Hoe maak je allianties tot een succes?

Het effectief managen van ambiguïteit kan de kans op succes van allianties aanzienlijk vergroten.

Een intrinsiek aspect van strategische allianties is ambiguïteit en het effectief managen daarvan kan de kans op succes aanzienlijk vergroten.
Allianties zijn onderhevig aan drie soorten ambiguïteit: partner-, interactie- en evaluatieambiguïteit, die samenhangen met verschillende fasen van alliantieontwikkeling: formatie-, operationele en resultaatfase. Met welke mechanismen kun je ambiguïteit het beste managen? Wat moet je als manager doen en wat moet je niet doen?

Ambiguïteit is een karakteristiek kenmerk van allianties. Ambiguïteit verwijst naar een situatie waarin een bepaalde gebeurtenis of een bepaald fenomeen geen eenduidige interpretatie kent, maar vele conflicterende interpretaties tegelijkertijd naast elkaar bestaan. Achterliggende oorzaak is onvoldoende informatie of onvoldoende duidelijkheid over de beschikbare informatie, met als gevolg dat het voor managers moeilijk is de betreffende situatie gefundeerd te beoordelen. Ambiguïteit is maximaal wanneer weinig informatie hand in hand gaat met weinig duidelijkheid. Een verschil met onzekerheid is dat beslissers in een ambigue omgeving lagere niveaus van kennis hebben, ofwel door gebrek aan informatie ofwel door onduidelijke informatie.

In dit artikel gaan we in op fundamentele managementproblemen waar bedrijven tegenaan lopen die een alliantie zijn aangegaan of willen aangaan. Managers moeten onderhandelen, de dagelijkse activiteiten managen en op enig moment de alliantieperformance beoordelen. Elke alliantiefase hangt samen met een bepaald soort ambiguïteit, die effectief gemanaged moet worden. Het hier gepresenteerde raamwerk is gebaseerd op problemen die zijn geïdentificeerd in de theoretische literatuur en praktijkcases van verschillende soorten allianties, in verschillende branches, zowel nationaal als internationaal.

> Lees hier het hele artikel van prof. Rajesh Kumar in Management Executive (vertaald en bewerkt uit California Management Review).

___________________________________________________________________________________________________________________

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Focus Conferences organiseert dit najaar de collegereeks Succesvol samenwerken in allianties en netwerken. Experts als Edwin Kaats, Mark van Twist, Theo Camps en Annemieke Roobeek voorzien u van de benodigde handvatten om uw alliantie, keten of netwerk tot een succes te maken.

Geschreven door managementimpact.nl op 18 juni 2015

Gerelateerde evenementen

"Change comes from feeling. Put feeling first." Dan Heath (Amerikaanse verander-goeroe)