Leidinggeven aan gedragsverandering

Stel je zit met je team, afdeling of organisatie in een veranderproces. Het moet anders,
beter, sneller of flexibeler. Het staat allemaal mooi op papier, in lijn met de doelstellingen
van de organisatie. Als leidinggevende weet je wat je wilt. Maar dan....

Maar dan komt de vraag: hoe krijg je mensen mee? Hoe krijg je ze in beweging? Gedragspatronen zijn hardnekkig. Zeker in groepsverband. Mensen zeggen "ja" en gaan vervolgens over tot de orde van de dag. Hoe frustrerend! De opmerking “Zo doen we het hier nu eenmaal” ligt op de loer en dat is niet wat je wilt…..

Vanaf 3 december kun je bij Focus Learning Journeys 8 colleges volgen over de zin en onzin van
cultuurverandering en gedrag. Met een selecte groep van mensen (max 50 deelnemers) gaan we
aan de slag. Als opwarmertje hebben we deze managementpocket gemaakt. Als je je aanmeldt voor de
collegereeks krijg je bovendien een fraai boekenpakket cadeau. In dit boekje krijg je onder meer
antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe kan je de uitrol van je strategie succesvol maken?
  • Hoe voorkom je dat mensen “ja” zeggen en vervolgens “nee” doen?
  • Hoe maak je positief gebruik van de factor macht in jouw organisatie?
  • In hoeverre zijn medewerkers van buitenaf te prikkelen en motiveren?
  • Op welke manier stond Gabriel Anthonio aan het roer bij de grote succesvolle verandertrajecten die hij doorvoerde?

Veel leesplezier!

Downloaden

Vul je gegevens hieronder in.

  • De heer
  • Mevrouw
"Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there." John Kotter