MT opleidingenonderzoek: 'Focus Conferences beste managementopleider'


Zijn Nederlandse managementopleidingen een goede investering? Ja, zeggen de alumni zelf. Dit en meer, in MT's jaarlijkse opleidingenonderzoek. 


Een Stanford of Harvard is er misschien niet bij. Maar een dikke voldoende krijgen ze allemaal wel, de 33 Nederlandse managementopleidingen waarover MT het oordeel vroeg van ruim 800 lezers. Het gemiddelde beoordelingscijfer kwam zelfs uit op 8,1, bijna een half punt hoger dan vorig jaar, toen we bijna hetzelfde onderzoek deden. Kortom: de Nederlandse manager is zeer blij met de manier waarop hij kennis en vaardigheden krijgt aangereikt.

BEST BEOORDEELDE OPLEIDERS
In totaal zijn 33 verschillende opleidingen met cedeo-erkenning door ruim 800 MT-lezers getoetst. Alleen opleiders met meer dan 5 beoordelingen zijn meegenomen in de eindbeoordeling. 

Academische MBA’s in NL:
1) TSM 8,54
2) RSM 8,37
3) Maastricht University 8,33
4) TiasNimbas 8,30
5) Nyenrode 8,04

Andere managementopleiders
1) Focus Conferences 9,3
2) Denk Producties 9,0
3) Rotterdam Business School (HES) 8,62
4) NTI 8,50
5) BusinessSchool Nederland (BSN) 8,38
6) IBO 8,09
7) Schouten & Nelissen 7,91
8) De Baak 7,82
9) ISBW 7,64
10) Windesheim 7,62
11) Haagse Hogeschool 7,57
12) NHA 7,33
13) NCOI 7,21
14) Avans Hogeschool 7,2
15) Hanzehogeschool 7,0

EEN GOEDE INVESTERING?
Ruim driekwart van de lezers was het eens met de stelling dat Nederlandse managementopleidingen zich kunnen meten met de internationale top, en bijna evenveel mensen vinden het aanbod ‘compleet’, ‘goed aansluitend bij de praktijk’ en ‘volledig de behoefte dekkend voor het bedrijf’. Bijna 85 procent vond de laatst genoten opleiding duidelijk ‘een goede investering’. Vooral de inhoudelijke kwaliteit en de docenten krijgen goede beoordelingen, met cijfers ver boven de 8. Gemiddeld 76 procent van de aangeboden stof wordt ‘relevant’ gevonden voor het werk, 65 procent was ‘nieuw’ voor de ondervraagden.

VEEL LOF VOOR DE INSTITUTEN
Dat mogen ze in hun zak steken, de 33 onderzochte opleiders, variërend van academische instituten als Nyenrode, RSM en Tias­Nimbas tot dagopleiders als Focus Conferences en Denk Producties. Ook in de open antwoorden klinkt veel lof door voor de instituten die de managers van Nederland opleiden. Al is hier ook enige kritiek te bespeuren, vooral op de toepasbaarheid van het gebodene: ‘Een betere aansluiting op de praktijk’, ‘meer aandacht voor skills, minder voor pure kennis’ en ‘laat het leslokaal de praktijk zijn.’ De tendens is helder: als we íets willen van onze managementopleiders, dan is het wel dat ze aansluiten bij de alledaagse realiteit.

DE RESULTATEN VAN MT'S OPLEIDINGENONDERZOEK
MT ondervroeg ruim 800 managers naar hun oordeel over de laatst genoten managementopleiding. Voor de opleidingen die een rapportcijfer hebben gekregen (zie hiernaast) is alleen gekeken naar opleiders die minimaal 5 beoordelingen hebben gehad). Hieronder vind je de andere uitkomsten van het onderzoek:

MT opleidingenonderzoek: 'Focus Conferences beste managementopleider'

Geschreven door Managementteam op 9 september 2013

Gerelateerde evenementen

"We spend a lot of time teaching leaders what to do. We don’t spend enough time teaching leaders what to stop." Marshall Goldsmith