Leidinggeven aan gedragsverandering - Editie 2021

Leidinggeven aan gedragsverandering - Editie 2021

Spannende serie op het snijvlak van verandermanagement en psychologie

Veranderproces

Stel je zit met je team, afdeling of organisatie in een veranderproces. Het moet anders, beter, sneller of flexibeler. Het staat allemaal mooi op papier, in lijn met de doelstellingen van de organisatie. Als leidinggevende weet je wat je wilt. Maar dan komt de vraag: hoe krijg je mensen mee? Mensen zeggen "Ja...", maar denken "nee" en gaan over tot de orde van de dag. De opmerking "zo doen we het nu eenmaal hier" ligt op de loer en dat is niet wat je wilt.

Leiderschap, cultuur en verandering

De vraag is hoeveel invloed je als leider hebt. Je organisatie of team is altijd tegelijk een zelfontworpen systeem én een zelforganiserend systeem. Het eerste kun je sturen, het tweede stuurt zichzelf. Hoe ga je hiermee om? Hoe bereid je stap voor stap je invloed uit?

Licht in de duisternis

Tijdens deze serie van 7 colleges en 2 masterclasses leer je alles over ‘over leiderschap, cultuur en verandering’. Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Volgt gedrag cultuur of volgt cultuur gedrag?
 • Waarop heb je invloed als leidinggevende en waarop niet?
 • Hoe werkt groepsdynamiek?
 • Hoe ga je om met weerstand bij verandering?
 • Welke interventietechnieken moeten tot je gereedschapskist behoren?
 • Hoe gebruik je de kracht van storytelling?
 • Wat is het succes achter de verandertrajecten van Gabriël Anthonio?
 • Waarom spreekt Toon Gerbrands niet over gedragsverandering?

Tipje van de sluier

Als leider kun je niet buiten de verandering blijven. Je kunt verandering niet opleggen aan mensen en er zelf buiten blijven.

Mensen zijn geen marionetten. Dit wist je natuurlijk al, maar weten en doen is twee. Ook daar gaan we op in tijdens deze serie. Want hoe jij zelf met verandering omgaat bepaalt mede hoe jouw mensen daar mee omgaan...

Type:
Collegereeks, Masterclass
Prijs:
€ 3.695,00 (excl. BTW)
Datum:
5 oktober t/m 14 december 2021
Tijd:
16.00 - 19.00
Groepsarrangement:
Meer informatie aanvragen
Direct aanmelden

Voor iedere deelnemer: boekenpakket van 10 boeken + de samenvattingen van alle colleges

Als deelnemer aan de reeks 'Leidinggeven aan gedragsverandering' ontvang je het boekenpakket gratis. Na ieder college ontvang je van ons een boek van de spreker.

Kijk hieronder welke boeken in het pakket zitten. 

Bovendien krijg je van ons van elk college een prettig leesbare samenvatting op 2 A-4tjes. in combinatie met de sheets kun je zo de stof makkelijk overbrengen aan je collega's.

Jaap Boonstra

Veranderen als samenspel

Jaap Boonstra

'Veranderen als samenspel' helpt mensen die willen samenwerken aan verandering om hun organisatie te kwalificeren voor de toekomst.

'Veranderen als samenspel' presenteert een spelmodel voor veranderen. Het maakt zichtbaar met welke dynamiek spelers in organisaties te maken krijgen. In elf hoofdstukken wordt het spelmodel uit de doeken gedaan. Dit model biedt houvast en inspiratie voor spelers die willen bijdragen aan diepgaande verandering en zichzelf willen ontwikkelen.

Jaap van 't Hek en Leike van Oss

Onmacht - in samenleving en samenwerking

Jaap van 't Hek en Leike van Oss

Voor hun vijfde boek bijt het eigenzinnige en veelgeprezen auteursduo Leike van Oss en Jaap van ’t Hek zich vast in een complex, relevant en overal aanwezig onderwerp: onmacht.

Veel mensen ervaren een gevoel van onmacht in de samenleving en in hun werk. Discussies over identiteit, klimaat en verantwoordelijkheid worden nu feller gevoerd dan ooit tevoren. Iemands persoonlijke identiteit is op het werk een steeds grotere factor aan het worden.

De tegenstellingen en tegenstrijdigheden van de moderne samenleving en werkvloer vragen om een meervoudige blik op onmacht. Een ideaal onderwerp voor het bevlogen auteursduo Leike van Oss en Jaap van ’t Hek. Met een scherpe blik en nog scherpere pen geven ze duiding aan het gevoel van onmacht.

Wat is onmacht precies? Waarom lijken we die tegenwoordig vaker te ervaren dan vroeger? Met filosofische, sociologische, bedrijfskundige en systemische perspectieven weten de auteurs de complexe vragen op dit gebied concreet en inzichtelijk te maken en van passende antwoorden te voorzien.

Oscar David

Macht!

Oscar David

Macht! van instinct tot integriteit 

Als we geen macht hebben, kunnen we haar niet misbruiken of verliezen. Maar zonder macht kunnen we ook het verschil niet maken en iets moois creëren.

In deze bestseller introduceert Oscar david een nieuw model van macht. hij laat zien hoe macht 1.0, die voortkomt uit onze oerinstincten om alles te willen heersen en overheersen, kan evolueren in macht 2.0 waarbij alles draait om controle en regulering. Ieders streven zou echter macht 3.0 moeten zijn macht uitoefenen met integriteit. Alleen hoe doe je dat? Oscar David laat het zien in dit inspirerende boek. 

Macht! verscheen ook in het Engels en het Duits.

Danielle Braun & Jitske Kramer

De Corporate Tribe

Danielle Braun & Jitske Kramer

De corporate antropologie kijkt met dezelfde verwonderde blik naar organisaties, boardrooms en leiders zoals antropologen dat naar tribale samenlevingen doen. Lezers van dit boek worden meegenomen op een reis langs verre vreemde volkeren. Om vervolgens met een andere, nieuwe blik te kijken naar de eigen organisatie.

Kilian Wawoe

Performance management in een agile werkomgeving

Kilian Wawoe

Veel organisaties geven aan dat zij af willen van het klassieke performance management dat bestaat uit jaarlijks het stellen van doelen, het vellen van een oordeel in de vorm van een score en daaraan gekoppelde beloningsconsequentie. Het kost veel tijd, levert veel frustratie en papierwerk op en past niet in een wendbare, agile werkomgeving. Maar wat is het alternatief?

Kilian Wawoe, Maud Schaapveld en Rutger Verbeet doken in de literatuur en vroegen meer dan 700 professionals en tientallen organisaties hoe het anders zou kunnen. In dit boek bieden ze na een grondige analyse een praktisch alternatief voor organisaties die af willen van de traditionele performance cyclus.

Gytha Heins

Aanspreken? Gewoon doen!

Gytha Heins

In dit boek vind je direct toepasbare oplossingen voor leiders van organisaties, voor aansprekers en voor aangesprokenen. Als we elkaar vaker aanspreken, kunnen we 28% productiever zijn. Investeren in aanspreken levert leidt dus niet alleen tot een betere samenwerking...

Toon Gerbrands

Mijn stijl

Toon Gerbrands

In Mijn Stijl legt Gerbrands uit wat er schuilgaat achter zijn succesvolle methode. Wat is het onderscheidend DNA van een leider? Is succes maakbaar? En hoe ziet de voetbalclub van de toekomst er eigenlijk uit? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden uit zijn imposante loopbaan in de topsport duidt hij zijn manier van leidinggeven. Mijn Stijl geeft antwoord op deze en vele andere vragen, in een boeiend relaas over de stijl van een van Nederlands meest vooruitstrevende en succesvolle (sport)managers.

Gabriel Anthonio

Het Zwitsers zakmes voor de leider

Gabriel Anthonio

In Het Zwitsers zakmes van de leider word je geïnspireerd en uitgedaagd om je eigen pad op het gebied van leiderschapsontwikkeling te volgen en anderen hierin mee te nemen. Werken aan leiderschap met positieve impact op jezelf en op je omgeving.

De titel van dit boek verwijst naar het zakmes van de grootvader van Gabriël Anthonio – docent, en een geweldige coach voor jong en oud.

Gabriël Athonio

Het leven praat terug

Gabriël Athonio

Dit boek gaat over persoonlijk leiderschap. Over invloed uitoefenen op je omgeving en hoe het leven terugpraat. Het biedt een rijke schakering aan unieke levenslessen, die inspireren en uitnodigen om situaties anders te benaderen.

Gabriël Anthonio deelt de lessen die hij kreeg van zijn bijzondere zoon, waardoor hij anders is gaan kijken, luisteren, denken en voelen. Niet alleen over leiderschap, maar ook over het leven en hoe hij daar in wil staan. Met dit boek nodigt hij de lezers uit de verwondering ruim baan te geven, en af en toe stil te staan bij een andere invalshoek, die van een buitenstaander.

Jeroen Busscher

Pimp je afdeling

Jeroen Busscher

Dit boek schudt ingedutte afdelingen weer wakker! In 'Pimp je afdeling!' leest u hoe kleine aanpassingen in leiderschap, structuur, taak en fysieke omgeving grootse gevolgen voor uw afdeling kunnen hebben. Daarmee is het een rijke inspiratiebron voor afdelingsmanagers, teamleiders en ondernemers die meer uit hun medewerkers willen halen.

De kracht en meerwaarde van inclusief denken en handelen

Een van de meest primaire levensbehoeften is om als mens gezien en gehoord te worden. De tweede is om ergens bij te horen. En de derde is dat je leven van waarde, van betekenis is. Het gelijkheidsbeginsel is een uitvloeisel van deze primaire sociale behoeften. We hebben allemaal wel een droom over een goed en harmonieus leven. Niet alleen voor onszelf maar ook voor anderen.

Tegelijk hebben allemaal wel eens pijnlijke momenten meegemaakt. Moment van afwijzing of momenten dat iemand anders uitgelachen of gepest werd en wij ons passief afzijdig hielden. Momenten dat we iets willen betekenen voor een collega of burger, maar de leidinggevende of het beleid dit niet toelaat. Hoe kunnen we dit voorkomen of ons hiertegen bewapenen? Hoe kunnen we meer ruimte creëren en innemen voor de menselijke maat? Hoe kunnen we systemen inperken of anders inrichten die recht doet aan onze leefwereld en de drie genoemde sociale levensbehoeften?  

Door inclusief leiderschap, op alle niveaus in de organisatie te versterken!

Inclusief leiderschap versterkt de droom, het beeld van een rechtvaardige wereld die wij allemaal onderschrijven. Inclusief leiderschap is dus werken aan de droom die in de praktijk gedeeld en zichtbaar wordt. In deze training word je uitgedaagd om een volgende stap te zetten.

I have a dream!

“Inclusief leiderschap biedt een positieve tegenkracht als organisaties in hun beleid of handelen onbedoeld mensen uitsluiten of discrimineren.”

Masterclass inclusief leiderschap

Bewustwording begint altijd bij jezelf. Je eigen beelden onderzoeken, daarop reflecteren en nagaan of daar mechanismen zijn die tot uitsluiting kunnen leiden. Anders leren kijken. De masterclass wordt zo ingericht dat de deelnemers hun gedachtengoed kunnen delen met anderen. Het gaat dan niet om kennis en instructie, maar vooral om inspiratie om de volgende stap in je bewustwording. Tevens krijgen de deelnemer handvatten mee waarmee je in je eigen werkomgeving aan de slag kunt.

Hiermee draagt deze masterclass bij aan een inclusieve cultuur in de organisatie. Inclusief denken en handelen versterkt de diversiteit hetgeen een prettige werksfeer en de kwaliteit bevorderd.

Vragen die behandeld worden zijn:

 • Wat is mijn droom, in de omgang met elkaar en de ideale werkplek?
 • Hoe geef ik leiding, uitvoering aan die droom?
 • Herken ik mijn eigen beelden en oordelen of situaties en mensen?
 • Hoe verhouden systeem en leefwereld zich in jouw werk?
 • Wat werkt wel en wat werkt niet om zaken te veranderen?
 • Op welke positieve manier kan ik leiderschap gericht op een inclusieve cultuur bevorderen?

Deze online masterclass bestaat uit 3 blokken van 2 uur inclusief breakouts. 

Masterclass ´Veranderen als samenspel´
Start 08.00 uur
Culture eats strategy for breakfast!
Einde 16.00 uur

Gepland veranderen helpt ons niet als de wereld onzeker en dynamisch is. In de meeste organisaties kiezen managers voor een rationele en geplande aanpak van verandering. Het is tijd voor een ander perspectief op het veranderen van organisaties. Veranderen als samenspel is heel iets anders dan planmatige verandering. Planmatige verandering leent zich voor een stabiele omgeving waarin je vooropgezette doelen nastreeft, voor een situatie met voorspelbare gebeurtenissen, stabiele structuren, heldere doelen en beproefde methoden. Een dergelijke gereguleerde wereld hebben de meeste organisaties achter zich gelaten. In een dynamische wereld beinvloeden ontwikkelingen elkaar voortdurend en is onduidelijk wat de uitkomst zal zijn. Het lijkt alsof alles onophoudelijk verandert, waarbij sommige patronen doorgaan en een zekere voorspelbaarheid vertonen en andere plotseling opduiken en turbulentie veroorzaken. Zo'n omgeving vraagt om een benadering die uitgaat van samenspel in een doorlopend proces van uitproberen en leren. Het gaat om een collectief zoekproces waarin spelers samenwerken aan organiseren, veranderen en vernieuwen. Spelen biedt een positieve kijk op het veranderen en vernieuwen van organisaties als collectief proces
Tijdens deze interactieve masterclass ga je ervaren met medespelers (collega's of medecursisten) hoe je verandering in jouw organisatie kunt vormgeven.

Organisaties worden platter en teams zelfsturender, terwijl veranderingen zich van alle kanten aandienen. Inzicht in jezelf en anderen is hierdoor belangrijker dan ooit. Het enneagram is een beproefd model dat negen persoonlijkheidstypen beschrijft. Het biedt handvatten waarmee je effectiever kunt communiceren, bewuster kunt leidinggeven en met teams betere resultaten kunt boeken.

De theorie van het enneagram maakt duidelijk dat één van de negen typen het meest op jou van toepassing is. Elk type bedient zich van een specifieke strategie die tot succes leidt, maar ook belemmeringen met zich meebrengt. Inzicht in je type helpt je eigen drijfveren beter te doorgronden en zorgt dat je doelen makkelijker kunt bereiken.

Het enneagram biedt veel aanknopingspunten bij (team)coaching, talentonwikkeling en organisatieverandering. In dit boek wordt je wegwijs gemaakt in het enneagram en de toepassingsmogelijkheden in de dagelijkse praktijk.

Docent: Oscar David
Tijd: 16:00 - 19:00

Veel organisaties geven aan dat ze af willen van het klassieke performance management dat bestaat uit jaarlijks stellen van doelen, het vellen van een oordeel in de vorm van een score en een daaraan gekoppelde beloningsconsequentie. 

Dit systeem kost veel tijd, levert veel frustratie en papierwerk op en past niet in een wendbare, agile werkomgeving. Maar wat is het alternatief? 

Kilian Wawoe schetst tijdens dit college een nieuw perspectief waarbij onder meer voorstelt om te stoppen met beoordelingsgesprekken...

Docent: Dr. Kilian Wawoe
Tijd: 16:00 - 17:30, online via Zoom

Vind maar eens een organisatie die niet bezig is met ‘de digitale transformatie’. Toch blijken de meeste organisaties na een enthousiast begin vast te lopen in een waar transformatiemoeras. Ondanks alle investeringen, veranderplannen, transformatiemodellen, canvassen en consultancytrajecten lukt het ze niet om echte resultaten te boeken.In Uit het transformatiemoeras analyseert Menno Lanting haarfijn wat er misgaat. Aan de hand van voorbeelden uit binnen- en buitenland beschrijft hij de vijf kritische faalfactoren die echte transformatie in de weg staan. En natuurlijk schetst hij ook de uitweg: om los te komen uit het moeras moet de organisatie zich omvormen tot een lerende organisatie.Voor organisaties die relevant willen blijven in het digitale tijdperk is het namelijk niet genoeg om alleen de bestaande processen te digitaliseren. Ze moeten hun cultuur, businessmodel en organisatiemodel aanpassen, niet eenmalig, maar in een continu proces. Organisaties die zich verbinden aan een ecosysteem en daarbij wezenlijke toegevoegde waarde leveren, zijn klaar voor de toekomst.

Aan de hand van zeer inspirerende verhalen neemt Gabriël Anthonio je mee op een reis naart de de kern van (gedrags)verandering. Management is en blijft belangrijk want de zaken moeten 'goed geregeld zijn'.Voor Gabriël geen 'managementbashing', dat is te makkelijk.

In dit college is waardengedreven leiderschap het onderwerp. Leiderschap draait om invloed uitoefenen op jezelf en anderen. Ofwel: het échte verschil wordt gemaakt in de kwaliteit van het contact tussen mensen onderling. Gabriel vertelt je in dit college hoe je daar aan kunt werken. 

Als bestuurder wist Gabriël diverse organisaties om te turnen van rode naar zwarte cijfers en hij deed dat op - voor de buitenwereld - vaak onorthodoxe methoden. Laat je inspireren door deze rasverteller en topmanager.

Docent: Prof. dr. Gabriël Anthonio
Tijd: 16:00 - 19:00

Natuurlijk. Als een collega zijn afspraken met jou niet nakomt, spreek je hem daar op aan. Als iemand tijdens het overleg op zijn mobiel de mail bijwerkt of zich negatief uitlaat over collega's die er niet bij zijn, dan zeg je daar wat van. Als je leidinggvende jou afvalt in het bijzijn van je medewerkers dan spreek je je uit. En als één van de teamleiders zich de laatste tijd alleen maar negatief uitlaat over het lopende veranderprogramma dan wijs je haar daar op. Toch? Of is dat niet zo vanzelfsprekend?

We praten veel over aanspreken, maar we doen het vrijwel niet. Terwijl we allemaal vinden dat het nodig is om te leren, onze zakelijke doelen te realiseren en de werksfeer goed te houden.

Gytha Heins deed drie jaar onderzoek en legt tijdens dit interactieve college glashelder uit hoe dat zit. 

Docenten: Gytha Heins
Tijd: 16:00 - 17:30, online via Zoom

"Hoe groter de crisis, hoe meer ik opleef" is een gevleugelde uitspraak van Toon Gerbrands. In dit college doet Toon uit de doeken hoe hij omgaat met tijden van grote stress en crises.
Zo deelt hij onder meer zijn ervaringen over hoe hij het afgelopen Coronajaar beleeft heeft als directeur van PSV.
Maar ook hoe hij voetbalclub AZ leidde in de tijd van het faillissement van de DSB Bank. De sportwereld staat bol van emoties en dat kan soms zelfs zo ver gaan dat je privéleven bedreigt wordt. Leer van Toon Gerbrands hoe je koers houdt.
Een tipje van de sluier? "Onzekerheid is vele malen erger dan slecht nieuws!..."

Eigenlijk is het vreemd. Soms hebben grootschalige verandertrajecten in organisaties nauwelijks enig effect. En soms zie je dat organisaties zich razendsnel ontwikkelen, terwijl er helemaal geen formele verandertrajecten gaande zijn. Hoe kan dit? Thijs Homan vestigt in dit college de aandacht op zaken die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven in de management- en veranderkundige literatuur. Hij beschouwd organisaties als symmetrische, polycentrische, polyvalente en polyvocale processen, waarbij het gaat om macht, sociale netwerken, complexiteit, eilanden en eilandhoppen, veranderende verhalen, (stille) revoluties, zelforganisatie, onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid. Centraal hierbij staat de paradox: hoe kunt u de doelstellingen waar u voor staat realiseren, terwijl u eigenlijk maar relatief weinig controle hebt over alles wat er zich in en om de organisatie afspeelt? .

Docent: Thijs Homan
Tijd: 16:00 - 19:00

Je wilt meer

Soms wil je meer van je team. Meer initiatief, meer energie, meer creativiteit, meer ondernemerschap. Maar hoe pak je dat aan?

Jeroen Busscher toont in deze masterclass aan hoe je met eenvoudige interventies veel kunt bereiken.

En dat het daarbij nog leuk mag zijn ook!

Docent: Jeroen Busscher 
Tijd: 9:30 - 16:30, 19 januari 2021, op locatie 

 

calendar Zet dit programma in je agenda!

Dit jaar bestaat Leidinggeven aan Gedragsverandering uit: - Een online masterclass over inclusief leiderschap - Zeven live colleges over (gedrags)verandering en cultuur - Twee live masterclasses over interventietechnieken en verandermanagement

Direct aanmelden

Bij Focus Learning Journeys houden we van transparantie. Als je in contact wilt komen met een van onze testimonialschrijvers of andere oud-deelnemers dan regelen we dat voor je. 

"Na een zeer geslaagde reeks 'Psychologie voor Managers' was dit mijn tweede programma bij Focus Learning Journeys. Kleinschalig van opzet met een persoonlijk karakter en verzorgd door topsprekers. De avonden waren heel inspirerend en de stof vrijwel iedere keer direct toepasbaar in onze organisatie. Persoonlijk ben ik benieuwd wat mijn derde reeks zal worden…" - John den Breems, manager Business Development, Container Centralen

“De collegereeks Leidinggeven aan verandering was buitengewoon inspirerend. Alle sprekers brachten een schat aan kennis en ervaring mee en wisten die bovendien op een zeer aansprekende manier over te brengen. Zoveel doordachte concepten en relevante voorbeelden, waar ik nog bijna dagelijks gebruik van maak. Top!” - Herbert van der Hoek, manager SHE (Safety, Health & Environment manager), Aspen Healthcare BV 

"Wat een heerlijke onderbrekingen van de werkweek. In de periode december 2018 – maart 2019 gedurende 8 sessies mogen genieten van mooie sprekers, elk met zijn/haar eigen invalshoek. Vanuit Focus Learning Journeys is een mooie samenstelling gemaakt op het onderwerp gedragsverandering. Voor mij en Avantes dermate interessant, dat we onze strategiesessie een vervolg hebben laten zijn op de sessies. Kortom: uiterst interessant en voldoende stof om er binnen Avantes de komende jaren mee aan de slag te blijven. Een absolute aanrader om te volgen (en er vervolgens ook iets mee te doen)!" - René van der Pot, Managing Director / CFO, Avantes BV

"Afsluitend complimenten voor de gehele organisatie. Alles was elke week tot in de puntjes geregeld. Van de aanmelding tot het eten en de documentatie. Het was elke week uitkijken naar de donderdagen. ik zal ze gaan missen!" - Erik van Gessel, projectleader, Sioux Embedded systems

"Wat een genot om deze colleges te hebben bijgewoond! Alles er omheen goed ingeregeld, fijne locatie en tijdstip. De sprekers waren inhoudelijk erg goed waarbij ze in staat waren om je mee te nemen op hun journey in de wereld van veranderingen en hoe dat van invloed is op de mens individueel en in groepsverband. Herkenbaar en soms net even weer anders, waardoor het vooral ook in vele situaties weer succesvol toepasbaar is en de verandering wordt doorgevoerd en enthousiast ontvangen. Hoe moeilijk veranderen ook blijft" - Greta Mulder,HR - interim manager, zelfstandig ondernemer

Tijd
Deze collegereeks bestaat uit 7 colleges en twee masterclasses. De colleges vinden plaats op de dinsdag.

Alle colleges starten om 16.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Tijdens de colleges is er om 17.15 uur een half uur pauze met een warme maaltijd. Heb je een speciaal dieet? Laat het ons weten: neem contact met ons op via 030 - 800 04 20 en vraag naar Juliette.

Wil je zeker van je zaak zijn en extra vroeg arriveren? Geen enkel probleem: de koffie staat altijd klaar in Bar Beton en er is genoeg ruimte om nog even rustig te werken.

Locatie

Ook dit jaar hebben we weer gekozen voor het sfeervolle Bar Beton Rijnsweerd.

Aandacht is hier het toverwoord en dat merk je aan alles.

Bar Beton is gevestigd in het oude provinciehuis van Utrecht.

 • centraal in het land (knooppunt A27/A28, maar ook vlak bij de A2 en de A12)
 • altijd ruimte om te parkeren door eigen parkeerterrein
 • uitstekend bereikbaar met OV (bus vanaf Utrecht Centraal Station stopt voor de deur!)
 • extreem hoog serviceniveau, schitterende inrichting en de sfeer van een koffiebar
 • volop gelegenheid om te netwerken met andere deelnemers

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Routebeschrijving

Bar Beton 2

Aanmelden

Na aanmelding ontvang je van ons een bevestiging en een factuur. Door je aan te melden voor deze bijeenkomst ga je akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden. Een week voor aanvangst ontvang je per mail een herinnering en de routebeschrijving.

Aanmelden voor een of enkele colleges is in principe niet mogelijk. Wel kan je altijd iemand in jouw plaats laten deelnemen. Je kunt ook verschillende collega's of relaties deel laten nemen. Op die manier neem je een bedrijfsabonnement en stel je anderen in staat om kennis te nemen van deze boeiende stof.

INVESTERING 

De prijs voor alle 7 colleges + de 2 masterclasses is 3495,- (ex. BTW). Hierbij is inbegrepen: het boekenpakket, het deelnamecertificaat, koffie, maaltijden, documentatie kortom alles wat je nodig hebt om jouw learning journey prettig te laten verlopen.

Verhindering

Indien je onverwacht verhinderd bent, kan je je altijd, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen. Annuleren is niet mogelijk.

PE-uren
Deze collegereeks levert je 28.5 PE-uren op.

CEDEO

Groepsarrangementen

Wil je met meerdere mensen uit je organisatie komen, mail ons even dan nemen we contact met je op.

Deelnemers van dit programma bekeken ook:

 • The fine art of leadership met prof. dr. Gabriël Anthonio

  Beïnvloed jezelf en anderen vanuit waardengedreven leiderschap

  2 daagse masterclass op 9 & 10 juni 2021

  Meer informatie
 • 'Verandermanagement in 1 dag' met prof. dr. Jaap Boonstra

  In 10 stappen helderheid in je veranderstrategie

  Masterclass met Jaap Boonstra op 15 juni 2021

  Meer informatie
"Als je een hek om mensen heen zet, krijg je schapen." Mathieu Weggeman (leiderschapsexpert)