Gabriel Anthonio over vertrouwen

Gabriel Anthonio over vertrouwen

Vertrouwen

Als het vertrouwen laag is, neemt de snelheid om zaken gedaan te krijgen af en de kosten toe en het werkplezier daalt. Omgekeerd is ook waar: als het vertrouwen hoog is, neemt de snelheid toe, de kosten dalen en werkplezier neemt toe (Covey, Speed of Trust)

 Als je weet dat iemand je minder vertrouwd, probeer een aantal stortingen te doen op zijn of haar bankrekening:

  • Zorgen dat je zijn/haar verwachtingen overstijgt, in het leveren van kwaliteit en tijdigheid bijvoorbeeld
  • Complimenten geven, op gepaste wijze
  • Waardering laten blijken door kaartje, bloemetje of ander gepast gebaar.

Als je zelf iemand minder of niet vertrouwd probeer ook op zijn of haar bankrekening te storten.

  • Complimenten
  • Waardering laten blijken.
  • Vertrouwen uitspreken

In beide gevallen zal je zien dat het vertrouwen in de relatie over en weer gaat groeien.

Geschreven door Focus Learning Journeys op 25 juli 2019

Gerelateerde evenementen

"We spend a lot of time teaching leaders what to do. We don’t spend enough time teaching leaders what to stop." Marshall Goldsmith