Groeimodellen: Je bedrijf opnieuw uitvinden


Op 27 september organiseert Focus Conferences samen met ICSB Marketing en Strategie de workshop Groeimodellen, gebaseerd op het gelijknamige boek dat dit voorjaar is verschenen. Managementboek interviewde Yousri Mandour, auteur van het boek. Hieronder tref je een samenvatting hiervan aan. 

Het boek daagt ondernemers en managers uit eens kritisch in de spiegel te kijken. Voldoet je businessmodel nog wel in een stagnerende markt of is een radicaal andere opzet van het bedrijf nodig om verspilling te ontdekken? 

Andere keuzes maken om te groeien
‘Als jij een groeiambitie hebt, en je zit in een markt die niet of nauwelijks beweegt, dan kun je wel doorgaan zoals je tot nu toe te werk bent gegaan, maar de kans dat dat succes oplevert is niet zo groot’, zegt Yousri. ‘Dan dobber je gewoon een beetje voort. Maar als je ambitieuzer bent, zul je andere keuzes moeten maken en niet met de kudde moeten meelopen. Maar hoe kun je andere keuzes maken? Daartoe heb je vier mogelijkheden. 

1)  Je zet je aanbod op een andere manier in de markt, door je bijvoorbeeld te beperken tot één product of door juist een breder aanbod te kiezen. 
2)  Je gaat op een andere manier afrekenen. Dus niet per transactie, maar bijvoorbeeld naar het gebruik of in een abonnementsvorm. 
3)  Je gaat het bedrijfsproces anders organiseren, bijvoorbeeld door onderdelen uit te besteden waardoor je de kosten reduceert. 
4)  Je kunt je afvragen of je je wel op de juiste doelgroep richt. 

Bij elk van deze vier opties kun je een keuze maken. En vervolgens komt de vraag of je die verandering alleen wilt doorvoeren, in samenhang met ketenpartners of zelfs in het grotere netwerk waarbinnen je opereert. Zo is het businessmodelwiel ontstaan, een cirkel met vier kwadranten, elk onderverdeeld in drie schillen, oftewel twaalf opties om je businessmodel aan te passen.’

Businessmodelwiel & twaalf case study’s
Naast de theorie wordt er voor elk van deze twaalf opties een aansprekende case study beschreven. Hierbij is gekozen voor bestaande bedrijven die met dezelfde problematiek kampten: een stagnerende of teruglopende omzet in een markt waar weinig beweging in zit. ‘Ondanks de crisis zijn er toch genoeg voorbeelden van bedrijven die groeien’, stelt Mandour. ‘De vraag is natuurlijk hoe dat kan, waar het verschil in zit. Die vraag ligt eigenlijk aan de basis van dit boek.’

Mandour heeft gebruik gemaakt van de bestaande theorieën van Alexander Osterwalder – het businessmodelcanvas – en het schrijversduo Chan & Mauborgne, dat school heeft gemaakt met de Blue Ocean Strategy (in resp. Business model generatie en De blauwe ocean). Ook wordt aandacht besteed aan Systematic Inventive Thinking. Dat is de methode die Mandour gebruikt om het wiel in werking te stellen. 

Overeenkomsten
De twaalf case studies laten opmerkelijke overeenkomsten zien, ontdekte Mandour toen hij het boek nog eens doorlas. ‘Je ziet ten eerste dat de ondernemer of manager over een flinke portie lef moest beschikken om de bestaande gang van zaken radicaal omver te kegelen’, stelt Mandour. De tweede overeenkomst is dat je als organisatie goed moet begrijpen waarom je de dingen voor je klanten doet zoals je ze doet. Je moet begrijpen waar de behoeften liggen en hoe je daarop kunt inspringen, hoe je een concept kunt neerzetten wat daaraan beantwoordt. De derde overeenkomst die Mandour heeft ontdekt is dat de meerderheid van de twaalf bedrijven in staat bleek nieuwe verbindingen te leggen. ‘Dat geldt met name voor de case studies uit de derde schil, bedrijven die veranderingen doorvoeren in hun netwerk. De vierde en laatste overeenkomst die Mandour ziet, is het slimme gebruik van ICT. ‘Dat zie je meestal terug in de binnenste schil van het wiel. 

Verspilling
Het zijn radicale veranderingen, beseft Mandour. Opeens een andere manier van afrekenen introduceren is riskant: de huur moet immers ook betaald worden. ‘Natuurlijk is het doodeng, en natuurlijk krijg je te maken met weerstand. Wat je eigenlijk aan het doen bent, is je bedrijf opnieuw uitvinden. Maar ik denk dat het heel erg goed is om te onderzoeken waar verborgen waarde of nieuwe relevantie voor de klant te vinden is, zeker wanneer je actief bent in een stagnerende markt.’ ‘Ik zou het mooi vinden dat de mensen die dit boek hebben gelezen, de ogen worden geopend. Dat zij bereid zijn vraagtekens te zetten bij de manier waarop zij op dit moment hun bedrijf runnen en dat zij willen onderzoeken of zij extra toegevoegde waarde kunnen creëren. Ik denk dat juist dit soort tijden een gunstige voedingsbodem zijn om dingen op een nieuwe manier in de markt te zetten.’

Bron: Managementboek.nl
Auteur: Kristel Veerman

Geschreven door Kristel Veerman op 11 juni 2012

Gerelateerde evenementen

“Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision.” Peter Drucker