangt een werkboek met tests en de boeken 

 • 'Thinking fast and slow' by Daniel Kahneman
 • 'Misleid door toeval' van Nassim Nicholas Taleb 
   
Daniel Kahneman

Thinking fast and slow

Daniel Kahneman

Psycholoog Daniel Kahneman is de grondlegger van de gedragseconomie en de geluksstudies. Hij maakte korte metten met het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt. Daarvoor in de plaats introduceerde hij de feilbare menselijke psyche in de economie, gekenmerkt door gebrekkig oordeelsvermogen in onzekere omstandigheden. Voor zijn baanbrekend onderzoek won hij in 2002 als eerste psycholoog de Nobelprijs voor de economie.

Kahnemans onderzoek heeft grote invloed gehad op auteurs als Malcolm Gladwell 'Het beslissende moment', Nassim Taleb 'De zwarte zwaan' en Steven Levitt 'Freakonomics'. Nu verschijnt het langverwachte standaardwerk van Kahneman zelf, dat toegankelijk en verhelderend laat zien hoe ons denken werkt.

Hij introduceert in 'Thinking, fast and slow' de machinerie van ons denken. Twee systemen beïnvloeden de manier waarop we denken en beslissen: systeem 1 is snel, intuïtief en emotioneel, systeem 2 is traag, weloverwogen en logisch-rationeel. Hij legt uit wanneer we op onze intuïtie kunnen vertrouwen en wanneer we juist onze ratio moeten aanspreken.

Kahneman biedt in een levendige dialoog met de lezer nieuwe en praktische inzichten over de keuzes die we in ons leven maken.

Nassim Nicholas Taleb

Misleid door toeval

Nassim Nicholas Taleb

Het toeval speelt een grotere rol dan we denken, dat is het uitgangspunt voor dit boek van filosoof, wiskundige en dissident van Wallstreet Nassim Taleb. Kern van zijn betoog is dat wetenschappers, beleidsmakers, zakenmensen en financiers de waarde van rationele verklaringen voor historische data bij financiele (beurs)transacties overschatten, terwijl men tegelijkertijd het onverklaarde toeval over het hoofd ziet. Taleb volgt daarmee een lange lijn van sceptici, zoals Sextus Empiricus, Pierre Bayle, Montaigne, David Hume en Karl Popper, die geloofden dat het verleden niet zou moeten worden gebruikt om de toekomst te voorspellen.

Deelnemers van dit programma bekeken ook:

 • 'Verandermanagement in 1 dag' met prof. dr. Jaap Boonstra

  In 10 stappen helderheid in je veranderstrategie

  Masterclass met veranderspecialist Jaap Boonstra

  Meer informatie
 • Stress vriend en vijand

  Incompanyprogramma voor (management) teams die willen investeren in stressmanagement

  Datum, duur, vorm en prijs in overleg

  Meer informatie
"We spend a lot of time teaching leaders what to do. We don’t spend enough time teaching leaders what to stop." Marshall Goldsmith