Breinkunde in het onderwijs

Breinkunde in het onderwijs

Neuropsychologische factoren in talentontwikkeling, leren en gedrag

Leg je oor te luister bij de wetenschap en reken af met neuromythen en andere fabeltjes

De neurowetenschap is één van de snelst groeiende wetenschappen van de afgelopen jaren. In sneltreinvaart wordt er steeds meer bekend over de werking van het brein en het functioneren van mensen. En daarmee komt er spectaculaire kennis bovendrijven over talent, leren, creativiteit en het geheugen.

Aan de andere kant zijn er ook steeds meer zelfverklaarde trainers en coaches die advies geven zonder stevig wetenschappelijk fundament. Als het om het brein gaat dan is dat vaak niet terecht. Kortom, leg je oor te luister bij de wetenschap en reken af met allerlei neuromythen. Breinkunde in het onderwijs: 10 colleges onder het motto "Wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht" 

Type:
Collegereeks
Prijs:
€ 1.995,00 (excl. BTW)
Datum:
23 sep. 2019 t/m 16 dec. 2019
Tijd:
16:00 - 19:00
Houd mij op de hoogte

max 75 deelnemers

Bekijk de brochure

De kans dat je goed bent opgeleid in de hersenwetenschap is klein en dat is jammer want deze kennis raakt je vak recht in haar hart. Tijdens de collegereeks Breinkunde in het onderwijs krijg je in 10 colleges onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe zijn onze hersenenen opgebouwd? (incl. practicum met schapenhersenen) 
 • Hoe leert ons brein nou eigenlijk?
 • Welke rol speelt context bij leren?
 • Hoe komt het dat er steeds meer jongeren depressief raken? Hoe kunnen we als docenten vroegtijdige signalen hiervan opvangen en hoe kunnen we bijdragen aan preventie?
 • Wat doet digitalisering met ons brein?
 • Hoe leiden we leerlingen op voor de toekomst?
 • Wat maakt een goede docent tot een excellente docent?
 • Wat zijn de 10 grootste leugens over leren en doceren?

Tijdens dit eerste college maak je kennis met het brein. Je krijgt een eerste inzicht over de anatomie van ons brein. Over de opbouw, de werking en waar het mis kan gaan.  Dit eerste college bestaat niet alleen uit theoretie, maar bestaat ook uit een practicumgedeelte waarin je zelf mag snijden en onderzoeken in het brein.

Leren is geen geïsoleerde cognitieve gebeurtenis in de hersenen van de lerende; wij zijn echt veel meer dan ons brein! Het leerproces is te vergelijken met het bouwen van een huis. Voor de bouw van het ideale droomhuis is interactie tussen architect en aannemer essentieel. Leren komt ook tot stand door interactie. Enerzijds is er de lerende met zijn/haar persoonlijk leervermogen, zoals de genetica en de daarmee samenhangende persoonskenmerken. Anderzijds is er de context waarin en de condities waaronder een persoon probeert te leren. Bij context kun je denken aan de omgeving waarin het -leren plaatsvindt: de school, de werkplek of het dagelijkse leven. Bij condities gaat het om zaken als voeding, stress en beweging. Dit zijn variabelen die rechtstreeks de biopsychologie van de lerende beïnvloeden.

Dick Swaab wordt ten onrechte vaak weggezet als de man die alle persoonlijke ontwikkeling toeschrijft aan de pre-natale-fase. Wat Swaab beweert is dat karakters en met name karaktereigenschappen die blijvend zijn (zoals sexuele voorkeur) worden gevormd in het brein tijdens de fase in de baarmoeder. 

Tijdens dit college onderbouwt Prof. dr. dick Swaab zijn stelling en past hij die met name toe op de verschillen en overeenkomsten tussen meisjes en jongens.

Over de adolescent tussen biologie en context

Je zoon van 15 is slim en verstandig. Waarom doet hij dan soms van die ongelooflijk domme dingen? En waarom vindt hij zijn smartphone en onmiddellijke bevrediging belangrijker dan het plannen van zijn activiteiten? Waarom neemt hij soms onverantwoorde risico's? En hoe kan het dat tieners zich plots heel snel ontwikkelen en een eerdere achterstand omzetten in een voorsprong? Antwoord: de tiener is 'werk in uitvoering'. Dat hangt samen met de hersenrijping: die gaat door tot vér na het twintigste jaar. De steun, sturing en inspiratie die een tiener krijgt uit zijn omgeving, zijn essentieel voor die rijping. Ouders, onderwijsgevenden, sportcoaches: ze zorgen voor de kennis en ervaringen die een tiener nodig heeft om zich een optimale plek te verwerven in onze snel veranderende samenleving.

College over het tienerbrein en daarmee over biologie én context. 

Het geheugen is essentieel voor intelligentie, persoonlijkheid, waarneming, identiteit en tijdsbesef, stelt hoogleraar Douwe Draaisma. Toch is de waarde van de ‘opslagcapaciteit’ van ons brein door de eeuwen heen gedaald. Vroeger was een goed geheugen een teken van intellect, terwijl je tegenwoordig niet meer scoort met het onthouden van kennis (tv-quizzen daargelaten). Daar hebben we internet toch voor?! Wie nu verschil wil maken, doet dat met creativiteit, originaliteit en innovatie. Maar wees dan wel alert op cryptomnesie!

Steeds meer zien we zorgwekkende cijfers verschijnen over de gevolgen van stress onder jongeren, soms vertaald in burn-outcijfers, depressiecijfers, zelfmoordcijfers, absenteïsmecijfers,... Cijfers die in Nederland en Vlaanderen trouwens weer aan het stijgen zijn.

Zijn jongeren extra kwetsbaar? En wat kunnen we doen om depressie onder jongeren te voorkomen? 

5 miljoen. Dat is het aantal banen dat tegen 2020 zal sneuvelen door de opkomst van robots. Een hallucinant cijfer, dat heftige emoties oproept en de prangende vraag doet rijzen: ‘Hoe eisen wij mensen onze plek op in die steeds digitaler wordende wereld?’

In 'Authentieke intelligentie' durft Elke Geraerts luidop het quasi-existentiële thema aan te kaarten dat ons allen wakker houdt. Terwijl robotontwikkelaars flirten met de grens van het onmogelijke, buigt Geraerts zich gefascineerd over de vraag waarin de uniciteit van de mens dan wél schuilt. Over welke onvervangbare kwaliteiten beschikt het menselijk brein? Welke bijzondere kenmerken leveren ons een competitief voordeel op in vergelijking met onze digitale tegenhangers? 

Altijd online en bereikbaar zijn, multitasken, negatieve stress en slaapgebrek: ons brein en zeker dat van jongeren staat meer dan ooit onder druk, met dramatische gevolgen voor onze creativiteit, gezondheid en concentratie.

Doordat ze hun brein onvoldoende kennen doen slimme mensen domme dingen zo stelt Theo Compernolle. The is niet tegen nieuwe techniek, maar wel tegen de manier waarop we er mee omgaan. en dat geldt voor zowel docenten als leerlingen!

Psycholoog René Diekstra bevestigt vanuit de wetenschap wat van oudsher al bekend is: goede voorbeelden zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Maar liefst 30 procent van de leerprestaties is toe te schrijven aan de doceerstijl, naast de invloed van de ‘basisuitrusting’ van leerlingen zelf (50 procent). Gandhi inspireerde de mensheid met een quote die zeker geldt voor leerkrachten: “We have to be the change we wish to see”.

Leren hoe het brein werkt is van grote waarde in het onderwijs, zodat de potentie in al die jonge koppies zo goed mogelijk tot wasdom komt. Maar welk verschil kan een docent eigenlijk maken? Wetenschapper en psycholoog Diekstra – emeritus-hoogleraar psychologie University College Roosevelt en vigerend lector Jeugd en Opvoeding en adviseur Jeugdbeleid in Den Haag – houdt het onderwijs een spiegel voor, want: de mens die we zelf zijn, heeft grote invloed op de mensen die we opleiden. Daarom zijn zelfbewustzijn, zelfcontrole, sociaal bewustzijn, relatievaardigheden en het vermogen om ethisch verantwoorde beslissingen te nemen de ‘skills for life’ die in het repertoire van elke leerkracht horen te zitten.

Vrije rol voor hoogleraar Paul Kirschner - verrassend verfrissend college. Ons brein houdt niet van verassingen, maar oefen je er maar een keer in.

Tipje van de sluier:

 • de 10 hoofdzonden van didactiek
 • hoe kan je als leerkracht leren ondersteunen?
 • hoe leren geboren wordt

en veel meer...

calendar Zet dit programma in je agenda!

Houd me op de hoogte Bekijk de brochure
Dr. Hanneke Hulst

Dr. Hanneke Hulst

Functie:
Hersenwetenschapper, afd anatomie en neurowetenschappen
Bedrijf:
VU Medisch Centrum

Belangrijke debatten moeten op meer gestoeld zijn dan 'zomaar een mening'

Prof. dr. Renate de Groot

Prof. dr. Renate de Groot

Functie:
Hoogleraar Biopsychologie
Bedrijf:
Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (Welten-instituut) Open Universiteit

Prof. dr. Renate de Groot is professor 'Biopsychology of Learning' aan de Open Universiteit van Nederland. Renate doet onderzoek naar determinanten die het leervermogen en de cognitie beïnvloeden.

Prof. dr. Dick Swaab

Prof. dr. Dick Swaab

Functie:
Emeritus hoogleraar neurobiologie
Bedrijf:
Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Dick Swaab is een internationaal werkend hersenonderzoeker, die een team leidt in het Nederlands Herseninstituut.

Prof. dr. Jelle Jolles

Prof. dr. Jelle Jolles

Functie:
Hoogleraar Neuropsychologie
Bedrijf:
Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Jelle Jolles is naast zijn hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, verantwoordelijk voor NeuroPsy, adviescentrum voor Brein & Leren.

Prof. dr. Douwe Draaisma

Prof. dr. Douwe Draaisma

Functie:
Bijzonder hoogleraar van de geschiedenis van de psychologie
Bedrijf:
Rijksuniversiteit Groningen

Draaisma publiceerde o.a. over het autobiografisch geheugen.

Drs. Michael Portzky

Drs. Michael Portzky

Functie:
Neuropsycholoog en psychodiagnosticus
Bedrijf:
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

Michael Portzky studeerde af aan de Gentse Universiteit als klinisch psycholoog. Hij specialiseerde zich nadien in de neuropsychologie.

Dr. Elke Geraerts

Dr. Elke Geraerts

Functie:
Managing Partner Better Minds at work
Bedrijf:
Better Minds

Elke is neuropsycholoog en ondernemer. Het is haar missie om bedrijven en individuen te stimuleren om continu in hun mentaal kapitaal te investeren.

Prof. dr. Theo Compernolle

Prof. dr. Theo Compernolle

Functie:
Adjunct Professor at the CEDEP European Centre for Executive Development
Bedrijf:
Insead Fontainebleau

Theo Compernolle is een internationaal gerespecteerd consultant op het vlak van stress in de werkcontext.

Prof. dr. René Diekstra

Prof. dr. René Diekstra

Functie:
Emeritus hoogleraar Psychologie
Bedrijf:
Roosevelt Academy

René F.W. Diekstra is auteur van ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, richtte het blad Psychologie Magazine op en introduceerde de cognitieve gedragstherapie in ons land.

prof. dr. Paul Kirschner

prof. dr. Paul Kirschner

Functie:
emeritus hoogleraar onderwijspsychologie
Bedrijf:
Open Universiteit

Prof. dr. Paul A. Kirschner is hoogleraar Onderwijspsychologie en directeur van het FEEEL

Jelle Jolles

Het tienerbrein

Jelle Jolles

Een must read voor ouders, maar evenzeer voor leraren, voor coaches in sport en muziek en voor opvoedprofessionals.

Je zoon van 15 is slim en verstandig. Waarom doet hij dan soms van die ongelooflijk domme dingen? En waarom vindt hij zijn smartphone en onmiddellijke bevrediging belangrijker dan het plannen van zijn activiteiten? Waarom neemt hij soms onverantwoorde risico's? En hoe kan het dat tieners zich plots heel snel ontwikkelen en een eerdere achterstand omzetten in een voorsprong? Antwoord: de tiener is 'werk in uitvoering'. Dat hangt samen met de hersenrijping: die gaat door tot vér na het twintigste jaar. De steun, sturing en inspiratie die een tiener krijgt uit zijn omgeving, zijn essentieel voor die rijping. Ouders, onderwijsgevenden, sportcoaches: ze zorgen voor de kennis en ervaringen die een tiener nodig heeft om zich een optimale plek te verwerven in onze snel veranderende samenleving.

'Het tienerbrein' bespreekt de dertig neuropsychologische inzichten die iedere volwassene zou moeten hebben om een tiener te begrijpen en hem of haar zich te laten ontplooien. Aan de orde komen de hersenfuncties, cognitief functioneren, sociaal gedrag en slaap. Ook gaat het boek in op de verschillen tussen jongens en meisjes, hoe zij kiezen, plannen en beslissen. Het tienerbrein richt zich op gedrag, cognitie en ontplooiing thuis en op school, in sport en muziek. En het geeft aanbevelingen uit de neuropsychologische praktijk.

Tijd
De colleges vinden plaats op maandag. 

Alle colleges starten om 16.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Tijdens de colleges is er om 17.15 uur een half uur pauze met een (warme) maaltijd. 

Locatie

Alle colleges vinden plaats in een van de zalen van het ROC Mondriaan in Den Haag.

Inhoudelijke vragen?

Stuur een mail naar klantenservice@focuslearningjourneys.nl 

Aanmelden

Als docent van het ROC Mondriaan kun je je aanmelden door een mail te sturen naar mondriaanacademie@rocmondriaan.nl. Contactpersoon voor deze collegereeks is Joke de Kock

 

Deelnemers van dit programma bekeken ook:

 • Psychologie voor managers

  Ontwikkel je kijk op mensen en leer meer over gedrag, karakters en het brein

  11 Colleges + masterclass van 19 september 2019 t/m 19 december 2019

  Meer informatie
 • Het succes van de 5 levenskamers

  Incompanyprogramma voor management teams

  Datum, duur, vorm en prijs in overleg

  Meer informatie
 • Psychologie voor managers - minicollegereeks

  Met Ben Tiggelaar, Oscar David en Jitske Kramer

  3 Colleges op: 3 en 31 okt + 14 nov (16.00 - 19.00 uur)

  Meer informatie
"Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there." John Kotter