Psychologie voor Managers - Editie 2021

Psychologie voor Managers - Editie 2021

Dit najaar live én via livestream te volgen. Ook een combinatie van beiden is mogelijk. Download de brochure voor meer informatie. Liever telefonisch contact? Je kan ons altijd bellen - 06-55790378 (Remco) 06-38844247 (Laure).

Ontwikkel je kijk op mensen en leer meer over gedrag, karakters en het brein

Gecompliceerde wezens

Mensen kunnen gecompliceerde wezens zijn. Als manager, of professional heb je dagelijks met een theater aan irrationeel gedrag te maken. De tragische, ondoorgrondbare en hilarische aspecten van de menselijke geest verbazen je keer op keer en ze maken je managementtaak er niet makkelijker op.

Licht in de duisternis

Hoe krijg je een vinger achter deze processen? Hoe kun je menselijk gedrag observeren, interpreteren, verklaren en voorspellen? Het is een open deur, maar samenwerken wordt steeds belangrijker en gevarieerder. Psychologische kennis is dan een absolute must! Daarom is er deze serie: Psychologie voor Managers. Wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht door absolute toppsychologen.

Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Wat kun je als leidinggevende leren van de Klassieke psychologen Freud, Jung en Adler?
 • Wanneer werkt prestatiebeloning wel en wanneer niet?
 • Hoe krijg je alles van mensen gedaan?
 • Wat is de beste manier om te beslissen?
 • Hoe reduceer je negatieve stress in je organisatie?
 • Hoe ga je om met verschillen in je team?
 • Wat zijn de 4 eigenschappen voor succes in een snel veranderende wereld? 
 • Hoe ga je om met weerstand bij verandering?
 • Hoe werkt jouw psychologisch afweersysteem?

Voor wie is deze serie bedoeld?

Deze collegereeks en masterclass zijn bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor een team van mensen, of je jezelf nou (project)manager, leidinggevende of professional noemt. Je bent gefascineerd door menselijk gedrag, je weet dat succes draait om de menselijke maat, je beseft dat je hierin een slag wilt maken en ... je hebt er misschien eigenlijk wel spijt van dat je nooit Psychologie hebt gestudeerd, dan is dit jouw reeks.

Topexperts, unieke internationale line-up

Het motto van deze reeks is 'wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht'. Iedereen mag zichzelf coach noemen en daarom leggen wij ons oor dit najaar te luister bij de psychologische wetenschap. Toppsychologen uit Nederland, België en de VS koppelen de wetenschappelijke kennis uit hun vakgebied aan je dagelijkse werkomgeving.

Welkom

Herken jij je in bovenstaande omschrijving en word je hier enthousiast van? Dan ben je van harte welkom om je in te schrijven. Wacht niet te lang want voor je het weet is deze serie uitverkocht.

Voor iedere deelnemer: jaarabonnement + boekenpakket + samenvattingen van alle colleges Als deelnemer aan de reeks Psychologie voor Managers ontvang je een jaarabonnement op het blad Psychologie Magazine en een boekenpakket van 12 boeken, geschreven door de docenten van de colleges. Bovendien ontvang je van ieder college een samenvatting van 3 A4-tjes. Handig gebundeld.
Type:
Collegereeks, Masterclass
Prijs:
€ 3.995,00 (excl. BTW)
Datum:
Van 16 sept. t/m 16 dec. 2021
Groepsarrangement:
Meer informatie aanvragen
Direct aanmelden Bekijk de brochure

Psychologie op de werkvloer

Leer waarom:

 • 80 procent denkt bij de beste 20 procent te horen
 • de baas altijd de leukste is
 • we niet kunnen multitasken
 • ons EGO ons vaak dwars zit

Leer hoe:

 • je je beste beslissingen onbewust neemt
 • je profiteert van gezonde stress
 • je medewerkers wél voor je plannen wint
 • je beter sturing geeft aan werk en leven
 •  ....en veel meer

Vraag je je ook wel eens af wat medewerkers en collega's echt denken? Waarom jouw gedrag en woorden een heel ander effect hebben dan je bedoelde? Dan ben je de enige niet.

Toch is het gedrag van de mensen met wie je dagelijks te maken hebt beter te voorspellen dan je denkt. Als je weet welke mechanismen erachter zitten. Die bepalen voor een belangrijk deel hoe we denken, doen en reageren op de omgeving. En dus ook hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Hoe meer je daarvan weet, des te minder je ontgaat.

Waarom Freud, Jung en Adler nog altijd actueel zijn voor wie effectief wil leidingeven

De ideeën en theorieën van Freud hebben ook nu nog altijd een grote geldigheid voor het begrijpen en beïnvloeden van menselijk gedrag. En dat geldt ook voor de theorieën van Carl Gustav Jung en Alfred Adler. Jung’s filosofieën over het menselijk gedrag, waaronder de begrippen introversie / extraversie, vormen nog steeds de basis voor een aantal systemen van assessments. Minstens zo relevant is Adler’s psychologie van de macht. Zijn analyse van macht als drijfveer in menselijke interacties biedt een fascinerende inkijk in succesvolle en falende groepsprocessen.

Docent: prof. dr. René Diekstra
Tijd: 16:00 - 19:00

LET OP afwijkende tijden (14.30 - 17.30 uur) en afwijkende dag

Leren omgaan met je eigen EGO

In elke relatie neem je jezelf mee. Zo ook in je rol als leidinggevende. Goed leiding kunnen geven impliceert het hebben van zelfkennis. Wat zijn valkuilen op weg naar echte zelfkennis? Hoe werkt jouw psychologisch immuunsysteem? Hoe werkt projectie? Wat is de rol van macht in de relatie met je mensen?  

Relaties, ook die op het werk, zijn de hogeschool van het leven. In dit college staan we uitgebreid stil bij de psychologie van relaties. Daarbij zullen we zien dat het ego een grote sta in de weg is voor jouw functioneren als leidinggevende. Maar je leert ook hoe je daar mee om kunt gaan.

Docent: Oscar David
Tijd: 14:30 - 17:30

Word een basiskamp voor je medewerkers

Als leider kun je een enorm potentieel ontwikkelen bij jezelf, je mensen en je organisatie door vertrouwen op te bouwen en daarnaast veranderingen in gang te zetten én te leiden.

Veranderen is de nieuwe constante. Dit vraagt van iedereen aanpassingsvermogen, omgaan met onzekerheid en de moed om uitdagingen op te pakken. De kwaliteit van de onderlinge relaties bepaalt dan de effectiviteit van de organisatie.

Hoe creëer je als leider een klimaat waarin mensen uitdagingen aan durven? Bied je voldoende ondersteuning? Durf je als leider ook positie te kiezen als de protocollen niet volstaan? Een college over de kunst van het balanceren tussen uitdagen en ondersteunen. Over emotionele rijpheid, morele moed en praktische wijsheid. Ben je als leider het basiskamp voor je medewerkers? Heb je zelf een basiskamp om op terug te vallen als het tegen zit? 

Docent:  prof. dr. Andre Wierdsma
Tijd: 16:00 - 19:00

Over duivelse dilemma’s, waarheden en niet-begrijpen

Voor het oplossen van complexe vraagstukken hebben we vele invalshoeken nodig. Innovatie betekent samenwerken met mensen uit verschillende vakgebieden, landen en organisaties. Het maakt inclusie, goed omgaan met macht en verschil, één van de grootste uitdagingen van deze tijd. 

Inclusie is een hot topic. Co-creatieprocessen stranden door verschillende organisatieculturen. Mensen worden uitgesloten vanwege hun kleur, geloofsovertuiging, leeftijd of seksuele geaardheid. Inclusie gaat over privileges. Over wie zich aan wie moet aanpassen, wat we wel en niet normaal vinden, wie wat beslist, wie mee mag doen en wie vooral niet. Inclusie en diversiteit gaan over conflict. Over wie er wel en niet mee mag doen. Onderwerpen waar we niet licht en opgewekt over spreken met elkaar. We hebben een energieke taal nodig om onderlinge pijnpunten te benoemen, zonder dat iedereen meteen op zijn achterste benen staat. 

Docent: Jitske Kramer
Tijd: 16:00 - 19:00

Hoe motivatie werkt, en hoe niet... 

Tien jaar lang was Kilian Wawoe als senior personeelsmanager werkzaam voor ABN AMRO. Hij maakte de vette jaren in de bankwereld mee en daarmee de jaren van de almaar stijgende bonussen. Hij was zelf verantwoordelijk voor het uitdelen van bonussen, hij maakte deel uit van het systeem. In 2010 verliet hij de bank uit onvrede met de bonuscultuur, waar ondanks de kredietcrisis geen einde aan is gekomen. 

Wawoe begon een onderzoek naar de werking van bonussen en constateerde dat ze vaak onjuiste prikkels geven. Ze zetten medewerkers van een bedrijf niet aan tot betere prestaties. Er is een groot verschil in wat managers vinden van hun medewerkers en wat ze belonen. Dit komt doordat managers hun personeel moeten afrekenen om aan het begin van het jaar opgestelde targets. Hierdoor worden medewerkers nogal eens aangezet tot verkeerd of kortzichtig gedrag.

Docent: dr. Kilian Wawoe
Tijd: 16:00 - 19:00

In hoeverre bepalen omstandigheden je geluk?

De meeste mensen gaan ervan uit dat goede beslissingen of keuzes het gevolg zijn van goed en diep nadenken. Hoe beter er nagedacht wordt, hoe beter en rationeler onze beslissingen zijn, zo neigen we te denken. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan het hulpje van het bewustzijn. Freud zag het als een vergaarbak van ellendige herinneringen en dierlijke driften die door het bewustzijn beteugeld moet worden. 

Tijdens het college zal een onderscheid gemaakt worden tussen bewust nadenken en onbewust nadenken. Onbewust nadenken refereert aan denkprocessen die zich afspelen terwijl we bewust met iets anders bezig zijn. Het lijkt daarmee op het bekende “er een nachtje over slapen”. Onderzoek toont aan dat bewust en onbewust nadenken fundamenteel van elkaar verschillen en ook dat sommige problemen beter opgelost kunnen worden met bewust nadenken, terwijl andere keuzes beter gemaakt kunnen worden na onbewust nadenken. 

Docent: prof. dr. Ap Dijksterhuis
Tijd: 16:00 - 19:00

Echte verandering

Iedereen met een beetje levenservaring weet dat écht veranderen - op je werk en thuis - niet makkelijk is. Ben Tiggelaar beschrijft in dit college hoe iedereen doelen kan stellen die wél werken, hoe je daarbij gedrag kiest dat wél tot succes leidt en welke support wél helpt bij verandering. Een evidence based college: wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht.

Een praktisch college over veranderpsychologie.  

Docent: dr. Ben Tiggelaar
Tijd: 16:00 - 19:00

Hoe krijg je mensen mee?

Waar de meeste mensen praten over de kunst van beïnvloeding daar praat Robert Cialdini over de wetenschap van beïnvloeding.

Dr. Robert Cialdini verwierf wereldfaam met zijn bestseller ‘Invloed’, waarvan wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. Cialdini geldt dan ook als autoriteit als het gaat over het overtuigen van mensen.

Robert Cialdini deed wetenschappelijk onderzoek op een zeer onconventionele manier. Hij begon ‘undercover’ en volgde vele trainingsprogramma’s in sales, marketing en management. Hij nam een kijkje in de keuken bij de allerbeste beïnvloeders. Deze bevindingen onderzocht hij in zijn laboratorium op hun wetenschappelijke waarde. 

Tijdens dit college behandelt hij de 6 principes van beinvloeding.

Docent: Prof. dr. Robert Cialdini
Tijd: 16:00 - 19:00 uur

Ben ik als mens nog nodig?

Terwijl robots steeds meer van onze banen overnemen, buigt Elke zich gefascineerd over de vraag waarin de uniciteit van de mens schuilt. Over welke onvervangbare kwaliteiten beschikt het menselijk brein? Welke bijzondere kenmerken leveren ons een competitief voordeel op in vergelijking met onze digitale tegenhangers? En wat moeten organisaties doen om in deze tijden van digitalisering een koploper te zijn?

Docent: dr. Elke Geraerts 
Tijd: 16:00 - 19:00

Ontketen je brein

Altijd online en bereikbaar zijn, multitasken, negatieve stress, slaapgebrek, open kantoren waar iedereen
elkaar kan horen. Ons denkende brein staat meer dan ooit onder druk, met grote gevolgen voor onze productiviteit, creativiteit en gezondheid.

Theo Compernolle schetst vijf breinboeien waardoor we onze hersenen in een verstikkende wurggreep houden, maar ook leert hij je hoe je je brein kunt 'ontketenen'

Docent: prof. dr. Theo Compernolle
Tijd: 16:00 - 19:00

Veerkracht is vandaag het sleutelwoord als het gaat om de manier waarop we in het leven staan. Wat er ook gebeurt in ons leven (veranderingen, negatieve gebeurtenissen, een verlies, een burn-out, een depressie, problemen veroorzaakt door stress op het werk of de een majeure crisis zoals die waar we ons nu in bevinden door Corona), steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht. 

Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer over het belang van veerkracht. Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze omgeving wordt beinvloed? Is veerkracht aangeboren of kun je veerkracht aankweken? Kan je je eigen veerkracht meten? En kan je je eigen veerkracht ook doen groeien? 

Neuropsycholoog Michael Portzky neemt je mee op een reis door je brein en laat je zien wat je kan doen om je veerkracht te verhogen en een burnout te voorkomen. 

Docent: Michael Portzky

Tijd: 16:00 - 19:00

Het is niet wat je overkomt, het is hoe je ermee omgaat

 • Hoe goed ken je jezelf?
 • Hoe controleer je je emoties?
 • Hoe kun je gedachten ombuigen?
 • Je bent niet je brein, je bent je gedachten!

Wil jij ook in één dag meer controle over je werk en leven? De masterclass Psychologie en zelfonderhoud biedt je wetenschappelijke psychologische inzichten over optimaal persoonlijk functioneren. Topdocent René Diekstra geeft je deze dag o.a. de mogelijkheid om zowel je zelfkennis als je mensenkennis te verhogen. Met als resultaat: 

1) een volledig vernieuwd inzicht in jezelf en je medewerkers, 
2) drastische verhoging van je persoonlijke effectiviteit 
3) én je wordt voortaan je eigen coach, zodat je sturing kan geven aan je denken, werk en leven. 


Docent: Prof. dr. René Diekstra
Tijd: 09:30 - 17:00

calendar Zet dit programma in je agenda!

Direct aanmelden Bekijk de brochure

“De reeks behoort tot de basis ‘literatuur’ van alle medewerkers en managers, nodigt uit om ermee aan de slag te gaan, je verder te verdiepen en is vooral leuk!” - Frans Hendriksen, Transitiemanager, Ministerie van Defensie

"Ik heb de colleges ervaren als pareltjes. Ga ze missen!" - Alice Leusink, Manager Team Advies, Gemeente Rotterdam

"Ik ben zeer content met deze reeks, ik voel me een rijker mens!" - Ivo de Kort, Algemeen Directeur, ZHBC Betonbouw

"In het begin denk je nog: 'wat toevallig dat alles zo herkenbaar is in je dagelijkse rol'. Later kom je tot de conclusie dat de onderwerpen en de docenten gewoon heel erg goed geselecteerd zijn" - Peter van den Broek, Senior Projectmanager, Rabobank

"Allereerst is het ritme van deze hele reeks erg prettig: filevrijetijden en je houdt na afloop ook nog een heel behoorlijke avond over. Daarnaast is de inhoud voortreffelijk gebracht door fijne sprekers. Iedereen in Nederland mag zichzelf coach noemen maar deze sprekers kunnen hun colleges wetenschappelijk onderbouwen. Dat spreekt mij enorm aan" - Frits Iedema, Directeur-Groot Aandeelhouder, Wiedeco BV

"Afsluitend complimenten voor de gehele organisatie. Alles was elke week tot in de puntjes geregeld. Van de aanmelding tot het eten en de documentatie. Het was elke week uitkijken naar de donderdagen. ik zal ze gaan missen!" - Erik van Gessel, Projectleider, Sioux Embedded Systems

“Schitterend om te leren herkennen hoe je jezelf voor de gek houdt... en ook om te leren op welke manier je kunt voorkomen dat dit echt belemmerend gaat werken... ‘Onwetendheid’ is nu geen excuus meer om te blijven hangen in ‘oud’ gedrag” - Tim Karreman, Businesspartner, ECN

Voor iedere deelnemer: jaarabonnement + boekenpakket

Als deelnemer aan de reeks Psychologie voor Managers ontvang je een jaarabonnement op het blad Psychologie Magazine en een boekenpakket van 12 boeken geschreven door de docenten van de colleges.

Kijk hieronder welke boeken in het pakket zitten.

Psychologie Magazine

Gratis jaarabonnement

Psychologie Magazine

Als deelnemer aan de reeks Psychologie voor managers ontvang je een jaarabonnement op het blad Psychologie Magazine. 

Psychologie Magazine helpt je verder met toegankelijke inzichten voor het dagelijks leven. Elke maand verrassende artikelen, waardevolle inzichten en slimme weetjes over ons brein, persoonlijkheid, relaties, werk en gezondheid.

René Diekstra

Ik kan denken/voelen wat ik wil (30e druk)

René Diekstra

Iedereen herkent ze. Gevoelens van verdriet, angst, schaamte, jaloezie, depressie en agressie. Naast alle positieve gevoelens herkennen we de negatieve gevoelens helaas maar al te goed. Het boek Ik kan denken/voelen wat ik wil helpt je om met deze gevoelens om te gaan als zij vaker en heviger voorkomen dan jij wilt.
Het boek gaat uit van een simpele, maar uiterst effectieve gedachte: Wat je voelt, is gebaseerd op dat wat je denkt. Aan de hand van de vier G's laat René Diekstra zien hoe irrationele gedachten je ongelukkig, verdrietig of depressief maken. Het is vaak niet de Gebeurtenis zelf, maar het zijn je eigen Gedachten erover die bepalen welk Gevoel en welk Gedrag je aan die gebeurtenis verbindt. Door dit boek leer je hoe je je minder verdrietig, boos of wanhopig kunt voelen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden oefen je gelukkig makende gedachten op te sporen en je eigen te maken.

Oscar David

Macht!

Oscar David

Macht! van instinct tot integriteit 

Als we geen macht hebben, kunnen we haar niet misbruiken of verliezen. Maar zonder macht kunnen we ook het verschil niet maken en iets moois creëren.

In deze bestseller introduceert Oscar david een nieuw model van macht. hij laat zien hoe macht 1.0, die voortkomt uit onze oerinstincten om alles te willen heersen en overheersen, kan evolueren in macht 2.0 waarbij alles draait om controle en regulering. Ieders streven zou echter macht 3.0 moeten zijn macht uitoefenen met integriteit. Alleen hoe doe je dat? Oscar David laat het zien in dit inspirerende boek. 

Macht! verscheen ook in het Engels en het Duits.

André Wierdsma

Lerend organiseren en veranderen

André Wierdsma

Hoe leren organisaties en wat maakt een organisatie lerend? Deze bestseller biedt een samenhangend, lerend perspectief op organiseren en leidinggeven. Een nieuw paradigma, dat haaks staat op de klassieke manier van kijken, waarin het gaat om ordening, beheersing en controle; op 'meer en beter van hetzelfde'.

Jitke Kramer

Jam Cultures

Jitke Kramer

Samenwerkingen stranden door verschillende organisatieculturen. Conflicten ontstaan doordat we elkaar niet begrijpen. Mensen worden uitgesloten vanwege hun kleur, geloofsovertuiging, leeftijd of seksuele geaardheid. Inclusie is een hot topic. Het gaat over wie wat beslist, wie zich aan wie moet aanpassen, over wat we wel en niet normaal vinden. Over wie mee mag doen en wie vooral niet.

Kilian Wawoe

Performance management in een agile werkomgeving

Kilian Wawoe

Veel organisaties geven aan dat zij af willen van het klassieke performance management dat bestaat uit jaarlijks het stellen van doelen, het vellen van een oordeel in de vorm van een score en daaraan gekoppelde beloningsconsequentie. Het kost veel tijd, levert veel frustratie en papierwerk op en past niet in een wendbare, agile werkomgeving. Maar wat is het alternatief?

Kilian Wawoe, Maud Schaapveld en Rutger Verbeet doken in de literatuur en vroegen meer dan 700 professionals en tientallen organisaties hoe het anders zou kunnen. In dit boek bieden ze na een grondige analyse een praktisch alternatief voor organisaties die af willen van de traditionele performance cyclus.

Elke Geraerts

Authentieke intelligentie

Elke Geraerts

In 'Authentieke intelligentie' durft Elke Geraerts luidop het quasi-existentiële thema aan te kaarten dat ons allen wakker houdt. Terwijl robotontwikkelaars flirten met de grens van het onmogelijke, buigt Geraerts zich gefascineerd over de vraag waarin de uniciteit van de mens dan wél schuilt. Over
welke onvervangbare kwaliteiten beschikt het menselijk brein? Welke bijzondere kenmerken leveren ons een competitief voordeel op in vergelijking met onze digitale tegenhangers? Robert Cialdini

Invloed

Robert Cialdini

Welke mechanismen zorgen ervoor dat jij ja zegt tegen een aanbieding waar je eigenlijk niet op zat te wachten? Welke technieken gebruiken verkopers en anderen die iets van jou gedaan willen krijgen? En hoe kun jij deze technieken zelf ook toepassen?

Aan de hand van boeiende theorie en herkenbare praktijkvoorbeelden laat Robert Cialdini in deze internationale bestseller zien hoe beïnvloeding werkt. Hij ging daarvoor drie jaar undercover bij autodealers, fondsenwervers, reclamemakers en telemarketeers. 

Ben Tiggelaar

De ladder

Ben Tiggelaar

Iedereen met een beetje levenservaring weet dat écht veranderen - op je werk en thuis - niet makkelijk is. 
Maar aan de hand van een slim en eenvoudig model - De Ladder - beschrijft Ben Tiggelaar...
•Hoe je doelen stelt die wél werken;
•Hoe je gedrag kiest dat wél tot succes leidt;
•Welke support wél helpt bij verandering.
Dit boek biedt je de allerbeste, actuele inzichten uit de veranderpsychologie. Toegankelijk, praktisch én effectief. 
Extra: bevat een praktijkgids met meer dan 80 tips, overzichtelijk op een rij!

Ap Dijksterhuis

Het slimme onbewuste - denken met gevoel

Ap Dijksterhuis

Ons onbewuste bepaalt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens. Ap Dijksterhuis weet op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe het menselijke brein werkt.

Ap Dijksterhuis

Op naar geluk

Ap Dijksterhuis

Ons geluk hebben we voor een aanzienlijk deel in eigen hand. Voor 50 procent zelfs, zo vertelt de hedendaagse wetenschap ons. In de zoektocht naar het begrijpen van geluk verbindt Ap Dijksterhuis met veel vaart en humor de moderne psychologie en neurowetenschap met de klassieke westerse filosofie en oosterse filosofie.

Theo Compernolle

Stress: vriend & vijand

Theo Compernolle

Hoe kunnen we goed omgaan met stress, thuis en op het werk? Het is vandaag een van de belangrijkste uidagingen van iedereen. Wie al te gestrest is, presteert minder goed, is minder creatief, neemt meer verkeerde beslissingen en loopt veel meer kans ziek te worden. Stress is een heel gemene vijand, maar het kan ook een fantastische, stimulerende vriend zijn, die u helpt om topprestaties te leveren. Dit hangt af van de manier waarop u met uw stress omgaat.

Michael Portzky

Veerkracht

Michael Portzky

Veerkracht is vandaag hét sleutelwoord als het gaat om de manier waarop we in het leven staan. Wat er ook gebeurt in ons leven (veranderingen, negatieve
gebeurtenissen, een verlies, een burn-out, een depressie, problemen veroorzaakt door stress op het werk...), steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht.
Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer over het belang van veerkracht. Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze omgeving wordt beïnvloed? Is veerkracht iets wat aangeboren is of kan je veerkracht aanleren? Kan je je eigen veerkracht meten? En kan je je eigen veerkracht ook doen groeien?

Tijd
Deze reeks bestaat uit 11 colleges en een masterclass.

De colleges vinden plaats op de donderdag. Alle colleges starten om 16.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Tijdens de colleges is er om 17.15 uur een half uur pauze met een warme maaltijd. Heb je een speciaal dieet? Laat het ons weten: neem contact met ons op via 030 - 800 04 20 en vraag naar Juliette.

Wil je zeker van je zaak zijn er extra vroeg arriveren? Geen enkel probleem: de koffie staat altijd klaar in Bar Beton en er is genoeg ruimte om nog even rustig te werken.

De masterclass 'Psychologie en zelfonderhoud' op donderdag 16 december 2021 start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur.

Locatie

Ook dit jaar hebben we weer gekozen voor het sfeervolle Bar Beton Rijnsweerd.

Bar Beton is een zeer professionele en sfeervolle locatie die echt bij Focus en Psychologie voor Managers past. Aandacht is hier het toverwoord en dat merk je aan alles.

Bar Beton is gevestigd in het oude provinciehuis van Utrecht.

 • centraal in het land (knooppunt A27/A28, maar ook vlak bij de A2 en de A12)
 • altijd ruimte om te parkeren door eigen parkeerterrein
 • uitstekend bereikbaar met OV (bus vanaf Utrecht Centraal Station stopt voor de deur!)
 • extreem hoog serviceniveau, schitterende inrichting en de sfeer van een koffiebar
 • volop gelegenheid om te netwerken met andere deelnemers

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Routebeschrijving

Bar Beton 2

Aanmelden

Na aanmelding ontvang je van ons een bevestiging en een factuur. Door je aan te melden voor deze bijeenkomst ga je akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden. Een week voor aanvangst ontvang je per mail een herinnering en de routebeschrijving.

Aanmelden voor een of enkele colleges is in principe niet mogelijk. Wel kan je altijd iemand in jouw plaats laten deelnemen. Je kunt ook verschillende collega’s of relaties deel laten nemen. Op die manier neem je een bedrijfsabonnement en stel je anderen in staat om kennis te nemen van deze boeiende stof.

Investering 

De prijs voor alle 11 colleges + de masterclass is € 3995,- (ex. BTW). Hierbij is inbegrepen: het boekenpakket, het jaarabonnement op het blad Psychologie Magazine en het deelnamecertificaat, koffie, maaltijden, documentatie kortom alles wat je nodig hebt om jouw learning journey prettig te laten verlopen.

Verhindering

Indien je onverwacht verhinderd bent, kan je je altijd, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen. Annuleren is niet mogelijk.

PE-uren
Deze collegereeks en masterclass leveren je 34 PE-uren op.

CEDEO

Groepsarrangementen

Wil je met meerdere mensen uit je organisatie komen, mail ons even dan nemen we contact met je op.

Deelnemers van dit programma bekeken ook:

 • Breinkunde in het onderwijs - livestream van 9 colleges € 995,-

  Neuropsychologische factoren in talentontwikkeling, leren en gedrag

  9 colleges van 13 sept. t/m 22 nov. 2021

  Meer informatie
 • Breinkunde in het onderwijs - 9 live colleges én 2 transferworkshops live in Den Haag € 1995,-

  Neuropsychologische factoren in talentontwikkeling, leren en gedrag

  9 colleges + 2 transferworshops van 13 sept. t/m 29 nov. 2021

  Meer informatie
 • 'Verandermanagement in 1 dag' met prof. dr. Jaap Boonstra

  In 10 stappen helderheid in je veranderstrategie

  Masterclass met veranderspecialist Jaap Boonstra op 5 oktober 2021

  Meer informatie
“Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.” Stephen M.R. Covey