Living your purpose: hoe doe je dat?

Living your purpose: hoe doe je dat?

De behoefte tot zingeving is één van de belangrijkste drijfveren die er is. Purpose is de drijvende kracht die mensen aan organisaties bindt en bedrijven succesvol maakt. In ons professionele leven is het niet anders. Aan betekenisvol werk ontlenen we eigenwaarde en energie. Wat werk en leven betekenisvol maakt verschilt van persoon tot persoon.

Living your purpose gaat over:

Being yourself, having a dream, speaking your truth and walking your talk.

(We zeggen het maar even in het engels omdat deze taal zich hier zo mooi voor leent)

Organisatiepsycholoog Oscar david gebruikt voor dit bewustwordingsproces, want dat is het uiteindelijk, de metafoor van de 4 zeilen. De zeilen van essentie, visie, relatie en actie.  

Wanneer deze zeilen op elkaar zijn afgestemd, ligt leven en werken vanuit purpose binnen handbereik. Laten we deze vier zeilen even kort doornemen. 

Het eerste zeil - essentie

Het eerste en grootste zeil is het zeil van essentie. Essentie gaat over het weten wie je bent en waar je voor staat. Essentie overstijgt de persoonlijkheid en is verankerd in de waarden die het meest fundamenteel zijn. Het verwezenlijken van deze waarden is een centrale drijfveer voor alles wat we doen. In organisatietermen zouden we het missie noemen: de bestaansreden van de organisatie. Innerlijke waarden zijn altijd authentiek: het is niet iets dat we verzinnen of kopiëren, maar wat ons ten diepste beschrijft. De slogan die bij essentie hoort is Being yourself.

Het volgende zeil is het zeil van visie. Visie komt voort uit de waarden van essentie. Het is het verwoorden van een gewenste werkelijkheid die is gebaseerd op de persoonlijke missie en wat er echt toe doet. "I have a dream", zijn de historische woorden van Martin Luther King. Diepe menselijke waarden waren de bron voor zijn visie op een toekomstige samenleving. Soms wordt visie gebruikt als aanduiding van een businessplan, maar in dit geval gaat het om het tot expressie brengen van een verlangen ter realisatie van een droom.

Je kunt nog zo geworteld zijn in essentie, en nog zo veel geïnspireerd zijn door je dromen, het gaat erom dit op een waarachtige manier te communiceren. Het derde zeil, het zeil van relatie, gaat hierover. De slogan die hierbij hoort is Speaking your truth. De kunst hierbij is anderen te verwoorden wat er echt toe doet en daarin helder te zijn. Hoe authentieker er wordt gecommuniceerd, hoe meer vertrouwen wordt uitgestraald.

Het vierde zeil is het zeil van actie. In dit zeil komen de voorgaande zeilen samen. Hier gaat het om Walking your talk, oftewel, doen wat we zeggen op een manier die in overeenstemming is met de waarden waar we voor staan en de visie ons drijft. Of zoals het bekende Engelse spreekwoord zegt ‘The proof of the pudding is in the eating’. Dit vormt vaak een grote uitdaging voor veel mensen.

Wanneer de zeilen van essentie, visie, relatie en actie op elkaar zijn afgestemd ligt leven en werken vanuit purpose binnen handbereik.

De masterclass 'Living your Purpose' is voor managers en professionals, die inspiratie op willen doen hoe meer betekenis te geven aan werk en leven. Aan deze masterclass doen maximaal 24 deelnemers mee.

Deze masterclass is een combinatie van plenaire voordrachten en discussie, afgewisseld door oefeningen in kleine groepen.

Geinteresseerd? Noteer direct de data in je agenda en meld je aan via onderstaande link

https://www.focuslearningjourneys.nl/programma/leiderschap/living-your-purpose/

Geschreven door Focus Learning Journeys op 27 september 2019

Gerelateerde evenementen

“Lead from the back — and let others believe they are in front.” Nelson Mandela