Organisatie 3.0 en wendbaar organiseren

Organisatie 3.0 en wendbaar organiseren

Leer alles over wendbaarheid, eigenaarschap en horizontaal organiseren

Doe kennis op van en verbind met topdocenten uit de wetenschap en de praktijk, waaronder Jan Rotmans, Deborah Nas en Wouter Hart.

Horizontaal en wendbaar organiseren vraagt om een hernieuwde oriëntatie op toegevoegde waarde. Dit is een bijzonder spannend, ingrijpend en vaak persoonlijk proces. Daarbij gaat het om dappere gesprekken, concrete en congruente acties, zelfinzicht, aanjagen, ondersteunen van ontwikkeling en groei. De verandering toont zich in persoonlijk leiderschap, zelden in strategienotities zoals hieronder (van een directie van een middelgrote dientsverlener):

Wij zijn wendbaar op 1 januari!

"Beste medewerkers, de wereld verandert in een snel tempo. Mede onder invloed van de voortrazende technologie stellen onze klanten, medewerkers en andere belanghebbenden ingrijpend andere eisen aan onze organisatie. De huidige organisatiestructuur stelt ons onvoldoende in staat om daar snel op in te spelen. Er is daarom een noodzaak om wendbaarder te kunnen opereren; daartoe heeft het bestuur besloten de organisatie om te vormen naar een netwerkorganisatie. Deze nieuwe organisatievorm gaat op 1 januari in....."   

Lees hieronder verder hoe het wel kan

Type:
Collegereeks
Prijs:
€ 3.995,00 (excl. BTW)
Datum:
31 december
Tijd:
16.00 - 19.00
Houd mij op de hoogte Bekijk de brochure

Wendbaarheid, agile, lean en de netwerkorganisatie. In steeds meer organisaties liggen deze begrippen voor in de mond bij bestuurders, HR-managers en directieleden. Logisch en belangrijk: we zijn nu eenmaal de 21e eeuw ingegaan met organisatieprincipes die hun oorsprong vinden in de 20e eeuw en leiderschapsopvattingen die nog gebaseerd zijn op het gedachtengoed uit de 19e eeuw. Nu consumenten, medewerkers en burgers, onder invloed van de voortrazende technologie, meer en meer de macht overnemen van organisaties en instituties, is er behoefte aan aanpassingsvermogen en wendbaarheid.

Echter, in veel gevallen vergissen mensen zich in de ‘maakbaarheid’ van de transitie van een klassieke, hiërarchische organisatie naar een netwerkorganisatie. Te vaak blijft men hangen in het goed bedoeld afvinken van checklijstjes en cosmetische interventies, zonder daarbij echt tot de kern te komen. Nieuwe wijn in oude zakken dus. 

Wendbaarheid vraagt om een cultuur en structuur die gericht is op het maximaliseren van contact tussen mensen met verschillende achtergronden en expertises. Rigide (staf)afdelingen, ‘verzuiling’ en hiërarchische structuren mogen daarbij niet in de weg staan en moeten zo veel mogelijk worden ontbonden. En hier zit direct de crux, want de aanzet tot deze beweging moet vaak gemaakt worden door directies en stafafdelingen, die juist onderdeel en vaak ook belanghebbende zijn van de bestaande constellatie. ‘Stel je eigen bestaansrecht voortdurend ter discussie’ is feitelijk de belangrijkste opdracht om te komen tot een wendbare organisatie en wendbare medewerkers.

Wendbaarheid vraagt om een hernieuwde oriëntatie op toegevoegde waarde. Dit is een bijzonder spannend, ingrijpend en vaak persoonlijk proces. Waarbij het gaat om dappere gesprekken, concrete en congruente acties, zelfinzicht, aanjagen, ondersteunen van ontwikkeling en groei. Wendbaarheid toont zich in persoonlijk leiderschap, zelden in strategienotities.

Houd me op de hoogte Bekijk de brochure
Prof. dr. Jan Rotmans

Prof. dr. Jan Rotmans

Functie:
Hoogleraar transitiekunde
Bedrijf:
Erasmus Universiteit Rotterdam

Jan Rotmans wordt gezien als dé internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Hij is oprichter van ICIS, DRIFT, Urgenda en Nederland kantelt.

Prof. dr. Walter Baets

Prof. dr. Walter Baets

Functie:
Dean/director
Bedrijf:
Graduate School of Business (University of Cape Town)

Prof. dr. Walter R. J. Baets is emeritus hoogleraar Complexiteit, Kennis en Innovatie. Hij is director/dean van ‘The Camp’ in Aix en Provence/ Marseille.

Prof. ir. Deborah Nas

Prof. ir. Deborah Nas

Functie:
Innovator, spreker, ondernemer en parttime Hoogleraar
Bedrijf:
TU Delft

Als hoogleraar, ondernemer én trendwatcher staat deze spreker bekend als vernieuwer in hart en nieren. Ze acteert op het snijvlak van psychologie, technologie en business. Ze geeft het publiek tijdens haar inspirerende presentaties verhelderende inzichten

Menno Lanting

Menno Lanting

Functie:
Strateeg, innovator en leiderschapsexpert
Bedrijf:
My Own Company Inc

Menno Lanting spreekt over: innovatie, technologie, disruptie, digitale transformatie en leiderschap.

Jef Staes

Jef Staes

Functie:
Architect op het gebied van lerende en innovatieve organisaties.

Met een uitgebreid pallet aan confronterende inzichten maakt de Belgische Jef Staes niet alleen duidelijk waar managers in de fout gaan, maar hij biedt ook oplossingen aan om organisaties te transformeren naar innovatieve netwerkorganisaties.

Kim Spinder

Kim Spinder

Functie:
Ondernemer, auteur en innovatiespecialist
Bedrijf:
Avanteers

Kim Spinder innovator en piraat, winnaar van The Harvard M-Prize for Management Innovation, uitvinder van Deelstoel.nl en het open Innovatie Festival, veranderaar en dwarsligger, veelgevraagd spreker (o.a. TEDx). Met veel lef en plezier helpt ze organisat

Lenette Schuijt

Lenette Schuijt

Functie:
Directeur
Bedrijf:
Crystal River Consultancy

Lenette Schuijt begeleidt organisaties op het gebied van leiderschap, inspiratie en zingeving, visieontwikkeling en zelfsturing.

Wouter Hart

Wouter Hart

Functie:
Oprichter en adviseur
Bedrijf:
Verdraaide organisaties

Vanuit zijn creatieve, niet bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd.

Dr. Kilian Wawoe

Dr. Kilian Wawoe

Functie:
Docent Human Resources management
Bedrijf:
Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Kilian Wawoe deed een jaar lang onderzoek naar werken tijdens en postcorona. Hij en zijn team interviewden meer dan 300 mensen, bestudeerden meer dan 600 wetenschappelijke artikelen over virtuele teams en leidinggeven op afstand en namen meer dan 7000

Prof. dr. André Wierdsma

Prof. dr. André Wierdsma

Functie:
Emeritus hoogleraar 'Organiseren en Co-Creëren'
Bedrijf:
Nyenrode Business Universiteit

Het enthousiasme van prof. dr. Andre Wierdsma werkt zeer aanstekelijk. Als het gaat om emotioneel intelligent leiderschap en samenwerken, moet je bij hem zijn.

Oscar David

Oscar David

Functie:
Adjunct professor, organisatiepsycholoog, executive coach en auteur
Bedrijf:
TIAS business school

Oscar David is organisatiepsycholoog en adjunct professor aan TIAS. Zijn passie is het stimuleren van potentieel en bewustwording in organisaties.

Voor iedere deelnemer: boekenpakket

Als deelnemer aan de reeks Organisatie 3.0 ontvang je een  boekenpakket van 12 boeken geschreven door de docenten van de colleges en het seminar.

Kijk hieronder welke boeken in het pakket zitten. 

Prof. dr. Jan Rotmans

De omwenteling

Prof. dr. Jan Rotmans

Onze samenleving en economie zijn fundamenteel aan het veranderen – we bevinden ons in een revolutionair tijdperk met grote maatschappelijke verschuivingen die chaos en instabiliteit veroorzaken. Hoe kunnen bedrijven en organisaties hierop inspelen? Wat betekent dat voor ons persoonlijke leven?

Jan Rotmans maakt de verbinding tussen hoofd, hart en handen met aansprekende verhalen van mensen die een persoonlijke transitie durfden aan te gaan in onze snel veranderende wereld, van een zorgondernemer tot een bankier, van een ambtenaar tot een politica, van een schoolleider tot een student.

Omwenteling is een fascinerende transitie-expeditie.

Menno Lanting

De disruptieparadox

Menno Lanting

Dat de wereld verandert en dat dat razendsnel gaat, dat weten we nu wel. Dat het roer om moet, is bij menigeen doorgedrongen. Disruptie is dan ook het nieuwste toverwoord, met disrupt or be disrupted als credo. Maar de prangende vraag is: hoe pakken we het aan?

Menno Lanting

Olietankers en speedboten

Menno Lanting

Het gaat er niet om wat u wel of niet doet met alle nieuwe technieken; het gaat erom of u voldoende flexibel en open bent om in deze veranderende wereld een bijdrage te blijven leveren. In 'Olietankers en speedboten' schetst Menno Lanting een beeld van de nabije toekomst aan de hand van de expertise van vele internationale professionals en ondernemers. 

Jef Staes

Mijn manager is een held

Jef Staes

De wereld evolueert steeds sneller. Wat crisis is voor de ene, is voor de andere een opportuniteit. 'Mijn manager is een held' geeft een beklijvend inzicht in de werking van organisaties waar leren, verandering en innovatie uitmaken van het DNA. Het is een aanrader voor al wie echt werk wil maken van een organisatie die de snel veranderende wereld ziet als een unieke kans: CEO's, business unit managers, HR-managers en toekomstige managers.

Jeff Staes is een architect op het gebied van lerende en innovatieve organisaties. Met een uitgebreid pallet aan nieuwe en confronterende inzichten maakt hij niet alleen duidelijk waar managers en beleidsmakers in de fout gaan, maar biedt hij eveneens oplossingen aan om organisaties te transformeren naar innovatieve netwerkorganisaties. Zijn meest uitdagende project is de EOI Academy die managers en organisaties ondersteunt om zijn inzichten in de praktijk om te zetten.

Kim Spinder

Het kleine innovatieboek (genomineerd als managementboek van het jaar 2020)

Kim Spinder

In 'Het kleine innovatieboek' laat Kim Spinder zien hoe innovatie in de dagelijkse praktijk werkt, gebaseerd op haar eigen ervaring en die van de vele professionals en wetenschappers die ze de afgelopen jaren sprak voor haar podcast ‘Innovatie Wasstraat’.

Spinder heeft al heel wat kilometers op de teller staan als het om innoveren in de praktijk gaat. Ze laat zien hoe je kunt zorgen voor een innovatieve bedrijfscultuur, hoe je experimenteert en daarvan leert, hoe je mensen enthousiast maakt, hoe je succesvolle innovaties verder verspreidt, welke problemen je bij al die stappen kunt tegenkomen – én hoe je ervoor zorgt dat het leuk blijft.

Lenette Schuijt

Wat bezielt ons?

Lenette Schuijt

In 'Wat bezielt ons? Van verstarring naar vitaliteit' analyseert Lenette Schuijt in welke verouderde systemen we vast lijken te zitten en hoe het vooruitgangsdenken ons vasthoudt in deze structuren. Ze verkent nieuwe manieren van leven en werken die ontstaan in zes maatschappelijke sectoren: de financiële sector, het onderwijs, de overheid, de zorg, de wetenschap en het bedrijfsleven.

Wouter Hart

Anders vasthouden

Wouter Hart

Steeds meer organisaties proberen de slag te maken van het werken vanuit het systeem naar het werken vanuit de bedoeling. Maar dat is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. Na zijn bestseller Verdraaide organisaties zet Wouter Hart in Anders Vasthouden de volgende stap. Hij beschrijft met talloze voorbeelden en metaforen negen sleutels die de lezer handvatten bieden bij:
• het leren sturen vanuit de bedoeling;
• het vergroten van eigenaarschap;
• het vormgeven van ondersteunende systemen.

Welke plek hebben regels en kaders in het vergroten van eigenaarschap? Hoe kun je ruimte creëren zonder direct alles los te laten? Wat betekent dat voor de verantwoording? En hoe wordt de leerling, cliënt, bewoner of klant werkelijk de start van de oplossing? Kortom: hoe geef je vorm aan het werken vanuit de bedoeling in de praktijk?

Kilian Wawoe

Performance management in een agile werkomgeving

Kilian Wawoe

Veel organisaties geven aan dat zij af willen van het klassieke performance management dat bestaat uit jaarlijks het stellen van doelen, het vellen van een oordeel in de vorm van een score en daaraan gekoppelde beloningsconsequentie. Het kost veel tijd, levert veel frustratie en papierwerk op en past niet in een wendbare, agile werkomgeving. Maar wat is het alternatief?

Kilian Wawoe, Maud Schaapveld en Rutger Verbeet doken in de literatuur en vroegen meer dan 700 professionals en tientallen organisaties hoe het anders zou kunnen. In dit boek bieden ze na een grondige analyse een praktisch alternatief voor organisaties die af willen van de traditionele performance cyclus.

André Wierdsma

Lerend organiseren en veranderen

André Wierdsma

Hoe leren organisaties en wat maakt een organisatie lerend? Deze bestseller biedt een samenhangend, lerend perspectief op organiseren en leidinggeven. Een nieuw paradigma, dat haaks staat op de klassieke manier van kijken, waarin het gaat om ordening, beheersing en controle; op 'meer en beter van hetzelfde'.

Oscar David

Macht!

Oscar David

Macht! van instinct tot integriteit 

Als we geen macht hebben, kunnen we haar niet misbruiken of verliezen. Maar zonder macht kunnen we ook het verschil niet maken en iets moois creëren.

In deze bestseller introduceert Oscar david een nieuw model van macht. hij laat zien hoe macht 1.0, die voortkomt uit onze oerinstincten om alles te willen heersen en overheersen, kan evolueren in macht 2.0 waarbij alles draait om controle en regulering. Ieders streven zou echter macht 3.0 moeten zijn macht uitoefenen met integriteit. Alleen hoe doe je dat? Oscar David laat het zien in dit inspirerende boek. 

Macht! verscheen ook in het Engels en het Duits.

Tijd
De colleges vinden plaats op de dinsdag, met uitzondering van college 2 - eenmalig op woensdag. 

Alle colleges starten om 16.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Tijdens de colleges is er om 17.15 uur een half uur pauze met een warme maaltijd. We houden rekening met je dieetwensen.

Wil je zeker van je zaak zijn en extra vroeg arriveren? Geen enkel probleem: de koffie staat altijd klaar in Bar Beton en er is genoeg ruimte om nog even rustig te werken.

Het Leiderschapsseminar op vrijdag 22 januari 2021 start om 08.00 uur en eindigt om 15.30 uur.

Locatie

Ook dit jaar hebben we weer gekozen voor het sfeervolle Bar Beton Rijnsweerd.

Bar Beton is een zeer professionele en sfeervolle locatie, die echt bij Focus en Organisatie 3.0 past. Aandacht is hier het toverwoord en dat merk je aan alles.

Bar Beton is gevestigd in het oude provinciehuis van Utrecht.

 • centraal in het land (knooppunt A27/A28, maar ook vlak bij de A2 en de A12)
 • altijd ruimte om te parkeren door eigen parkeerterrein
 • uitstekend bereikbaar met OV (bus vanaf Utrecht Centraal Station stopt voor de deur!)
 • extreem hoog serviceniveau, schitterende inrichting en de sfeer van een koffiebar
 • volop gelegenheid om te netwerken met andere deelnemers

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Routebeschrijving

Bar Beton 2

Aanmelden

Na aanmelding ontvang je van ons een bevestiging en een factuur. Door je aan te melden voor deze bijeenkomst ga je akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden. Een week voor aanvang ontvang je per mail een herinnering en de routebeschrijving.

Aanmelden voor één of enkele colleges is in principe niet mogelijk. Wel kun je altijd iemand in jouw plaats laten deelnemen. Je kunt ook verschillende collega’s of relaties deel laten nemen. Op die manier neem je een bedrijfsabonnement en stel je anderen in staat om kennis te nemen van deze boeiende stof.

Investering 

De prijs voor alle 10 colleges + het leiderschapsseminar is € 3.495,- (ex. BTW). Hierbij is inbegrepen:

- boekenpakket en overige documentatie

- deelnamecertificaat

- koffie, maaltijden en parkeergelden

Kortom alles wat je nodig hebt om jouw learning journey prettig te laten verlopen. 

PE-uren
Deze collegereeks levert je inclusief het leiderschapsseminar 31 PE-uren op.

CEDEO

Groepsarrangementen

Wil je met meerdere mensen uit je organisatie komen? Mail ons even, dan nemen we contact met je op.

Deelnemers van dit programma bekeken ook:

 • Hybride werken anno 2022: Het corporate brein

  Waarvoor gaan we nog naar kantoor en hoe zorgen we ervoor dat we goed blijven samenwerken?

  Collegereeks start op 18 januari

  Meer informatie
 • Hybride werken anno 2022

  Optimaal samenwerken in het (post?)Corona tijdperk

  Online college op 25 januari van 15.00 - 17.00

  Meer informatie
 • Investeren in je mentaal kapitaal

  Hoe hybride werken tot meer rust en effectiviteit kan leiden...

  Online college op 1 februari van 15.00 - 17.00

  Meer informatie
"Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there." John Kotter