De learning journey van Sascha

De learning journey van Sascha

‘Bij Focus kan ik mijn basis als leider verdiepen’

Moed tonen, integer zijn en op een respectvolle manier invloed uitoefenen: dat zijn belangrijke ankerpunten voor Sascha Dalen Gilhuijs, directeur/bestuurder van de Stichting Advisering Bestuursrecht (STAB). “Ook in lastige situaties wil ik graag bij dat anker blijven, daarom vind ik het belangrijk om mijn waarden te cultiveren en me te blijven ontwikkelen als leider. Focus weet die snaar precies te raken.”

Na een gedegen loopbaan bij het Openbaar Ministerie en in de rechtspraak, kwam Dalen Gilhuijs in 2016 aan het roer van de STAB* te staan. “Ik vervulde al eerder management- en directieposities, maar bevind me nu voor het eerst in een volledig eindverantwoordelijke rol. Met op enige afstand alleen een Raad van Toezicht. Vanuit mijn duidelijke visie op de ontwikkeling en positionering van onze onafhankelijke organisatie van gerechtelijke deskundigen, is het absoluut een verrijking om richting te mogen geven. Toch brengt leiderschap naast vreugde ook zorgen met zich mee. En soms is het een eenzame weg, hoezeer mijn MT me ook steunt.”

Door die soms eenzame positie ervaart Dalen Gilhuijs de noodzaak om blijven leren en ontwikkelen. “De programma’s van Focus bieden de kans om nieuwe inzichten op te doen en te reflecteren. Ik kan me laven aan inspirerende docenten en uitwisselen met andere deelnemers, die vaak in heel andere sectoren opereren, maar vergelijkbare vraagstukken en leerbehoeften hebben. Zeker bij de meerdaagse programma’s ontstaat er een vertrouwelijke setting waarbinnen ook ruimte is voor twijfels en onzekerheden. Door vanuit die kwetsbaarheden te werken, ontdek je je eigen kracht en groeipotentie.”

‘Ik heb het nog steeds over The Fine Art of Leadership’

De STAB-bestuurder begon haar learning journey bij Focus met een collegereeks over organisatiecultuur en leidinggeven aan gedrag. “Dat smaakte naar meer en ik besloot de verdiepende seminars en masterclasses ook te volgen. Vooral The Fine Art of Leadership van Gabriël Anthonio had impact, ik heb het er nog steeds over. Met een ogenschijnlijk gemak en eenvoud koppelt hij zijn eigen rijkdom aan ervaringen aan grote filosofische denkers. Daarmee maakt hij de theorie heel tastbaar en praktisch, maar belangrijker nog: zijn prikkelende verhalen zijn zeer uitnodigend om over jezelf na te denken en je authentieke leiderschapskwaliteiten verder uit te bouwen.”

Deze tweedaagse masterclass gaf Dalen Gilhuijs de bevestiging dat ze op de goede weg zit in haar streven een dienende leider te zijn. “Een persoonlijk anker had ik al, maar door de inspirerende handreikingen van Gabriël Anthonio, kan ik dat anker bewuster inzetten. Alleen al omdat ik er nu beter woorden aan kan geven. Het verdiepen van mijn basis werkt door in het verbeteren van mijn performance als leider. Zo reageer ik soms te secundair in situaties waar het beter past om direct in te spelen op wat zich voordoet. Ik oefen ermee om dat op een respectvolle manier te doen. Het is echt een kunst om leiderschap te tonen op een manier die het geheel versterkt.”

‘Mijn drijfveer tot ontwikkeling is groot’

Dat ze bij de STAB een team van zo’n veertig zeer gedreven en gepassioneerde deskundigen onder haar hoede heeft, maakt dat Dalen Gilhuijs zich op haar plek voelt. “Als je leidinggeeft aan professionals is het belangrijk om ruimte te bieden en die manier van sturen past bij mij. Het is mijn taak om het team in staat te stellen hun werk zo goed mogelijk te doen. Dat doe ik door enerzijds te focussen op positionering en het creëren van werk, anderzijds door onze kennis en kwaliteit verder uit te bouwen. Inhoudelijk dienen wij op hoog niveau te functioneren en daar geven we samen vorm aan: ik vanuit mijn rol als voorvrouw, de professionals vanuit hun vakmanschap.”

“Om mijn rol met verve te blijven vervullen, is mijn drijfveer tot ontwikkeling groot. Feedback uit de eigen organisatie draagt daaraan bij, maar zeker ook de programma’s bij Focus. Ik kijk al uit naar de volgende masterclass, Secure Base Leadership van André Wierdsma. Die duurt ruim drie dagen, dus dat belooft weer diepgang. Alleen al het feit dat je bewust ruimte creëert voor nieuwe kennis, inspiratie en (zelf)reflectie zet iets in beweging. En het mooie van Focus is: door goed te luisteren naar waar je tegenaan loopt in de praktijk, spelen ze in op inhoudelijke behoeften, terwijl ze ook steeds weer weten te prikkelen en te verrassen. Absoluut een learning journey.”

* Stichting Advisering Bestuursrecht van Milieu en Ruimtelijke Ordening – kortweg STAB – is een gerechtelijk expertisecentrum dat binnen het Omgevingsrecht (water, lucht, bodem) onafhankelijk advies geeft aan rechters. Lees meer op www.stab.nl.

 Tekst Amber Boomsma (www.tekstlabel.nl)

Gerelateerde evenementen

"Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there." John Kotter