Psychologie voor managers

Psychologie voor managers

Unieke en karaktervolle reeks over menselijk gedrag en jouw invloed daarop

Krijg antwoorden op vragen als:

• Wat kan je leren van Freud, Jung en Adler?
• Welke psychologische aspecten spelen een rol bij verandering?
• Hoe reduceer je negatieve stress in je organisatie?
• Welke psychologische afweermechanismen hanteren mensen en hoe ga je hiermee om?

Type:
Collegereeks, Masterclass
Prijs:
€ 3.495,00 (excl. BTW)
Datum:
17 september 2018 t/m 18 december 2018
Locatie:
Bar Beton Rijnsweerd, Utrecht
Groepsarrangement:
Meer informatie aanvragen
Direct aanmelden Bekijk de brochure

Psychologie op de werkvloer

Mensen zijn gecompliceerde wezens.
Als manager heb je dagelijks te maken met een theater aan irrationeel gedrag. De tragische en hilarische aspecten van de menselijke geest verbazen je keer op keer en ze maken je managementtaken er niet makkelijker op.

Licht in de duisternis
Hoe krijg je een vinger achter deze processen? Ben je in staat menselijk gedrag te observeren en te interpreteren? Begrijp je waarom mensen doen wat ze doen? Het is een open deur, maar zeker in kennisintensieve organisaties geldt: een goede manager is een peoplemanager.

Een must voor elke manager en professional
De kans is groot dat je niet specifiek bent opgeleid in de psychologie. En dat is jammer, want je werk zou er een stuk makkelijker en leuker door worden.

Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen
• Wat kun je als manager of professional leren van Freud, Jung en Adler?
• Wanneer werkt prestatiebeloning wel en wanneer niet?
• Hoe krijg je mensen mee?
• Wat is de beste manier om te beslissen?
• Hoe reduceer je negatieve stress in je organisatie?
• Wat is het DNA van jouw organisatiecultuur?
• Wat is de psychologie achter agile werken?
• Waarom is de weerstand bij verandering zo groot? En hoe kan jij hier op inspelen?

Voor wie zijn deze colleges bedoeld?
Deze colleges zijn bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor een team van mensen. Voor hen
die willen weten hoe ze andere mensen en zichzelf kunnen doorgronden en in beweging kunnen krijgen.

Topexperts, unieke line-up
Het motto van deze reeks is: Wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht. Alle docenten zijn wetenschappers, kennen hun klassiekers en staan ook nog eens met hun voeten in de klei.

Direct aanmelden Bekijk de brochure

Waarom Freud, Jung en Adler nog altijd actueel zijn voor wie effectief wil leidingeven

De ideeën en theorieën van Freud hebben ook nu nog altijd een grote geldigheid voor het begrijpen en beïnvloeden van menselijk gedrag. En dat geldt ook voor de theorieën van Carl Gustav Jung en Alfred Adler. Jung’s filosofieën over het menselijk gedrag, waaronder de begrippen introversie / extraversie, vormen nog steeds de basis voor een aantal systemen van assessments. Minstens zo relevant is Adler’s psychologie van de macht. Zijn analyse van macht als drijfveer in menselijke interacties biedt een fascinerende inkijk in falende en succesvolle groepsprocessen.

Docent: prof. dr. René Diekstra
Tijd: 16:00 - 19:00

Over formele structuren, informele leiders en organisatieverandering

Docent: Dr. Danielle Braun (LET OP= DONDERDAG)
Tijd: 16:00 - 19:00

Leer alles over de 6 beïnvloedingswetten: zo krijg je alles gedaan 

Wat brengt de massa in beweging? Waarom is de zwerm een prikkelende metafoor voor organisaties? Waarom willen mensen minder als je ze meer biedt? Hoe krijg je het eerste schaap over de dam? Welk woordje maakt je een stuk overtuigender? Wanneer geloven mensen alles wat ze lezen? Elke dag staan we voor de uitdaging om anderen te overtuigen, zowel op het werk als privé. Wat maakt dat anderen ‘ja’ zeggen? 

Tijdens dit college hoor je alles over de psychologie van beïnvloeden en overtuigen. Cialdini vertaalt de uitkomsten van gedegen wetenschappelijk onderzoek op aanstekelijke wijze naar de dagelijkse praktijk. Ook presenteert hij een scala aan beïnvloedingswapens waarmee ook jij een meester kan worden in het overtuigen, of je nu vertegenwoordiger, manager, verpleger of beleidsmaker bent.

Docent: Prof. dr. Robert Cialdini (VS) LET OP= DONDERDAG
Tijd: 16:00 - 19:00

In hoeverre bepalen omstandigheden je geluk?

De meeste mensen gaan ervan uit dat goede beslissingen of keuzes het gevolg zijn van goed en diep nadenken. Hoe beter er nagedacht wordt, hoe beter en rationeler onze beslissingen zijn, zo neigen we te denken. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan het hulpje van het bewustzijn. Freud zag het als een vergaarbak van ellendige herinneringen en dierlijke driften die door het bewustzijn beteugeld moet worden. 

Tijdens het college zal een onderscheid gemaakt worden tussen bewust nadenken en onbewust nadenken. Onbewust nadenken refereert aan denkprocessen die zich afspelen terwijl we bewust met iets anders bezig zijn. Het lijkt daarmee op het bekende “er een nachtje over slapen”. Onderzoek toont aan dat bewust en onbewust nadenken fundamenteel van elkaar verschillen en ook dat sommige problemen beter opgelost kunnen worden met bewust nadenken, terwijl andere keuzes beter gemaakt kunnen worden na onbewust nadenken. 

Docent: prof. dr. Ap Dijksterhuis
Tijd: 16:00 - 19:00

Nieuwe tijden, nieuwe vormen van belonen en motiveren

Tien jaar lang was Kilian Wawoe als senior personeelsmanager werkzaam voor Abn-Amro. Hij maakte de vette jaren in de bankwereld mee en daarmee de jaren van de almaar stijgende bonussen. Hij was zelf verantwoordelijk voor het uitdelen van bonussen, hij maakte deel uit van het systeem. Onlangs verliet hij de bank uit onvrede met de bonuscultuur, waaraan ondanks de kredietcrisis geen einde is gekomen. 

Wawoe begon een onderzoek naar de werking van bonussen en constateerde dat ze vaak onjuiste prikkels geven. Ze zetten medewerkers van een bedrijf niet aan tot betere prestaties. Er is een groot verschil in wat managers vinden van hun medewerkers en wat ze belonen. Dit komt doordat managers hun personeel moeten afrekenen om aan het begin van het jaar opgestelde targets. Hierdoor worden medewerkers nogal eens aangezet tot verkeerd of kortzichtig gedrag.

Docent: dr. Kilian Wawoe
Tijd: 16:00 - 19:00

Stap uit de drama driehoek en wordt een leider door voorbeeldgedrag

Het probleem van de moderne manager ligt in het feit ligt dat ze verantwoordelijk zijn voor resultaten, terwijl ze eigenlijk nauwelijks invloed hebben op de groep die deze resultaten moet leveren. Mensen aansturen? Het zijn geen marionetten, de touwtjes zijn allang doorgeknipt. Dat geeft angst bij managers en juist door die stress vervallen ze in positioneel organiseren volgens het machinemodel. In de hoop controle te krijgen en te houden.

Accepteer dat je als manager iedere dag opnieuw stelling moet nemen en positie moet kiezen. We beschadigen elkaar steeds, maar dat hoort erbij, want geen mens is hetzelfde. De kunst is die kwetsuren niet te laten broeien tot er een bom barst of zaken fout gaan. Maak juist moeilijke verschillen bespreekbaar, anders zitten we tot in lengte van dagen vast in de drama driehoek (aanklager, redder en het slachtoffer). 

Docent: prof. dr. André Wierdsma 
Tijd: 16:00 - 19:00

Het is tijd dat we onze organisaties aanpassen aan ons brein en niet andersom

Elke Geraerts was een van de jongste promovendi ooit in Nederland. Ze was werkzaam aan de Universiteiten van Harvard, St. Andrews, Maastricht en Rotterdam. In 2012 ontving Elke de award 'Slimste vrouw van Nederland'.

Docent: Dr. Elke Geraerts
Tijd: 16:00 - 19:00

Leer digitaal loslaten met de gebruiksaanwijzing van je brein

Altijd online en bereikbaar zijn, multitasken, negatieve stress, slaapgebrek, open kantoren waar iedereen elkaar kan horen... Ons denkende brein staat meer dan ooit onder druk, met nefaste gevolgen voor onze productiviteit, creativiteit en gezondheid. In dit college toont Theo Compernolle welke breinboeien onze hersenen vandaag in een verstikkende klemgreep houden. Maar hij laat ook zien hoe we ze kunnen ontketenen, en reikt concrete tools en tips aan om het beste uit ons brein te halen. U verbetert uw cognitieve performance met 20% - 50%.

Docent: prof. dr. Theo Compernolle
Tijd: 16:00 - 19:00

Investeren in de veerkracht van jezelf en je team

Veerkracht is vandaag hét sleutelwoord als het gaat om de manier waarop we in het leven staan. Wat er ook gebeurt in ons leven (veranderingen, negatieve gebeurtenissen, een verlies, een burn-out, een depressie, problemen veroorzaakt door stress op het werk...), steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht.

Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer over het belang van veerkracht. Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze omgeving wordt beïnvloed? Is veerkracht iets wat aangeboren is of kan je veerkracht aankweken? Kan je je eigen veerkracht meten? En kan je je eigen veerkracht ook doen groeien? 

Michael Portzky is neuropyscholoog. Hij is de auteur van zowat alle Nederlandstalige vragenlijsten over mentale veerkracht en bouwde de voorbije jaren een sterke reputatie op in het lezingencircuit. In dit college legt hij in begrijpelijke taal uit wat we moeten weten over veerkracht. Bovendien ontwikkelt hij een concreet en onmisbaar actieplan voor wie de schade die veroorzaakt is door stress en aanverwante problemen stap voor stap wil herstellen...

Docent: dr. Michael Portzky
Tijd: 16:00 - 19:00

Welke onbewuste gedragsmechanismen spelen bij mensen een rol en hoe kun jij hier op inspelen

Rick heef gedragsverandering op de kaart gezet in Nederland en is er mede schuldig aan dat mensen er volop enthousiast en in groten getale mee aan de slag zijn gegeaan. Hij is een echte kwartiermaker en ziet eerder waar het veld heen gaat/moet dan een ander.

Matthijs geeft samen met Rick dit duo-college. Een docent in hart en nieren: meedogenloss op kwaliteit en objectiviteit, maar altijd met oog voor de praktijktoepassing.

Docenten: prof. dr. Rick van Baaren en Dr. Matthijs van Leeuwen
Tijd: 16:00 - 19:00

Wie onderhoudend is voor zichzelf is dat meestal ook voor anderen

 • Hoe goed ken je jezelf?
 • Hoe controleer je je emoties?
 • Hoe kun je gedachten ombuigen?
 • Je bent niet je brein, je bent je gedachten!

Wil jij ook in één dag meer controle over je werk en leven? De masterclass Persoonlijk onderhoud biedt je wetenschappelijke psychologische inzichten over optimaal persoonlijk functioneren. Topdocent René Diekstra geeft je deze dag o.a. de mogelijkheid om zowel je zelfkennis als je mensenkennis te verhogen. Met als resultaat: 

1) een volledig vernieuwd inzicht in jezelf en je medewerkers,
2) Je verhoogt uw persoonlijke effectiviteit drastisch
3) én je wordt voortaan je eigen coach, zodat je sturing kan geven aan je denken, werk en leven. 

Meer informatie?

Docent: Prof. dr. René Diekstra
Tijd: 09:30 - 17:00
Prijs: Boek je dit seminar bij de collegreeks, dan ontvang je een fikse korting (zie tabblad praktisch)

calendar Zet dit programma in je agenda!

Direct aanmelden Bekijk de brochure
René Diekstra

René Diekstra

Functie:
Emeritus hoogleraar Psychologie
Bedrijf:
Universiteit van Leiden

René F.W. Diekstra is auteur van ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, richtte het blad Psychologie Magazine op en introduceerde de cognitieve gedragstherapie in ons land.

Danielle Braun

Danielle Braun

Dr. Danielle Braun is corporate antropoloog en expert op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap. Ze combineert de klassieke antropologie met organisatiekunde en studeert als een van de eersten in Nederland af als corporate antropoloog.

Robert Cialdini

Robert Cialdini

Functie:
Sociaal psycholoog
Bedrijf:
Arizona State University

Dr. Robert Cialdini verwierf wereldfaam met zijn bestseller ‘Invloed’. Daarvan zijn wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Cialdini geldt dan ook als autoriteit als het gaat over het overtuigen van mensen.

Ap Dijksterhuis

Ap Dijksterhuis

Functie:
Hoogleraar psychologie van het onbewuste
Bedrijf:
Radboud Universiteit Nijmegen

Dijksterhuis doet onderzoek naar de invloed van onbewuste processen op o.a. interpersoonlijk gedrag.

Kilian Wawoe

Kilian Wawoe

Functie:
Docent Human Resources management
Bedrijf:
Vrije Universiteit Amsterdam

Door studenten wordt hij geroemd voor de manier waarop hij zijn colleges verlevendigt met verhalen uit de praktijk, onder andere uit zijn tijd als senior personeelsmanager voor ABN Amro.

André Wierdsma

André Wierdsma

Functie:
Emeritus hoogleraar 'Organiseren en Co-Creëren'
Bedrijf:
Nyenrode Business Universiteit

Wierdsma is auteur van onder andere de volgende boeken: 'Co-creatie van verandering' en 'Lerend organiseren'.

Elke Geraerts

Elke Geraerts

Functie:
neuropsychologe/ Partner Better Minds at Work
Bedrijf:
Better Minds at Work

Elke Geraerts wist het al van jongs af aan: ze wilt mensen helpen. Dus ging ze psychologie studeren.

Theo Compernolle

Theo Compernolle

Functie:
Adjunct Professor at the CEDEP European Centre for Executive Development
Bedrijf:
Insead Fontainebleau

Theo Compernolle is een internationaal gerespecteerd consultant op het vlak van stress in de werkcontext.

Michael Portzky

Michael Portzky

Functie:
Neuropsycholoog en psychodiagnosticus
Bedrijf:
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

Dr. Michael Portzky studeerde af aan de Gentse Universiteit als klinisch psycholoog. Hij specialiseerde zich nadien in de neuropsychologie.

Rick van Baaren

Rick van Baaren

Functie:
Oprichter
Bedrijf:
Dijksterhuis & van Baaren

Dr. Rick van Baaren is universitair hoofddocent Gedragsbeïnvloeding aan de Radboud Universiteit

Matthijs van Leeuwen

Matthijs van Leeuwen

Functie:
docent sociale beïnvloeding en coördinator van de master Gedragsverandering
Bedrijf:
Radboud Universiteit

Dr. Matthijs van Leeuwen is docent sociale beïnvloeding en coördinator van de master Gedragsverandering aan de Radboud Universiteit. Hij promoveerde in 2010 op het onderwerp ‘aantrekkelijkheid’ en is coauteur van het boek Hidden Persuasion.

Voor iedere deelnemer aan de gehele reeks
Bij deelname krijg je een jaarabonnement op Psychologie Magazine en het boek 'Mensenkennis werkt' (geschreven door oud-deelnemer Toine Al) cadeau. Psychologie Magazine kent maandelijks een diversiteit aan onderwerpen zoals werk, carrière, relaties, persoonlijkheid en gezondheid. 

Een waardevolle aanvulling voor je bibliotheek

Je kan optioneel een boekenpakket bij je deelname bestellen. Dit pakket wordt uitgereikt bij het 1e college. De kosten voor de boeken bedragen €227,05 (exclusief 6% BTW en onder voorbehoud van wijzigingen door de uitgever).

Voor deelnemers masterclass 'Persoonlijk onderhoud'
Iedere deelnemer van de masterclass ontvangt het boek ‘Ik kan denken/ voelen wat ik wil’ cadeau. Zo kan je nog eens doorlezen en oefenen met wat je op deze dag allemaal gehoord en mee gemaakt heeft.

René Diekstra

Wegwijzers naar een hemel op aarde

René Diekstra

Wat heb je nodig om je leven, je relaties en de wereld om je heen zo te scheppen, dat je zo veel mogelijk van je dromen en doelen waar kunt maken? En hoe doe je dat op een manier die je moreel kunt verantwoorden? Die bijdraagt tot een hemel op aarde? Deze bundeling van 80 columns is een psychologische reisgids met wegen die daar naar kunnen leiden.

Ap Dijksterhuis

Op naar geluk

Ap Dijksterhuis

Ons geluk hebben we voor een aanzienlijk deel in eigen hand. Voor 50 procent zelfs, zo vertelt de hedendaagse wetenschap ons. In de zoektocht naar het begrijpen van geluk verbindt Ap Dijksterhuis met veel vaart en humor de moderne psychologie en neurowetenschap met de klassieke westerse filosofie en oosterse filosofie.

Ap Dijksterhuis

Het slimme onbewuste - denken met gevoel

Ap Dijksterhuis

Ons onbewuste bepaalt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens. Ap Dijksterhuis weet op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe het menselijke brein werkt.

Robert Cialdini

Invloed

Robert Cialdini

Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden laat Robert Cialdini in deze internationale bestseller zien hoe beïnvloeding werkt. De auteur ging daarvoor drie jaar ‘undercover’ bij autodealers, fondsenwervers en reclamemakers. Daar ontdekte hij dat het geheim van succesvol overtuigen in zes eenvoudige principes schuilt.

André Wierdsma en Joop Swieringa

Lerend organiseren en veranderen

André Wierdsma en Joop Swieringa

Hoe leren organisaties en wat maakt een organisatie lerend? Deze bestseller biedt een samenhangend, lerend perspectief op organiseren en leidinggeven. Een nieuw paradigma, dat haaks staat op de klassieke manier van kijken, waarin het gaat om ordening, beheersing en controle; op 'meer en beter van hetzelfde'.

Michael Portzky

Veerkracht

Michael Portzky

Veerkracht is vandaag hét sleutelwoord als het gaat om de manier waarop we in het leven staan. Wat er ook gebeurt in ons leven (veranderingen, negatieve
gebeurtenissen, een verlies, een burn-out, een depressie, problemen veroorzaakt door stress op het werk...), steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht.
Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer over het belang van veerkracht. Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze omgeving wordt beïnvloed? Is veerkracht iets wat aangeboren is of kan je veerkracht aanleren? Kan je je eigen veerkracht meten? En kan je je eigen veerkracht ook doen groeien?

Margriet Sitskoorn

Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij

Margriet Sitskoorn

Ervaar hoe u een ander kunt laten kiezen wat u het beste uitkomt, hoe u lichamelijke en psychische pijn op een onverwachte manier kunt verzachten en hoe u per direct aardiger of aantrekkelijker gevonden wordt.

Theo Compernolle

Stress: vriend & vijand

Theo Compernolle

Hoe kunnen we goed omgaan met stress, thuis en op het werk? In dit onmisbare vlot leesbare basisboek over stressmanagement komen de verschillende aspecten van stress gedetailleerd aan bod.

Dr. Kilian W. Wawoe

Het nieuwe belonen

Dr. Kilian W. Wawoe

Aan het begin van het jaar targets stellen, aan het einde van het jaar meten of die zijn gehaald en op basis daarvan een bonus uitkeren. Zo zouden we het oude belonen kunnen samenvatten. Decennialang heeft dit systeem gewerkt. Maar de werkomgeving is ingrijpend veranderd. We werken in plattere organisaties, meer agile, meer in teams en we doen complexer werk. 

De oude manier van belonen kan weliswaar leiden tot iets meer extrinsieke motivatie, maar die is lang niet zo sterk als intrinsieke motivatie. Dat is goedkoper te organiseren en leidt tot meer werkplezier. Prestatiebeloning blijkt niet goed te werken, het zet alleen maar aan tot verkeerd en ongewenst gedrag. 

Elke Geraerts

Het nieuwe mentaal

Elke Geraerts

Absolute must-read voor iedereen die mentaal sterker wil staan In haar bestseller Mentaal Kapitaal toonde neuropsychologe Elke Geraerts hoe we ons brein beter kunnen wapenen tegen stress, burn-out en andere mentale problemen. In Het Nieuwe Mentaal gaat ze een stap verder: het is hoog tijd dat we onze maatschappij aanpassen aan ons brein, en niet omgekeerd. Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek laat ze zien hoe wij allemaal bewuster kunnen kiezen voor meer mentale groei. 

Ze ontmaskert de mythe van time management, legt uit waarom onze eeuwige zoektocht naar een betere work-life balans tevergeefs is, verklaart hoe empathie kan leiden tot succes, en beschrijft hoe leiderschap er in de 21ste eeuw zal uitzien. 

Marc Andrews, Matthijs van Leeuwen, Rick van Baaren

Hidden persuasion

Marc Andrews, Matthijs van Leeuwen, Rick van Baaren

Visual messages are omnipresent in our daily life. They are constantly attempting to persuade us to buy, learn and act. Some are more successful than others in influencing our behavior and choices. What is the secret power of these messages? How do they succeed in changing our behavior?

This book analyzes advertising beyond the persuasive power of the imagery itself. It explains the psychology behind 33 effective infl uence techniques in visual persuasion and how to apply them.

The techniques range from infl uencing essentials to more obscure and insidious ones. The reader will gain deep insights into how visual means are constructed to infl uence behavior and decisionmaking on an unconscious level.

All techniques are supported by rich visual references and additional information on the psychology of behavior change. This publication is not just an eye-opener for professionals and students in the communications and design field, but also for anybody who wants to understand how our behavior is infl uenced unconsciously by advertising, social campaigns and governmental messages. 

- The psychology behind communication
- Eye-opening for professionals and the general public
- Leading authors in social influence and visual persuasion

 • 9

  Uitstekend: Ontspannen, creatief, zeer interessant, inspirerend, bevestigend en is zeer prettig.

  Marianne Strooback , NN Group N.V.
 • 9

  Zinvol, inspirerend, in deze 24-uursvorm ook erg prettig.

  Gert-Jan Flinterman , Windesheim
 • 8

  Prettig, interactief, ook over de vele vragen die gesteld zijn voor. Inclusief Stress en Veiligheid voor mij.

  Marcel Oolbekkink , Kisama Chemicals B.V.

Tijd
Bijna alle colleges vinden plaats op de maandag.

Danielle Braun en Robert Cialdini zijn de uitzondering op de regel. Danielle Braun spreekt op donderdag 27 september en Robert Cialdini spreekt op donderdag 4 oktober 2018. De colleges beginnen om 16.00 uur en duren tot ongeveer 19.00 uur. Tijdens de colleges is er om 17.15 uur een half uur pauze met een uitgebreide maaltijd. Heb je een speciaal dieet? Laat het ons weten en neem contact op met Remco Gerritsma: 06-557 903 78.

De masterclass 'Persoonlijk onderhoud' op DINSDAG 18 december 2018 start om 09.30 uur duurt tot 17.00 uur.

Locatie

Dit jaar wederom in de super sfeervolle locatie Bar Beton Rijnsweerd!

Bar Beton is een zeer professionele en sfeervolle locatie die echt bij Focus en Psychologie voor managers past. Bar Beton is gevestigd in het oude provinciehuis van Utrecht.

 • centraal in het land (knooppunt A27/A28, maar ook vlak bij de A2 en de A12)
 • goed bereikbaar met OV (bus vanaf Utrecht Centraal Station)
 • extreem hoog serviceniveau, schitterende inrichting en de sfeer van een koffiebar
 • eigen parkeerterrein
 • met de docenten van Focus Conferences
 • met de gastvrijheid en het professionalisme van Focus
 • met u: onze zeer gewaardeerde deelnemer
 • volop gelegenheid om te netwerken met andere deelnemers

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Routebeschrijving

Bar Beton 1
Bar Beton 2

Aanmelden
Na aanmelding ontvang je van ons een bevestiging en een factuur. Door je aan te melden voor deze bijeenkomst ga je akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden. Een week voor aanvangst ontvang je per mail een herinnering en de routebeschrijving.

De aanmeldopties
Optie 1 - Totaal pakket: De collegereeks en de masterclass ‘Persoonlijk onderhoud’. Je betaalt € 3495,-. Je ontvangt € 500,- korting met dit combinatie pakket.
Optie 2 - De collegereeks: Je betaalt € 2995,-.
Optie 3 - ‘Persoonlijk onderhoud’: Je betaalt € 995,-.

De kosten zijn incl. documentatie, koffie, thee en maaltijden en zijn exclusief BTW.  Aanmelden voor een of enkele colleges is in principe niet mogelijk. Wel kan je altijd iemand in jouw plaats laten deelnemen. Het is tevens mogelijk verschillende collega’s of relaties deel te laten nemen. Op die manier neem je een bedrijfsabonnement en stel je anderen ook in staat om kennis te nemen van deze boeiende stof.

Deelnamecertificaat
Deelnemers die deelnemen aan de gehele reeks, ontvangen na afloop een deelnamecertificaat.

Verhindering
Indien je onverwacht verhinderd bent, kan je je altijd, mits tijdig aan ons doorgegeven, altijd laten vervangen. Annuleren is helaas niet mogelijk.

PE-uren:
Deze collegereeks levert je 25 PE-uren op. Volg je bovendien de masterclass ‘Persoonlijk onderhoud’, dan komen er extra 6 PE-uren bij en kom je dus uit op 31 PE-uren.

CEDEO


Groepsarrangementen
:
Er is speciaal voor organisaties die meerdere mensen willen afvaardigen, een speciaal groepsarrangement ontwikkeld. Ook zijn er diverse mogelijkheden om programma’s op maat te maken. Voor meer informatie hierover, kan je contact opnemen met Remco Gerritsma: 
• remco@focuslearningjourneys.nl
• 06 - 557 903 78

Deelnemers van dit programma bekeken ook:

 • Breinkunde in het onderwijs

  Neuropsychologische factoren in talentontwikkeling, leren en gedrag.

  27 september 2018 t/m 17 januari 2019 (10 colleges)

  Meer informatie
 • The fine art of leadership

  Prof. dr. Gabriël Anthonio. Beïnvloed jezelf en anderen. En bereik je doelen.

  10 en 11 oktober

  Meer informatie
 • Zonder stress geen succes!

  Learning Journey met Dr. Theo Compernolle: Zonder stress geen succes!

  donderdag 25 en vrijdag 26 oktober 2018

  Meer informatie
“Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision.” Peter Drucker