Hoe bewaar je de balans tussen uitdagen en ondersteunen?

Hoe bewaar je de balans tussen uitdagen en ondersteunen?

‘Secure Base Leadership begint bij jezelf’
Leiders zien graag dat medewerkers nieuwe uitdagingen creatief, innovatief en ondernemend tegemoet treden, maar: in hoeverre scheppen zij zelf de juiste voorwaarden? In de driedaagse masterclass Secure Base Leadership ontdekken leiders hoe ze voor hun mensen een veilig basiskamp kunnen zijn in tijden van verandering. “Die basis begint bij jezélf”, stelt André Wierdsma*, die de gelijknamige masterclass met Mil Rosseau verzorgt. Een kort vraaggesprek ter introductie.

Waarom deze masterclass?

“Op een bepaald niveau kom je niet verder met standaard leiderschapstrainingen. Aan de top krijgen leiders andere uitdagingen op hun pad. Het gaat dan niet alleen meer om wat je kunt en weet, het gaat steeds meer om de mens die je bent. Waar sta je voor? Wat wil je en wat durf je? Hoe hanteer je spanningen binnen de organisatie? Hoe bewaak je de balans tussen het uitdagen en ondersteunen van mensen? Welke toegevoegde waarde bied je als leider? En hoe doorbreek je patronen die je daarbij in de weg zitten? Allemaal vragen die juist voor mensen op hoge posities essentieel zijn om mee aan de slag te gaan.”

Is deze masterclass een verdieping in de persoonlijke ontwikkeling van leiders?
“Ja, zo kun je het stellen. Hoe succesvol je ook bent, we hebben allemaal krassen op onze ziel. Zolang het goed gaat, kun je die nog wat wegpoetsen, maar juist in tijden van tegenslag en uitdaging loop je als leider tegen je eigen schaduw aan. Durf je in die spiegel te kijken, dan kun je stappen maken. Bij onze masterclass ontdekken leiders dat ze niet de enige zijn met issues en vraagstukken op hun pad. Hoe eenzaam hun positie soms ook voelt, er zijn anderen die het herkennen en stoeien met dezelfde universele thema’s, zowel binnen de organisatie als in hun persoonlijk leiderschap. Wij bieden een veilige setting waar je met gelijkgestemden een stap verder komt.”

Wat kunnen deelnemers verwachten?
“De kracht is dat we werken op basis van casuïstiek die je zélf inbrengt. Vooraf doen we een telefonische intake en ook tijdens de driedaagse is er gelegenheid om eigen punten in te brengen. Wij spelen op coachende wijze in op de persoonlijke vraagstukken en we bieden handvatten om eigen patronen te doorbreken. We delen ook relevante kennis delen over leiderschap en de complexe psychologische dimensie van samenwerken. Kortom, we bieden maatwerk in inhoud en begeleiding, waarbij Mil en ik elkaar als trainers versterken. In de twintig jaar dat we al samenwerken hebben we een doeltreffende aanpak ontwikkeld die altijd effect heeft.”

Hoe maakt deze masterclass het verschil?
“Wat we altijd zien gebeuren, is dat we een diepere laag raken waar je in de dagelijkse praktijk niet zo makkelijk bij komt. Zo ontstaan bij de deelnemers inzichten die echt effect hebben op hun manier van zijn en positionering. De inbreng van collega’s biedt ook nieuwe inzichten en mogelijkheden om ingebrachte thema’s anders te benaderen. Dynamieken tussen mensen in organisaties zijn fundamenteel niet te beheersen, maar in deze masterclass ontdek je hoe jij daarin als leidende mens invloed op uitoefent. Hoe beter je jezelf kent en beheerst, hoe beter je kunt inspelen op de ander. Dan kun je mensen in de organisatie inspireren en uitdagen, maar ook een veilig basiskamp voor hen zijn. En precies dát maakt het verschil.”

Wat verwachten jullie van de leiders die deelnemen?
“De bereidheid om bij de kern te komen en zich daarvoor open te stellen. Met de kwetsbaarheid die daarbij hoort. We respecteren ieders grenzen, al verwachten wij dat mensen dan wél bereid zijn om over hun eigen ‘nee’ na te denken, als er zo’n moment komt. Daarom veronderstellen wij ook een bepaalde emotionele rijpheid en mate van zelfreflectie. Dan kunnen we bewustzijn creëren rondom bepaalde patronen, innerlijke scripts en overlevingsmechanismen die ooit een doel dienden, maar die nu mogelijk belemmerend zijn. Je kunt anders leren reageren in bepaalde situaties als je weet hoe jouw ‘emotionele’ knoppen werken.”

Gerelateerde evenementen

“Lead from the back — and let others believe they are in front.” Nelson Mandela