Zo realiseert u wél uw goede voornemens!

Een maand na het nieuwe jaar zijn de meeste goede voornemens vaak alweer gesneuveld. Met deze tips maak je jouw gemaakte goede voornemens wel waar.

80 procent van de goede voornemens worden niet waargemaakt. Eén groep bedenkt niet eens wat ze zouden willen, omdat ze van tevoren toch al weten dat ze het niet waarmaken. De tweede groep bedenkt wel goede voornemens, maar onderneemt uiteindelijk geen actie. De derde groep maakt ook goede voornemens en begint er wel aan, maar haakt na een aantal weken af omdat de waan van de dag het wint.

HET KAN NÍET ALTIJD MORGEN NOG

Waarom stranden onze goede voornemens toch steeds? Daar zijn verschillende redenen voor: we formuleren wensen negatief,  we maken grote plannen, maar geen concrete acties, we vertonen uitstelgedrag en we hebben geen helder eindresultaat voor ogen, of geloven er misschien niet echt in.

Herkenbaar? In alle gevallen ben je niet succesvol in het realiseren van jouw wensen. En dat is jammer, want hiermee laat je een prachtige mogelijkheid liggen om met meer motivatie en plezier te doen wat er volgens jou echt toe doet in het nieuwe jaar. Feitelijk geef je hiermee de waan van de dag meer ruimte dan je waarschijnlijk graag zou willen. Zonde. Hieronder een aantal tips om je goede voornemens echt uit te voeren.

1. Formuleer je wensen positief in plaats van negatief:  
Voornemens als: ‘Niet meer achterlopen met je mail’ of ‘geen zinloze vergaderingen meer bijwonen’, motiveren niet om te realiseren. Daarnaast registreren je hersenen het woord ‘niet’ niet. Omschrijf dus wat je wél wilt bereiken en kijk eens waar je dan op uitkomt. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil elke dag mijn inbox legen’ of ‘ik wil tijd en aandacht om het verandertraject goed vorm te geven en te sturen’.

2. Definieer niet alleen plannen, maar ook acties:
Vergeet niet dat ook een groot plan begint bij de eerste stap. Zonder eerste stap geen (groots) resultaat. Verdeel daarom je einddoel in concrete en overzienbare acties. Het ‘creëren van tijd en rust’ is geen actie. Als je weet dat je niet toekomt aan het sturen van het verandertraject omdat je het niet inplant, zet je het als een repeterende afspraak in je agenda. Zo creëer je elke week een uur tijd om geconcentreerd met je verandertraject aan het werk te kunnen.

3. Houd het eindresultaat voor ogen:
Omdat je geen concreet beeld hebt van hoe het voelt als je je goede voornemen hebt gerealiseerd, is het bijzonder lastig om erop te blijven focussen. Uiteindelijk verlies je je weer in de waan van de dag. Begin daarom met het eindresultaat voor ogen. Weet wat het resultaat je oplevert en hoe het voelt als je het hebt gehaald. Bedenk hoe je lekker geconcentreerd aan het werk bent en je niet meer druk maakt over bijvoorbeeld losse acties die nog in je mailbox kunnen zitten. Denk regelmatig aan dit plaatje om je focus in de goede richting te houden. 

4. Waak voor de gedachte dat het nog altijd morgen kan: 
We zetten afspraken met onszelf vaak makkelijker aan de kant dan afspraken met anderen. Als je deze afspraak met jezelf niet nakomt, kun je je voornemens nooit realiseren.

5. Geloof in je voornemen:
Als je zeker weet dat je voornemen het gewenste effect zal hebben, zou je er waarschijnlijk eerder aan beginnen. Het zou de inspanning waard zijn en je zou het volhouden. Maar deze garantie heb je niet. Toch is het geloof in succes essentieel om je voornemen te realiseren. Grijp daarom dit moment aan om van 2014 jouw jaar te maken. Geef werkelijk invulling aan wat voor jou belangrijk is. Maak een wandeling of ga lekker uit eten met een dierbare, en laat je gedachten en het gesprek gaan over de dingen die jij wenst.

Kortom: weet wat je wilt en geloof in het eindresultaat, dan staat niets je in de weg om dit stap voor stap te realiseren. Zo wordt 2016 een inspirerend jaar en maak je van je goede voornemen een lust in plaats van een last.

Geschreven door Callista Roelofs op 14 december 2015

Gerelateerde evenementen

“Lead from the back — and let others believe they are in front.” Nelson Mandela