GOED of FOUT? Negen vragen om je psychologische kennis te testen

GOED of FOUT? Negen vragen om je psychologische kennis te testen

1. Intelligentie is een nadeel om goed te presteren in laag gekwalificeerde banen

0 goed 0 fout

2. Een open en enthousiaste persoonlijkheid is de belangrijkste eigenschap van een effectieve leider

0 goed 0 fout

3.  Het laten meebeslissen van medewerkers is beter voor de bedrijfsprestaties dan het stellen van prestatiedoelen

0 goed 0 fout 

4. De meeste mensen schatten hun eigen werkprestaties te hoog in

0 goed 0 fout

5. Het verloop onder medewerkers die via een advertentie zijn binnen gekomen is groter dan degenen die via een medewerker zijn binnengekomen

0 goed 0 fout

6. Gemiddeld genomen is de 'nauwgezetheid' van mensen een betere voorspeller van werkprestaties dan hun intelligentie

0 goed 0 fout

7. De meeste leidinggevenden beoordelen hun mensen lager dan zij feitelijk verdienen

0 goed 0 fout

8. Oudere volwassenen leren meer van trainingen dan jongere volwassenen

0 goed 0 fout

9. Medewerkers hechten meer aan salaris dan zij zelf aangeven

0 goed 0 fout

Zie hieronder de antwoorden....

1 = fout (juist geantwoord door 54%)

2 = fout (juist geantwoord door 43%)

3 = fout (juist geantwoord door 32%)

4 = goed (juist geantwoord door 69%)

5 = goed (juist geantwoord door 45%)

6 = fout (juist geantwoord door 47%)

7 = fout (juist geantwoord door 72%)

8 = fout (juist geantwoord door 88%)

9 = fout (juist geantwoord door 82%)

Leer meer over psychologie tijdens de serie Psychologie voor Managers (wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht) 

 

 

Geschreven door Focus Learning Journeys op 27 juni 2019

Gerelateerde evenementen

Enorme drive, passie en humor!