Psychologie voor Managers - Blended editie 2020

Psychologie voor Managers - Blended editie 2020

Ontwikkel je kijk op mensen en leer meer over gedrag, karakters en het brein

Blended editie: Online, met een fysieke start en afsluiting in 2020, én de volledige reeks fysiek in 2021

We gaan een uiterst onzeker najaar tegemoet. We voorzien dat live colleges zullen uitvallen door Corona. Daarom riepen we onze docenten bijeen en creëerden we een superalternatief. Blended.

Want behoefte aan verbinding blijft groot en de behoefte aan leren ook. Denk maar eens aan vragen over actuele thema’s als: zingeving, stress, prioritijdmanagement, rouwverwerking en omgaan met onzekerheid.

Je vindt de antwoorden in de psychologie!

Maar hoe doe je dat op een veilige, inspirerende en interactieve manier? Als deelnemer aan de reeks ‘Psychologie voor Managers’ ga je blended leren. Samen met onze sprekers hebben we gekozen om jou te bedienen met een programma van vier blokken, verdeeld over een jaar:

 • LIVE COLLEGE, KENNISMAKING (september 2020)
 • 9 ONLINE INTERACTIEVE COLLEGES (najaar 2020)
 • LIVE MASTERCLASS (december 2020)
 • VOLG LIVE PSYCHOLOGIE VOOR MANAGERS (2021)

Bekijk hier het overzicht, en zie het tabje praktisch voor meer details.

Veilig, inspirerend en interactief.

Type:
Collegereeks, Masterclass
Prijs:
€ 3.995,00 (excl. BTW)
Datum:
Van 17 sept. t/m 17 dec. 2020
Houd mij op de hoogte Bekijk de brochure

Gecompliceerde wezens

Mensen kunnen gecompliceerde wezens zijn. Als manager, of professional heb je dagelijks met een theater aan irrationeel gedrag te maken. De tragische, ondoorgrondbare en hilarische aspecten van de menselijke geest verbazen je keer op keer en ze maken je managementtaak er niet makkelijker op.

Licht in de duisternis

Hoe krijg je een vinger achter deze processen? Hoe kun je menselijk gedrag observeren, interpreteren, verklaren en voorspellen? Het is een open deur, maar samenwerken wordt steeds belangrijker en gevarieerder. Psychologische kennis is dan een absolute must! Daarom is er deze serie: Psychologie voor Managers. Wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht door absolute toppsychologen.

Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Wat kun je als leidinggevende leren van de Klassieke psychologen Freud, Jung en Adler?
 • Wanneer werkt prestatiebeloning wel en wanneer niet?
 • Hoe krijg je alles van mensen gedaan?
 • Wat is de beste manier om te beslissen?
 • Hoe reduceer je negatieve stress in je organisatie?
 • Hoe ga je om met verschillen in je team?
 • Wat zijn de 4 eigenschappen voor succes in een snel veranderende wereld? 
 • Hoe ga je om met weerstand bij verandering?
 • Hoe werkt jouw psychologisch afweersysteem?

Voor wie is deze serie bedoeld?

Deze collegereeks en masterclass zijn bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor een team van mensen, of je jezelf nou (project)manager, leidinggevende of professional noemt. Je bent gefascineerd door menselijk gedrag, je weet dat succes draait om de menselijke maat, je beseft dat je hierin een slag wilt maken en ... je hebt er misschien eigenlijk wel spijt van dat je nooit Psychologie hebt gestudeerd, dan is dit jouw reeks.

Topexperts, unieke internationale line-up

Het motto van deze reeks is 'wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht'. Iedereen mag zichzelf coach noemen en daarom leggen wij ons oor dit najaar te luister bij de psychologische wetenschap. Toppsychologen uit Nederland, België en de VS koppelen de wetenschappelijke kennis uit hun vakgebied aan je dagelijkse werkomgeving.

Welkom

Herken jij je in bovenstaande omschrijving en word je hier enthousiast van? Dan ben je van harte welkom om je in te schrijven. Wacht niet te lang want voor je het weet is deze serie uitverkocht.

Voor iedere deelnemer: jaarabonnement + boekenpakket + samenvattingen van alle colleges Als deelnemer aan de reeks Psychologie voor Managers ontvang je een jaarabonnement op het blad Psychologie Magazine en een boekenpakket van 12 boeken, geschreven door de docenten van de colleges. Bovendien ontvang je van ieder college een samenvatting van 3 A4-tjes. Handig gebundeld.<\/p>

Waarom Freud, Jung en Adler nog altijd actueel zijn voor wie effectief wil leidingeven

De ideeën en theorieën van Freud hebben ook nu nog altijd een grote geldigheid voor het begrijpen en beïnvloeden van menselijk gedrag. En dat geldt ook voor de theorieën van Carl Gustav Jung en Alfred Adler. Jung’s filosofieën over het menselijk gedrag, waaronder de begrippen introversie / extraversie, vormen nog steeds de basis voor een aantal systemen van assessments. Minstens zo relevant is Adler’s psychologie van de macht. Zijn analyse van macht als drijfveer in menselijke interacties biedt een fascinerende inkijk in succesvolle en falende groepsprocessen.

Docent: prof. dr. René Diekstra
Tijd: 16:00 - 19:00, live bij Bar Beton in Utrecht

Leren omgaan met je eigen EGO

In elke relatie neem je jezelf mee. Zo ook in je rol als leidinggevende. Goed leiding kunnen geven impliceert het hebben van zelfkennis. Wat zijn valkuilen op weg naar echte zelfkennis? Hoe werkt jouw psychologisch immuunsysteem? Hoe werkt projectie? Wat is de rol van macht in de relatie met je mensen?  

Relaties, ook die op het werk, zijn de hogeschool van het leven. In dit college staan we uitgebreid stil bij de psychologie van relaties. Daarbij zullen we zien dat het ego een grote sta in de weg is voor jouw functioneren als leidinggevende. Maar je leert ook hoe je daar mee om kunt gaan.

Docent: Oscar David
Tijd: 16:00 - 17:30, online via Zoom

Word een basiskamp voor je medewerkers

Als leider kun je een enorm potentieel ontwikkelen bij jezelf, je mensen en je organisatie door vertrouwen op te bouwen en daarnaast veranderingen in gang te zetten én te leiden.

Veranderen is de nieuwe constante. Dit vraagt van iedereen aanpassingsvermogen, omgaan met onzekerheid en de moed om uitdagingen op te pakken. De kwaliteit van de onderlinge relaties bepaalt dan de effectiviteit van de organisatie.

Hoe creëer je als leider een klimaat waarin mensen uitdagingen aan durven? Bied je voldoende ondersteuning? Durf je als leider ook positie te kiezen als de protocollen niet volstaan? Een college over de kunst van het balanceren tussen uitdagen en ondersteunen. Over emotionele rijpheid, morele moed en praktische wijsheid. Ben je als leider het basiskamp voor je medewerkers? Heb je zelf een basiskamp om op terug te vallen als het tegen zit? 

Docent:  prof. dr. Andre Wierdsma
Tijd: 16:00 - 17:30, online via Zoom

Over duivelse dilemma’s, waarheden en niet-begrijpen

Voor het oplossen van complexe vraagstukken hebben we vele invalshoeken nodig. Innovatie betekent samenwerken met mensen uit verschillende vakgebieden, landen en organisaties. Het maakt inclusie, goed omgaan met macht en verschil, één van de grootste uitdagingen van deze tijd. 

Inclusie is een hot topic. Co-creatieprocessen stranden door verschillende organisatieculturen. Mensen worden uitgesloten vanwege hun kleur, geloofsovertuiging, leeftijd of seksuele geaardheid. Inclusie gaat over privileges. Over wie zich aan wie moet aanpassen, wat we wel en niet normaal vinden, wie wat beslist, wie mee mag doen en wie vooral niet. Inclusie en diversiteit gaan over conflict. Over wie er wel en niet mee mag doen. Onderwerpen waar we niet licht en opgewekt over spreken met elkaar. We hebben een energieke taal nodig om onderlinge pijnpunten te benoemen, zonder dat iedereen meteen op zijn achterste benen staat. 

Docent: Jitske Kramer
Tijd: 16:00 - 17:30, online via Zoom

Hoe motivatie werkt, en hoe niet... 

Tien jaar lang was Kilian Wawoe als senior personeelsmanager werkzaam voor ABN AMRO. Hij maakte de vette jaren in de bankwereld mee en daarmee de jaren van de almaar stijgende bonussen. Hij was zelf verantwoordelijk voor het uitdelen van bonussen, hij maakte deel uit van het systeem. In 2010 verliet hij de bank uit onvrede met de bonuscultuur, waar ondanks de kredietcrisis geen einde aan is gekomen. 

Wawoe begon een onderzoek naar de werking van bonussen en constateerde dat ze vaak onjuiste prikkels geven. Ze zetten medewerkers van een bedrijf niet aan tot betere prestaties. Er is een groot verschil in wat managers vinden van hun medewerkers en wat ze belonen. Dit komt doordat managers hun personeel moeten afrekenen om aan het begin van het jaar opgestelde targets. Hierdoor worden medewerkers nogal eens aangezet tot verkeerd of kortzichtig gedrag.

Docent: dr. Kilian Wawoe
Tijd: 16:00 - 17:30, online via Zoom

Ben ik als mens nog nodig?

Terwijl robots steeds meer van onze banen overnemen, buigt Elke zich gefascineerd over de vraag waarin de uniciteit van de mens schuilt. Over welke onvervangbare kwaliteiten beschikt het menselijk brein? Welke bijzondere kenmerken leveren ons een competitief voordeel op in vergelijking met onze digitale tegenhangers? En wat moeten organisaties doen om in deze tijden van digitalisering een koploper te zijn?

Docent: dr. Elke Geraerts 
Tijd: 16:00 - 17:30, online via Zoom

Hoe krijg je mensen mee?

Waar de meeste mensen praten over de kunst van beïnvloeding daar praat Robert Cialdini over de wetenschap van beïnvloeding.

Dr. Robert Cialdini verwierf wereldfaam met zijn bestseller ‘Invloed’, waarvan wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. Cialdini geldt dan ook als autoriteit als het gaat over het overtuigen van mensen.

Robert Cialdini deed wetenschappelijk onderzoek op een zeer onconventionele manier. Hij begon ‘undercover’ en volgde vele trainingsprogramma’s in sales, marketing en management. Hij nam een kijkje in de keuken bij de allerbeste beïnvloeders. Deze bevindingen onderzocht hij in zijn laboratorium op hun wetenschappelijke waarde. 

Tijdens dit college behandelt hij de 6 principes van beinvloeding.

Docent: Prof. dr. Robert Cialdini
Volg dit college live in 2021. Dit college vindt niet plaats in 2020

Echte verandering

Iedereen met een beetje levenservaring weet dat écht veranderen - op je werk en thuis - niet makkelijk is. Ben Tiggelaar beschrijft in dit college hoe iedereen doelen kan stellen die wél werken, hoe je daarbij gedrag kiest dat wél tot succes leidt en welke support wél helpt bij verandering. Een evidence based college: wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht.

Een praktisch college over veranderpsychologie.  

Docent: dr. Ben Tiggelaar
Tijd: 16:00 - 17:30, online via Zoom

In hoeverre bepalen omstandigheden je geluk?

De meeste mensen gaan ervan uit dat goede beslissingen of keuzes het gevolg zijn van goed en diep nadenken. Hoe beter er nagedacht wordt, hoe beter en rationeler onze beslissingen zijn, zo neigen we te denken. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan het hulpje van het bewustzijn. Freud zag het als een vergaarbak van ellendige herinneringen en dierlijke driften die door het bewustzijn beteugeld moet worden. 

Tijdens het college zal een onderscheid gemaakt worden tussen bewust nadenken en onbewust nadenken. Onbewust nadenken refereert aan denkprocessen die zich afspelen terwijl we bewust met iets anders bezig zijn. Het lijkt daarmee op het bekende “er een nachtje over slapen”. Onderzoek toont aan dat bewust en onbewust nadenken fundamenteel van elkaar verschillen en ook dat sommige problemen beter opgelost kunnen worden met bewust nadenken, terwijl andere keuzes beter gemaakt kunnen worden na onbewust nadenken. 

Docent: prof. dr. Ap Dijksterhuis
Tijd: 16:00 - 17:30, online via Zoom

Ontketen je brein

Altijd online en bereikbaar zijn, multitasken, negatieve stress, slaapgebrek, open kantoren waar iedereen
elkaar kan horen. Ons denkende brein staat meer dan ooit onder druk, met grote gevolgen voor onze productiviteit, creativiteit en gezondheid.

Theo Compernolle schetst vijf breinboeien waardoor we onze hersenen in een verstikkende wurggreep houden, maar ook leert hij je hoe je je brein kunt 'ontketenen'

Docent: prof. dr. Theo Compernolle
Tijd: 16:00 - 17:30, online via Zoom

Veerkracht is vandaag het sleutelwoord als het gaat om de manier waarop we in het leven staan. Wat er ook gebeurt in ons leven (veranderingen, negatieve gebeurtenissen, een verlies, een burn-out, een depressie, problemen veroorzaakt door stress op het werk of de een majeure crisis zoals die waar we ons nu in bevinden door Corona), steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht. 

Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer over het belang van veerkracht. Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze omgeving wordt beinvloed? Is veerkracht aangeboren of kun je veerkracht aankweken? Kan je je eigen veerkracht meten? En kan je je eigen veerkracht ook doen groeien? 

Neuropsycholoog Michael Portzky neemt je mee op een reis door je brein en laat je zien wat je kan doen om je veerkracht te verhogen en een burnout te voorkomen. 

Tijd: 16:00 - 17:30, online via Zoom

Het is niet wat je overkomt, het is hoe je ermee omgaat

 • Hoe goed ken je jezelf?
 • Hoe controleer je je emoties?
 • Hoe kun je gedachten ombuigen?
 • Je bent niet je brein, je bent je gedachten!

Wil jij ook in één dag meer controle over je werk en leven? De masterclass Psychologie en zelfonderhoud biedt je wetenschappelijke psychologische inzichten over optimaal persoonlijk functioneren. Topdocent René Diekstra geeft je deze dag o.a. de mogelijkheid om zowel je zelfkennis als je mensenkennis te verhogen. Met als resultaat: 

1) een volledig vernieuwd inzicht in jezelf en je medewerkers, 
2) drastische verhoging van je persoonlijke effectiviteit 
3) én je wordt voortaan je eigen coach, zodat je sturing kan geven aan je denken, werk en leven. 


Docent: Prof. dr. René Diekstra
Tijd: 09:30 - 17:00

Volgend jaar, vanaf 16 september 2021 volg je de gehele collegereeks Psychologie voor Managers alsnog live.

calendar Zet dit programma in je agenda!

Ook dit jaar bestaat het programma van Psychologie voor managers weer uit 11 colleges + de Masterclass Psychologie en Zelfonderhoud. Het eerste college en de laatste Masterclass zijn live, de colleges er tussenin online. In 2021 volg je de gehele reeks alsnog live!

Houd me op de hoogte Bekijk de brochure

“De reeks behoort tot de basis ‘literatuur’ van alle medewerkers en managers, nodigt uit om ermee aan de slag te gaan, je verder te verdiepen en is vooral leuk!” - Frans Hendriksen, Transitiemanager, Ministerie van Defensie

"Ik heb de colleges ervaren als pareltjes. Ga ze missen!" - Alice Leusink, Manager Team Advies, Gemeente Rotterdam

"Ik ben zeer content met deze reeks, ik voel me een rijker mens!" - Ivo de Kort, Algemeen Directeur, ZHBC Betonbouw

"In het begin denk je nog: 'wat toevallig dat alles zo herkenbaar is in je dagelijkse rol'. Later kom je tot de conclusie dat de onderwerpen en de docenten gewoon heel erg goed geselecteerd zijn" - Peter van den Broek, Senior Projectmanager, Rabobank

"Allereerst is het ritme van deze hele reeks erg prettig: filevrijetijden en je houdt na afloop ook nog een heel behoorlijke avond over. Daarnaast is de inhoud voortreffelijk gebracht door fijne sprekers. Iedereen in Nederland mag zichzelf coach noemen maar deze sprekers kunnen hun colleges wetenschappelijk onderbouwen. Dat spreekt mij enorm aan" - Frits Iedema, Directeur-Groot Aandeelhouder, Wiedeco BV

"Afsluitend complimenten voor de gehele organisatie. Alles was elke week tot in de puntjes geregeld. Van de aanmelding tot het eten en de documentatie. Het was elke week uitkijken naar de donderdagen. ik zal ze gaan missen!" - Erik van Gessel, Projectleider, Sioux Embedded Systems

“Schitterend om te leren herkennen hoe je jezelf voor de gek houdt... en ook om te leren op welke manier je kunt voorkomen dat dit echt belemmerend gaat werken... ‘Onwetendheid’ is nu geen excuus meer om te blijven hangen in ‘oud’ gedrag” - Tim Karreman, Businesspartner, ECN

Prof. dr. René Diekstra

Prof. dr. René Diekstra

Functie:
Emeritus hoogleraar Psychologie
Bedrijf:
Roosevelt Academy

René F.W. Diekstra is auteur van ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, richtte het blad Psychologie Magazine op en introduceerde de cognitieve gedragstherapie in ons land.

Oscar David

Oscar David

Functie:
Adjunct professor, organisatiepsycholoog, executive coach en auteur
Bedrijf:
TIAS business school

Oscar David is organisatiepsycholoog en adjunct professor aan TIAS. Zijn passie is het stimuleren van potentieel en bewustwording in organisaties.

Prof. dr. André Wierdsma

Prof. dr. André Wierdsma

Functie:
Emeritus hoogleraar 'Organiseren en Co-Creëren'
Bedrijf:
Nyenrode Business Universiteit

Het enthousiasme van prof. dr. Andre Wierdsma werkt zeer aanstekelijk. Als het gaat om emotioneel intelligent leiderschap en samenwerken, moet je bij hem zijn.

Jitske Kramer

Jitske Kramer

Functie:
Spreker & trainer, ondernemer, auteur
Bedrijf:
HumanDimensions

Jitske Kramer is corporate antropoloog, spreker, ondernemer en oprichter van HumanDimensions.

Dr. Kilian Wawoe

Dr. Kilian Wawoe

Functie:
Docent Human Resources management
Bedrijf:
Vrije Universiteit Amsterdam

Door studenten wordt hij geroemd voor de manier waarop hij zijn colleges verlevendigt met verhalen uit de praktijk, onder andere uit zijn tijd als senior personeelsmanager voor ABN Amro.

Dr. Elke Geraerts

Dr. Elke Geraerts

Functie:
Managing Partner Better Minds at work
Bedrijf:
Better Minds

Elke is neuropsycholoog en een zeer bevlogen docent. Hier spreekt een vrouw die haar passie heeft gevonden! Elke heeft als missie om mensen en organisaties te helpen om continu te investeren in hun mentaal kapitaal.

Prof. dr. Robert Cialdini

Prof. dr. Robert Cialdini

Functie:
'Influence-goeroe'
Bedrijf:
Arizona State University

Dr. Robert Cialdini verwierf wereldfaam met zijn bestseller ‘Invloed’. Daarvan zijn wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Cialdini geldt dan ook als autoriteit als het gaat over het overtuigen van mensen.

Dr. Ben Tiggelaar

Dr. Ben Tiggelaar

Functie:
Visiting professor, ondernemer
Bedrijf:
IE Business School in Madrid, Ben Tiggelaar & Company

Dr. Ben Tiggelaar is onafhankelijk schrijver, spreker en gedragswetenschapper.

Prof. dr. Ap Dijksterhuis

Prof. dr. Ap Dijksterhuis

Functie:
Hoogleraar psychologie van het onbewuste
Bedrijf:
Radboud Universiteit Nijmegen

Dijksterhuis doet onderzoek naar de invloed van onbewuste processen op o.a. interpersoonlijk gedrag.

Prof. dr. Theo Compernolle

Prof. dr. Theo Compernolle

Functie:
Adjunct Professor at the CEDEP European Centre for Executive Development
Bedrijf:
Insead Fontainebleau

Theo Compernolle is een internationaal gerespecteerd wetenschapper, consultant en docent op het gebied van stress en het brein. Zijn stijl is uniek: met humor en flair. Hij is kerndocent aan het vermaarde INSEAD Fontainebleau.

Drs. Michael Portzky

Drs. Michael Portzky

Functie:
Neuropsycholoog en psychodiagnosticus
Bedrijf:
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

Michael Portzky studeerde af aan de Gentse Universiteit als klinisch psycholoog. Hij specialiseerde zich nadien in de neuropsychologie.

Voor iedere deelnemer: jaarabonnement + boekenpakket

Als deelnemer aan de reeks Psychologie voor Managers ontvang je een jaarabonnement op het blad Psychologie Magazine en een boekenpakket van 12 boeken geschreven door de docenten van de colleges.

Kijk hieronder welke boeken in het pakket zitten. 

Psychologie Magazine

Gratis jaarabonnement

Psychologie Magazine

Als deelnemer aan de reeks Psychologie voor managers ontvang je een jaarabonnement op het blad Psychologie Magazine. 

Psychologie Magazine helpt je verder met toegankelijke inzichten voor het dagelijks leven. Elke maand verrassende artikelen, waardevolle inzichten en slimme weetjes over ons brein, persoonlijkheid, relaties, werk en gezondheid.

René Diekstra

Ik kan denken/voelen wat ik wil (30e druk)

René Diekstra

Iedereen herkent ze. Gevoelens van verdriet, angst, schaamte, jaloezie, depressie en agressie. Naast alle positieve gevoelens herkennen we de negatieve gevoelens helaas maar al te goed. Het boek Ik kan denken/voelen wat ik wil helpt je om met deze gevoelens om te gaan als zij vaker en heviger voorkomen dan jij wilt.
Het boek gaat uit van een simpele, maar uiterst effectieve gedachte: Wat je voelt, is gebaseerd op dat wat je denkt. Aan de hand van de vier G's laat René Diekstra zien hoe irrationele gedachten je ongelukkig, verdrietig of depressief maken. Het is vaak niet de Gebeurtenis zelf, maar het zijn je eigen Gedachten erover die bepalen welk Gevoel en welk Gedrag je aan die gebeurtenis verbindt. Door dit boek leer je hoe je je minder verdrietig, boos of wanhopig kunt voelen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden oefen je gelukkig makende gedachten op te sporen en je eigen te maken.

Oscar David

Macht!

Oscar David

Macht! van instinct tot integriteit 

Als we geen macht hebben, kunnen we haar niet misbruiken of verliezen. Maar zonder macht kunnen we ook het verschil niet maken en iets moois creëren.

In deze bestseller introduceert Oscar david een nieuw model van macht. hij laat zien hoe macht 1.0, die voortkomt uit onze oerinstincten om alles te willen heersen en overheersen, kan evolueren in macht 2.0 waarbij alles draait om controle en regulering. Ieders streven zou echter macht 3.0 moeten zijn macht uitoefenen met integriteit. Alleen hoe doe je dat? Oscar David laat het zien in dit inspirerende boek. 

Macht! verscheen ook in het Engels en het Duits.

André Wierdsma

Lerend organiseren en veranderen

André Wierdsma

Hoe leren organisaties en wat maakt een organisatie lerend? Deze bestseller biedt een samenhangend, lerend perspectief op organiseren en leidinggeven. Een nieuw paradigma, dat haaks staat op de klassieke manier van kijken, waarin het gaat om ordening, beheersing en controle; op 'meer en beter van hetzelfde'.

Jitke Kramer

Jam Cultures

Jitke Kramer

Samenwerkingen stranden door verschillende organisatieculturen. Conflicten ontstaan doordat we elkaar niet begrijpen. Mensen worden uitgesloten vanwege hun kleur, geloofsovertuiging, leeftijd of seksuele geaardheid. Inclusie is een hot topic. Het gaat over wie wat beslist, wie zich aan wie moet aanpassen, over wat we wel en niet normaal vinden. Over wie mee mag doen en wie vooral niet.

Kilian Wawoe

Performance management in een agile werkomgeving

Kilian Wawoe

Veel organisaties geven aan dat zij af willen van het klassieke performance management dat bestaat uit jaarlijks het stellen van doelen, het vellen van een oordeel in de vorm van een score en daaraan gekoppelde beloningsconsequentie. Het kost veel tijd, levert veel frustratie en papierwerk op en past niet in een wendbare, agile werkomgeving. Maar wat is het alternatief?

Kilian Wawoe, Maud Schaapveld en Rutger Verbeet doken in de literatuur en vroegen meer dan 700 professionals en tientallen organisaties hoe het anders zou kunnen. In dit boek bieden ze na een grondige analyse een praktisch alternatief voor organisaties die af willen van de traditionele performance cyclus.

Elke Geraerts

Authentieke intelligentie

Elke Geraerts

In 'Authentieke intelligentie' durft Elke Geraerts luidop het quasi-existentiële thema aan te kaarten dat ons allen wakker houdt. Terwijl robotontwikkelaars flirten met de grens van het onmogelijke, buigt Geraerts zich gefascineerd over de vraag waarin de uniciteit van de mens dan wél schuilt. Over
welke onvervangbare kwaliteiten beschikt het menselijk brein? Welke bijzondere kenmerken leveren ons een competitief voordeel op in vergelijking met onze digitale tegenhangers? Robert Cialdini

Invloed

Robert Cialdini

Welke mechanismen zorgen ervoor dat jij ja zegt tegen een aanbieding waar je eigenlijk niet op zat te wachten? Welke technieken gebruiken verkopers en anderen die iets van jou gedaan willen krijgen? En hoe kun jij deze technieken zelf ook toepassen?

Aan de hand van boeiende theorie en herkenbare praktijkvoorbeelden laat Robert Cialdini in deze internationale bestseller zien hoe beïnvloeding werkt. Hij ging daarvoor drie jaar undercover bij autodealers, fondsenwervers, reclamemakers en telemarketeers. 

Ben Tiggelaar

De ladder

Ben Tiggelaar

Iedereen met een beetje levenservaring weet dat écht veranderen - op je werk en thuis - niet makkelijk is. 
Maar aan de hand van een slim en eenvoudig model - De Ladder - beschrijft Ben Tiggelaar...
•Hoe je doelen stelt die wél werken;
•Hoe je gedrag kiest dat wél tot succes leidt;
•Welke support wél helpt bij verandering.
Dit boek biedt je de allerbeste, actuele inzichten uit de veranderpsychologie. Toegankelijk, praktisch én effectief. 
Extra: bevat een praktijkgids met meer dan 80 tips, overzichtelijk op een rij!

Ap Dijksterhuis

Het slimme onbewuste - denken met gevoel

Ap Dijksterhuis

Ons onbewuste bepaalt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens. Ap Dijksterhuis weet op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe het menselijke brein werkt.

Ap Dijksterhuis

Op naar geluk

Ap Dijksterhuis

Ons geluk hebben we voor een aanzienlijk deel in eigen hand. Voor 50 procent zelfs, zo vertelt de hedendaagse wetenschap ons. In de zoektocht naar het begrijpen van geluk verbindt Ap Dijksterhuis met veel vaart en humor de moderne psychologie en neurowetenschap met de klassieke westerse filosofie en oosterse filosofie.

Theo Compernolle

Stress: vriend & vijand

Theo Compernolle

Hoe kunnen we goed omgaan met stress, thuis en op het werk? Het is vandaag een van de belangrijkste uidagingen van iedereen. Wie al te gestrest is, presteert minder goed, is minder creatief, neemt meer verkeerde beslissingen en loopt veel meer kans ziek te worden. Stress is een heel gemene vijand, maar het kan ook een fantastische, stimulerende vriend zijn, die u helpt om topprestaties te leveren. Dit hangt af van de manier waarop u met uw stress omgaat.

Michael Portzky

Veerkracht

Michael Portzky

Veerkracht is vandaag hét sleutelwoord als het gaat om de manier waarop we in het leven staan. Wat er ook gebeurt in ons leven (veranderingen, negatieve
gebeurtenissen, een verlies, een burn-out, een depressie, problemen veroorzaakt door stress op het werk...), steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht.
Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer over het belang van veerkracht. Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze omgeving wordt beïnvloed? Is veerkracht iets wat aangeboren is of kan je veerkracht aanleren? Kan je je eigen veerkracht meten? En kan je je eigen veerkracht ook doen groeien?

De Blended editie van Psychologie voor Managers heeft deze vorm (bekijk hier het visuele schema):

Live kennismaking

 • Openingscollege 'Toppsychologen voor topmanagers’ door René Diekstra
 • Formuleren leerdoelen
 • Uitreiking boekenpakket en studiemateriaal
 • 17 september 16.00 - 19.00
 • Bar Beton Utrecht
 • Samen leren

9 online interactieve colleges

 • Gegarandeerd antwoord op je vragen
 • Interactief en incl. breakouts
 • Extra toegespitst op actualiteit
 • Van 16.00 - 17.30 uur
 • Data? Zie het tabje Programma
 • We houden rekening met de Herfstvakantie
 • Telefonisch contact tusendoor
 • Samen leren

Live masterclassdoor René Diekstra ‘Psychologie en zelfonderhoud’

 • Het is niet wat je overkomt, het is hoe je er mee omgaat
 • 17 december 09.30 - 16.30
 • Bar Beton Utrecht
 • Samen leren

Volg live Psychologie voor managers in 2021

 • 11 colleges + masterclass
 • 11 donderdagmiddagen + 1 donderdag
 • In de periode van 16 september t/m 16 december 2021
 • Verdiep je kennis uit de online sessies
 • Samen leren

Locatie Live sessies

Bar Beton Rijnsweerd Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht

1,5 meter - proof

De live sessies (blok 1, blok 2 en blok 4) zijn 1,5 meter-proof in een hoge zaal met een oppervlakte van 260 m² en een restaurant van 500 m². Alle RIVMrichtlijnen worden uiteraard strikt nageleefd.

Voor iedere deelnemer: jaarabonnement + boekenpakket + samenvattingen van alle colleges

Als deelnemer aan de reeks Psychologie voor Managers ontvang je een jaarabonnement op het blad Psychologie Magazine en een boekenpakket van 12 boeken, geschreven door de docenten van de colleges. Bovendien ontvang je van ieder college een samenvatting van 3 A4-tjes. Handig gebundeld.

Investering

De prijs voor deze hele learning journey (alle 4 blokken) is € 3.995,- ex BTW
(incl. boekenpakket en overig studiemateriaal)

Meedoen?

Reserveer direct de data in je agenda, en schrijf je in via deze pagina.

Verhindering

Indien je onverwacht verhinderd bent, kun je je altijd, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen.

PE-uren

Deze collegereeks levert je inclusief de masterclass 34 PE-uren op.

Deelnemers van dit programma bekeken ook:

 • Psychologie en zelfonderhoud

  Het is niet wat je overkomt, het is hoe je er mee omgaat

  1 - daagse masterclass op 17 december 2020

  Meer informatie
 • Stress vriend en vijand

  Incompanyprogramma voor (management) teams die willen investeren in stressmanagement

  Datum, duur, vorm en prijs in overleg

  Meer informatie
 • Het succes van de vijf levenskamers

  Incompany programma over balans, performance, lifestyle en welzijn

  Datum, duur, vorm en prijs in overleg

  Meer informatie
“Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision.” Peter Drucker