Leidinggeven aan gedragsverandering

Leidinggeven aan gedragsverandering

De zin en onzin van cultuurverandering

Veranderproces

Stel je zit met je team, afdeling of organisatie in een veranderproces. Het moet anders, beter, meer agile of ... klantgerichter. Waar je ook voor kiest. Het staat allemaal op je businesscanvas of uitgeschreven op papier. Helemaal in lijn met de doelstellingen van de organisatie (en daar zijn vele sessies met gele 'Post It Notes' aan vooraf gegaan). Als leidinggevende weet je wat je wilt. Maar dan.....    

  

Type:
Collegereeks, Masterclass
Prijs:
€ 3.295,00 (excl. BTW)
Datum:
3 dec. 2019 t/m 24 mrt. 2020
Groepsarrangement:
Meer informatie aanvragen
Direct aanmelden

Veranderproces

Stel je zit met je team, afdeling of organisatie in een veranderproces. Het moet anders, beter, meer agile of ... klantgerichter. Waar je ook voor kiest. Het staat allemaal op je businesscanvas of uitgeschreven op papier. Helemaal in lijn met de doelstellingen van de organisatie (en daar zijn vele sessies met gele 'Post It Notes' aan vooraf gegaan). Als leidinggevende weet je wat je wilt. Maar dan.....

Zo doen we het hier nu eenmaal....

Maar dan komt de vraag: hoe krijg je mensen mee? Hoe krijg je mensen in beweging? Moet je zelfsturende teams als ultimum remedium inzetten? Mensen loslaten of anders motiveren? Gedragspatronen zijn hardnekkig, zeker in groepsverband. Mensen zeggen "ja" en denken "nee". De sessie was inspirerend maar iedereen gaat weer over tot de orde van de dag. Hoe frustrerend. De opmerking "Zo doen we het hier nu eenmaal" ligt op de loer.

Licht in de duisternis

Tijdens deze serie van 8 colleges en de masterclass 'Samenspel in verandering' helpen we je een flink eind op weg. Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

- Waar gaat het bij het uitrollen van een strategie mis?

- Zijn zelfsturende teams een oplossing?

- Volgt gedrag cultuur of volgt cultuur gedrag?

- Welke interventietechnieken moeten tot je gereedsschapskist horen?

- Wat is secure base leadership?

- Hoe gebruik je de kracht van storytelling?

Tipje van de sluier

Als leider kun je niet buiten de verandering blijven. Je kunt verandering niet opleggen aan mensen en er zelf buiten blijven. Mensen zijn geen marionetten. Dit wist je natuurlijk al, maar weten en doen is twee. Ook daar gaan we op in tijdens deze serie. Want hoe jij zelf omgaat met verandering bepaalt mede hoe 'jouw' mensen omgaan met verandering.

Programma’s voor cultuur- en gedragsverandering in organisaties hebben vaak de mooiste exotische namen en deze programma’s zijn meestal top down ingezet: gij zult veranderen! Kansloos, betoogt Jaap Boonstra in dit college. Cultuurverandering gaat over mensen die verantwoordelijkheid nemen om de cultuur van hun organisatie te veranderen. Het gaat over mensen die leiding nemen, ongeacht hun rol of positie. Jaap Boonstra geeft in dit college een beeld waar deze initiatiefnemers aandacht aan besteden, waar ze op letten en waarmee ze rekening houden. Voorbeelden illustreren wat leiders doen die succesvol werken om veranderingen te realiseren in de onderliggende waarden van een bedrijf. Het zijn niet alleen topmanagers die de leiding nemen in cultuurverandering. Het zijn ook managers in lijn- of staffuncties. Soms zijn het professionals of specialisten die een leidende rol nemen. Soms zijn het ambtenaren en medewerkers die ruimte maken voor innovaties. Altijd zijn het mensen die hun ambitie volgen en een oprecht gevoel hebben dat het anders kan. Ze vinden het de moeite waard om zich daarvoor in te zetten en zijn bereid om hun nek uit te steken. Dit college gaat over jou...

Docent: prof. dr. Jaap Boonstra
Tijd: 16:00 - 19:00

Veranderen is de nieuwe constante. Het vraagt van iedereen aanpassingsvermogen, omgaan met onzekerheid en de moed om uitdagingen op te pakken. De kwaliteit van de onderlinge relaties bepaalt dan de effectiviteit van de organisatie.

Hoe creëer je als leider een klimaat waarin mensen uitdagingen aan durven? Bied je voldoende ondersteuning? Durf je als leider ook positie te kiezen als er de protocollen niet volstaan? Een college over de kunst van het balanceren tussen uitdagen en ondersteunen. Over emotionele rijpheid, morele moed en praktische wijsheid. Ben je  als leider het basiskamp voor jouw medewerkers? Heb je zelf een basiskamp om op terug te vallen als het tegen zit?

Een gevleugelde uitspraak tijdens dit college:

"Betekenisgeving vindt niet plaats tussen de oren, maar tussen de neuzen"

Docent: prof. dr. Andre Wierdsma
Tijd: 16:00 - 19:00 

Verandertrajecten - reflectie uit de praktijk van een topbestuurder
Verandering is gebaat bij helder leiderschap. En leiderschap is een kunst. Het is de kunst van gericht invloed uitoefenen op jezelf, je naasten en je omgeving. Het vraagt om toerusting, praktijkervaring en reflectie. Dit college moet je vooral ondergaan.... 

Gabriël is begonnen op straat met het helpen van randgroepjongeren. Hij maakte zich de wetten van crisissituaties eigen en vertaalde die in principes van waardengedreven leiderschap. Sindsdien heeft Gabriël ingrijpende verandertrajecten doorgevoerd in de organisaties waar hij leiding gaf. Topbestuurders en politieke leiders consulteren hem in moeilijke levens- of carrière perioden. In 2006 promoveerde hij op een proefschrift over zijn werk als directeur in een TBS kliniek. Op dit moment geeft Gabriël leiding aan de organisatie van Verslavingszorg Noord Nederland en hij is bijzonder hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen

Docent: prof. dr. Gabriel Anthonio
Tijd: 16:00 - 19:00 

 

Voor het oplossen van complexe vraagstukken hebben we vele invalshoeken nodig. Innovatie betekent samenwerken met mensen uit verschillende vakgebieden, landen en organisaties. Het maakt inclusie, goed omgaan met macht en verschil, een van de grootste uitdagingen van deze tijd. 

Inclusie is een hot topic. Co-creatieprocessen stranden door verschillende organisatieculturen. Mensen worden uitgesloten vanwege hun kleur, geloofsovertuiging, leeftijd of seksuele geaardheid. Inclusie gaat over privileges. Over wie zich aan wie moet aanpassen, wat we wel en niet normaal vinden, wie wat beslist, wie mee mag doen en wie vooral niet. Inclusie en diversiteit gaan over conflict. Over wie er wel en niet mee mag doen. Onderwerpen waar we niet licht en opgewekt over spreken met elkaar. We hebben een energieke taal nodig om onderlinge pijnpunten te benoemen, zonder dat iedereen meteen op zijn achterste benen staat. 

In dit college kijkt Jitske naar inclusie als een jamsessie, waarbij je elkaar met lef en verbinding ontmoet. In Jam Cultures durft iedereen zijn of haar eigen geluid te laten horen, om samen in voortdurende afstemming tot een beter geheel te komen. Samen jammen, apart en toch samen. Met krachtige begrenzing en liefdevolle aandacht. Snoeihard en soft tegelijkertijd. Een must voor leiders van deze tijd en voor tribes van de toekomst.

Docent: Jitske Kramer
Tijd: 16:00 - 19:00 

Nieuwe tijden, nieuwe prikkels! Welke 'instrumenten' stimuleren gedragsverandering in team of organisatie? 

Aan het begin van het jaar targets stellen, aan het einde van het jaar meten of die zijn gehaald en op basis daarvan een bonus uitkeren. Zo zouden we het oude belonen kunnen samenvatten. Decennialang heeft dit systeem gewerkt. Maar de werkomgeving is ingrijpend veranderd. We werken in plattere organisaties, meer agile, meer in teams en we doen complexer werk. 

De oude manier van belonen kan weliswaar leiden tot iets meer extrinsieke motivatie, maar die is lang niet zo sterk als intrinsieke motivatie. Dat is goedkoper te organiseren en leidt tot meer werkplezier. Prestatiebeloning blijkt niet goed te werken, het zet alleen maar aan tot verkeerd en ongewenst gedrag. Beloning – en dus ook variabele beloning – leidt bovendien niet of nauwelijks tot meer tevredenheid met het werk en de beloning zelf. Het heeft ook weinig effect op bevlogenheid of het aantrekken of vasthouden van talent. De enige reden dat we nog ouderwets belonen is omdat managers denken dat het werkt.

Kilian wawoe schetst tijdens dit college een nieuw perspectief waarbij onder meer voorstelt om te stoppen met beoordelingsgesprekken...

Docent: dr. Kilian Wawoe
Tijd: 16:00 - 19:00

Organisaties worden platter en teams zelfsturender, terwijl veranderingen zich van alle kanten aandienen. Inzicht in jezelf en anderen is hierdoor belangrijker dan ooit. Het enneagram is een beproefd model dat negen persoonlijkheidstypen beschrijft. Het biedt handvatten waarmee je effectiever kunt communiceren, bewuster kunt leidinggeven en met teams betere resultaten kunt boeken.

De theorie van het enneagram maakt duidelijk dat één van de negen typen het meest op jou van toepassing is. Elk type bedient zich van een specifieke strategie die tot succes leidt, maar ook belemmeringen met zich meebrengt. Inzicht in je type helpt je eigen drijfveren beter te doorgronden en zorgt dat je doelen makkelijker kunt bereiken.

Het enneagram biedt veel aanknopingspunten bij (team)coaching, talentonwikkeling en organisatieverandering. In dit boek wordt je wegwijs gemaakt in het enneagram en de toepassingsmogelijkheden in de dagelijkse praktijk.

Docent: Oscar David
Tijd: 16:00 - 19:00

CEO/ topbestuurder Toon gerbrands geeft een kijkje in de keuken van een high performance organisatie. 

De kernvraag van dit college is hoe je tot een prestatiegrichte cultuur komt. Wat zijn de kenmerken van de prestatiegrichte organisatie en welke stijl van leidinggeven hoort daarbij?

Een ding staat voorop voor Toon: richting, doelen en kernwaarden moeten helder zijn. Daarna gaat het vooral om een goede aansturing. Controle kun je pas achteraf uitvoeren. Dat impliceert een vertrouwensbasis. Een college over managen met het hart en tegelijkertijd hard sturen op doelen. Over duidelijkheid, richting en concreet gedrag.  

Docent: Toon Gerbrands
Tijd: 16:00 - 19:00

Je wilt meer

Soms wil je meer van je team. Meer initiatief, meer energie, meer creativiteit, meer ondernemerschap. Maar hoe pak je dat aan?

Jeroen Busscher toont in deze masterclass aan hoe je met eenvoudige interventies veel kunt bereiken.

En dat het daarbij nog leuk mag zijn ook!

Let op: als je deze masterclass in combinatie met de collegereeks ‘Leidinggeven aan gedragsverandering afneemt’ dan bespaar je € 200,- op deze masterclass en je krijgt gratis een boekenpakket ter waarde van €249,-

 

calendar Zet dit programma in je agenda!

Direct aanmelden
Drs. Oscar David

Drs. Oscar David

Functie:
Organisatiepsycholoog, executive coach en adviseur
Bedrijf:
Oscar David Consultancy

Oscar David geeft leiding aan een netwerk aan trainers. Hij is o.a. specialist in enneagram, systemisch werken en veranderingstrajecten.

Drs. Jitske Kramer

Drs. Jitske Kramer

Functie:
Spreker & trainer, ondernemer, auteur
Bedrijf:
HumanDimensions

Drs. Jitske Kramer is corporate antropoloog, spreker, ondernemer en oprichter van HumanDimensions.

Prof. dr. André Wierdsma

Prof. dr. André Wierdsma

Functie:
Emeritus hoogleraar 'Organiseren en Co-Creëren'
Bedrijf:
Nyenrode Business Universiteit

Wierdsma is auteur van onder andere de volgende boeken: 'Co-creatie van verandering' en 'Lerend organiseren'.

Dr. Kilian Wawoe

Dr. Kilian Wawoe

Functie:
Docent Human Resources management
Bedrijf:
Vrije Universiteit Amsterdam

Door studenten wordt hij geroemd voor de manier waarop hij zijn colleges verlevendigt met verhalen uit de praktijk, onder andere uit zijn tijd als senior personeelsmanager voor ABN Amro.

Toon Gerbrands

Toon Gerbrands

Functie:
CEO
Bedrijf:
PSV

Toon Gerbrands wordt ook wel de prestatie-professor genoemd. Een gevleugelde uitspraak van hem is "Hoe groter de crisis, hoe meer ik opleef"

Jeroen Busscher

Jeroen Busscher

Functie:
Zelfstandig consultant op het gebied van organisatiecultuur en teamprocessen en innovatie

Jeroen laat managers zien hoe ze een frisse wind door hun organisatie kunnen blazen met behulp van onalledaagse interventies.

Gabriël Anthonio

Gabriël Anthonio

Functie:
Bijzonder hoogleraar Sociologie van Leiderschap
Bedrijf:
Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Gabriël Anthonio is bestuurder, parttime hoogleraar en lector. Hij is een rasechte verteller die het verstand en bovenal het hart aanspreekt. Dus geen 'kennisobisitas' maar karaktervorming...

Jaap Boonstra

Jaap Boonstra

Functie:
Hoogleraar Organization Dynamics
Bedrijf:
Esade Business School Barcelona, Vienna University

Jaap Boonstra is hoogleraar “Organization Dynamics’ bij Esade Business School in Barcelona en hoogleraar “Organizational Change” bij WU, Vienna University for Economics and Business.

Voor iedere deelnemer: boekenpakket + de samenvattingen van alle colleges

Als deelnemer aan de reeks 'Leidinggeven aan gedragsverandering' ontvang je het boekenpakket gratis. Je krijgt dit pakket thuis gestuurd.

Kijk hieronder welke boeken in het pakket zitten. 

Jaap Boonstra

Veranderen als samenspel

Jaap Boonstra

'Veranderen als samenspel' helpt mensen die willen samenwerken aan verandering om hun organisatie te kwalificeren voor de toekomst.

'Veranderen als samenspel' presenteert een spelmodel voor veranderen. Het maakt zichtbaar met welke dynamiek spelers in organisaties te maken krijgen. In elf hoofdstukken wordt het spelmodel uit de doeken gedaan. Dit model biedt houvast en inspiratie voor spelers die willen bijdragen aan diepgaande verandering en zichzelf willen ontwikkelen.

André Wierdsma en Joop Swieringa

Lerend organiseren en veranderen

André Wierdsma en Joop Swieringa

Hoe leren organisaties en wat maakt een organisatie lerend? Deze bestseller biedt een samenhangend, lerend perspectief op organiseren en leidinggeven. Een nieuw paradigma, dat haaks staat op de klassieke manier van kijken, waarin het gaat om ordening, beheersing en controle; op 'meer en beter van hetzelfde'.

Jitke Kramer

Jam Cultures

Jitke Kramer

Samenwerkingen stranden door verschillende organisatieculturen. Conflicten ontstaan doordat we elkaar niet begrijpen. Mensen worden uitgesloten vanwege hun kleur, geloofsovertuiging, leeftijd of seksuele geaardheid. Inclusie is een hot topic. Het gaat over wie wat beslist, wie zich aan wie moet aanpassen, over wat we wel en niet normaal vinden. Over wie mee mag doen en wie vooral niet.

Danielle Baum

De Corporate Tribe

Danielle Baum

De corporate antropologie kijkt met dezelfde verwonderde blik naar organisaties, boardrooms en leiders zoals antropologen dat naar tribale samenlevingen doen. Lezers van dit boek worden meegenomen op een reis langs verre vreemde volkeren. Om vervolgens met een andere, nieuwe blik te kijken naar de eigen organisatie.

Jeroen Busscher

Pimp je afdeling

Jeroen Busscher

Dit boek schudt ingedutte afdelingen weer wakker! In 'Pimp je afdeling!' leest u hoe kleine aanpassingen in leiderschap, structuur, taak en fysieke omgeving grootse gevolgen voor uw afdeling kunnen hebben. Daarmee is het een rijke inspiratiebron voor afdelingsmanagers, teamleiders en ondernemers die meer uit hun medewerkers willen halen.

Dr. Kilian W. Wawoe

Het nieuwe belonen

Dr. Kilian W. Wawoe

Aan het begin van het jaar targets stellen, aan het einde van het jaar meten of die zijn gehaald en op basis daarvan een bonus uitkeren. Zo zouden we het oude belonen kunnen samenvatten. Decennialang heeft dit systeem gewerkt. Maar de werkomgeving is ingrijpend veranderd. We werken in plattere organisaties, meer agile, meer in teams en we doen complexer werk. 

De oude manier van belonen kan weliswaar leiden tot iets meer extrinsieke motivatie, maar die is lang niet zo sterk als intrinsieke motivatie. Dat is goedkoper te organiseren en leidt tot meer werkplezier. Prestatiebeloning blijkt niet goed te werken, het zet alleen maar aan tot verkeerd en ongewenst gedrag. 

Toon Gerbrands

Mijn stijl

Toon Gerbrands

In Mijn Stijl legt Gerbrands uit wat er schuilgaat achter zijn succesvolle methode. Wat is het onderscheidend DNA van een leider? Is succes maakbaar? En hoe ziet de voetbalclub van de toekomst er eigenlijk uit? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden uit zijn imposante loopbaan in de topsport duidt hij zijn manier van leidinggeven. Mijn Stijl geeft antwoord op deze en vele andere vragen, in een boeiend relaas over de stijl van een van Nederlands meest vooruitstrevende en succesvolle (sport)managers.

Gabriel Anthonio

Het Zwitsers zakmes voor de leider

Gabriel Anthonio

In Het Zwitsers zakmes van de leider word je geïnspireerd en uitgedaagd om je eigen pad op het gebied van leiderschapsontwikkeling te volgen en anderen hierin mee te nemen. Werken aan leiderschap met positieve impact op jezelf en op je omgeving.

De titel van dit boek verwijst naar het zakmes van de grootvader van Gabriël Anthonio – docent, en een geweldige coach voor jong en oud.

Oscar David

Macht

Oscar David

Dit boek beschrijft de werking en dynamiek van macht. Oscar David introduceert hij drie vormen van macht die als een rode draad door het boek lopen: macht 1.0, 2.0 en 3.0. Hiermee wordt de lezer die op zoek is naar een model om macht te omschrijven op zijn wenken bediend.

Bij Focus Learning Journeys houden we van transparantie. Als je in contact wilt komen met een van onze testimonialschrijvers of andere oud-deelnemers dan regelen we dat voor je. 

Na een zeer geslaagde reeks “Psychologie voor Managers” was dit mijn tweede programma bij Focus Learning Journeys. Kleinschalig van opzet met een persoonlijk karakter en verzorgd door topsprekers. De avonden waren heel inspirerend en de stof vrijwel iedere keer direct toepasbaar in onze organisatie. Persoonlijk ben ik benieuwd wat mijn derde reeks zal worden…

John den Breems, manager Business Development, Container Centralen

“De collegereeks leidinggeven aan verandering was buitengewoon inspirerend. Alle sprekers brachten een schat aan kennis en ervaring mee en wisten die bovendien op een zeer aansprekende manier over te brengen. Zoveel doordachte concepten en relevante voorbeelden, waar ik nog bijna dagelijks gebruik van maak. Top!”

Herbert van der Hoek, manager SHE (Safety, Health & Environment manager), Aspen Healthcare BV 

"Afsluitend complimenten voor de gehele organisatie. Alles was elke week tot in de puntjes geregeld. Van de aanmelding tot het eten en de documentatie. Het was elke week uitkijken naar de donderdagen. ik zal ze gaan missen!"

Erik van Gessel, projectleader, Sioux Embedded systems

"Wat een genot om deze colleges te hebben bijgewoond! Alles er omheen goed ingeregeld, fijne locatie en tijdstip.

De sprekers waren inhoudelijk erg goed waarbij ze in staat waren om je mee te nemen op hun journey in de wereld van veranderingen en hoe dat van invloed is op de mens individueel en in groepsverband. Herkenbaar en soms net even weer anders, waardoor het vooral ook in vele situaties weer succesvol toepasbaar is en de verandering wordt doorgevoerd en enthousiast ontvangen. Hoe moeilijk veranderen ook blijft" 

Greta Mulder,HR - interim manager, zelfstandig ondernemer

Tijd
De colleges vinden plaats op de dinsdag. 

Alle colleges starten om 16.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Tijdens de colleges is er om 17.15 uur een half uur pauze met een warme maaltijd. Heb je een speciaal dieet? Laat het ons weten: neem contact met ons op via 030 - 800 04 20 en vraag naar Juliette 

Wil je zeker van je zaak zijn en extra vroeg arriveren? Geen enkel probleem: de koffie staat altijd klaar in Bar Beton en er is genoeg ruimte om nog even rustig te werken.

Locatie

Ook dit jaar hebben we weer gekozen voor het sfeervolle Bar Beton Rijnsweerd.

Aandacht is hier het toverwoord en dat merk je aan alles.

Bar Beton is gevestigd in het oude provinciehuis van Utrecht.

 • centraal in het land (knooppunt A27/A28, maar ook vlak bij de A2 en de A12)
 • altijd ruimte om te parkeren door eigen parkeerterrein
 • uitstekend bereikbaar met OV (bus vanaf Utrecht Centraal Station stopt voor de deur!)
 • extreem hoog serviceniveau, schitterende inrichting en de sfeer van een koffiebar
 • volop gelegenheid om te netwerken met andere deelnemers

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Routebeschrijving

Bar Beton 2

Aanmelden

Na aanmelding ontvang je van ons een bevestiging en een factuur. Door je aan te melden voor deze bijeenkomst ga je akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden. Een week voor aanvangst ontvang je per mail een herinnering en de routebeschrijving.

Aanmelden voor een of enkele colleges is in principe niet mogelijk. Wel kan je altijd iemand in jouw plaats laten deelnemen. Je kunt ook verschillende collega’s of relaties deel laten nemen. Op die manier neem je een bedrijfsabonnement en stel je anderen in staat om kennis te nemen van deze boeiende stof.

Prijs 

De prijs voor alle 9 colleges + de masterclass is € 3295,- Hierbij is inbegrepen: het boekenpakket, het deelnamecertificaat, koffie, maaltijden, documentatie kortom alles wat je nodig hebt om jouw learning journey prettig te laten verlopen. 

Verhindering

Indien je onverwacht verhinderd bent, kan je je altijd, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen. Annuleren is niet mogelijk.

PE-uren
Deze collegereeks levert je 28.5 PE-uren op.

CEDEO

Groepsarrangementen

Wil je met meerdere mensen uit je organisatie komen, mail ons even dan nemen we contact met je op.

Deelnemers van dit programma bekeken ook:

 • HRM in één keer bij - editie onderwijs

  Antwoord op de 5 belangrijkste HR-vragen in het onderwijs

  Masterclass met Kilian Wawoe (12 & 13 september 2019)

  Meer informatie
 • Veranderen als samenspel - Culture eats strategy for breakfast!

  Hoe geef je verandering vorm in jouw organisatie?

  Interactieve masterclass op vrijdag 8 november 2019

  Meer informatie
 • Interventietechnieken voor effectieve teams

  Hoe haal je meer uit je team?

  Masterclass met Jeroen Busscher (24 maart 2020)

  Meer informatie

Deelnemers bezochten ook:

Psychologie voor managers

Ontwikkel je kijk op mensen en leer meer over gedrag, karakters en het brein

11 Colleges + masterclass van 19 september 2019 t/m 19 december 2019

Meer informatie

De essentie van leiderschap

36 uur inspireren en leren met Remco Claassen

Intensieve masterclass van 4 juni tot en met 7 juni 2019

Meer informatie

The fine art of leadership

Hoe kun je mensen duurzaam beinvloeden?

Masterclass met Gabriel Anthonio (9 & 10 mei 2019)

Meer informatie
"Change comes from feeling. Put feeling first." Dan Heath (Amerikaanse verander-goeroe)