Je persoonlijke businessmodel: Business Model You

De Nederlandse vertaling van Business Model You! verschijnt 18 mei op de markt. Dit is de eerste vertaling van BMYou! In de NL versie heb ik naast de cases van Hind, Jet Barendregt en Maarten Bouwhuis nog enkele andere Nederlandse cases toegevoegd. Zo maken we kennis met Flavio Pasquino die op zijn 39e profwielrenner werd, nemen we een kijkje in het persoonlijke business model van Monique Des Bouvrie en laten we de visualisatie van Jacco Verhaeren aan jullie zien. Hier eerst een voorproefje van het boek.

Van baan veranderen?

Volgens onderzoek overwegen vijf van de zes volwassenen in Noord-Amerika van baan te veranderen. En volgens de ‘co-creators’ (die 43 landen representeren) van het boek Business Model You is dat over de hele wereld zo. Echter, de meesten van ons hebben geen gestructureerde manier om na te denken over het complexe en – laten we eerlijk zijn – heikele onderwerp ‘carrièreswitch’. Wat we nodig hebben, is een eenvoudige, effectieve aanpak – een aanpak die is afgestemd op de moderne werkomgeving en onze persoonlijke behoeften. En daar doet het businessmodel zijn intrede: een uitstekend raamwerk om een carrière te beschrijven, analyseren en opnieuw uit te vinden. Het boek Business Model you neemt ons mee in de wereld van het business model denken.  

Het leert ons aan de hand van bewezen methodes en tal van praktijkcases hoe wij op onszelf, ons leven en onze carriere kunnen reflecteren, hoe wij ons persoonlijke carrieredoel kunnen identificeren, en welke stappen we kunnen ondernemen om dit doel ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Wat is een business Model?
Op het meest basale economische niveau is een businessmodel de logica waarmee een organisatie zichzelf financieel in stand houdt. Zoals de term al aangeeft, beschrijft het gewoonlijk businesses: bedrijven. De Business Model You aanpak echter, vraagt je om jezelf als een eenpersoonsbedrijf te beschouwen. Dit helpt je vervolgens bij het definieren en veranderen van je ‘persoonlijke businessmodel’ – de manier waarop je je sterktes en talenten inzet om persoonlijk en professioneel te groeien. 

Andere tijden, andere businessmodellen?
Een groot deel van de turbulentie op de huidige arbeidsmarkt wordt veroorzaakt door factoren die buiten onze persoonlijke invloedssfeer liggen: recessie, ingrijpende demografische veranderingen, toenemende mondiale concurrentie, milieuproblemen, et cetera. Deze veranderingen vallen ook buiten de controle van de meeste bedrijven – maar ze hebben wel een vergaande invloed op de businessmodellen die bedrijven gebruiken. Omdat ze de omgeving waarin ze opereren niet kunnen veranderen, moeten bedrijven hun businessmodellen veranderen (en soms nieuwe creëren) om concurrerend te blijven. Maar nu blijken ook deze nieuwe businessmodellen zélf verstorend te werken en veranderingen te veroorzaken. Dat creëert nieuwe mogelijkheden voor sommige werkenden en leidt tot werkloosheid voor anderen. 

Mensen moeten ook veranderen
We willen niet beweren dat mensen hetzelfde zijn als bedrijven. Maar er is wel een belangrijke parallel te trekken: jij wordt, net zoals zo veel bedrijven, beinvloed door omgevings- en economische factoren waar je geen controle over hebt. Als dat zo is, hoe kun je dan toch succesvol en tevreden blijven? Je moet vaststellen hoe je te werk gaat of opereert – en vervolgens je benadering aanpassen in overeenstemming met veranderende omgevingen. De vaardigheden die je door Business Model You zult leren – hoe beschrijf je businessmodellen en hoe kun je er helder over nadenken – stellen je in staat dat effectief te doen. 

Als je het businessmodel van jouw organisatie kunt begrijpen en beschrijven, dan helpt dat je om te begrijpen hoe jouw organisatie succesvol kan zijn, met name in turbulente economische tijden. Werknemers die het succes van de onderneming als geheel belangrijk vinden (en weten hoe dat bereikt moet worden) zijn de meest waardevolle werkenden – en kandidaten voor betere posities. 

Als je eenmaal inziet hoe een businessmodel van toepassing is op waar je nu werkt – en waar jij past binnen dat model – dan zul je dezelfde effectieve manier van denken kunnen gebruiken om je eigen carrière te definiëren, fijn te slijpen en te laten groeien. En wanneer je carrière zich verder ontwikkelt, zul je in staat zijn businessmodel You- strategieën te gebruiken om je model te wijzigen en aan te passen aan veranderende tijden. 

Het lezen van Business Model You geeft je een onderscheidend voordeel. Want terwijl veel werkenden de businesspraktijken van de organisatie omschrijven en vastleggen, zijn er maar weinigen die de businessmodellen van organisaties formeel omschrijven en vastleggen. En nog weer minder individuen passen de kracht van businessmodeldenken toe op hun eigen carrière.

Het Business Model Canvas
De methode voor het beschrijven van je persoonlijke businessmodel is gebaseerd op de methode die wordt gebruikt voor het beschrijven van businessmodellen voor organisaties: het Business Model Canvas. We hebben ‘businessmodel’ gedefinieerd als de logica waarmee een onderneming zichzelf financieel in stand houdt. Eenvoudig gezegd is het de logica waarmee een onderneming haar middelen van bestaan verdient. Je zou een businessmodel kunnen zien als een blauwdruk die beschrijft hoe een organisatie opereert. Net zoals een architect blauwdrukken maakt als leidraad voor de constructie van een gebouw, zo ontwerpt een ondernemer een businessmodel als leidraad voor het creëren van een onderneming. Een manager zou ook een businessmodel kunnen schetsen om te helpen visualiseren hoe een bestaande organisatie opereert. 

Het businessmodel Canvas, dat beschrijft hoe negen componenten van een businessmodel in elkaar passen, is een effectieve techniek om een beeld te schetsen van hoe organisaties werken.

Waarom een beeld schetsen
Het is geen eenvoudige opgave om te begrijpen hoe organisaties werken. Grote of complexe organisaties hebben zo veel componenten, dat het lastig is om een totaalbeeld te krijgen zonder de onderneming visueel af te beelden. Beelden helpen ook om impliciete veronderstellingen om te zetten in expliciete informatie. En expliciete informatie helpt ons om effectiever te denken en te communiceren. 

Het Persoonlijke Business Model Canvas
Laten we ons nu eens richten op het belangrijkste businessmodel dat er is: businessmodel You. Voor het beschrijven van persoonlijke businessmodellen werkt het Canvas net zo goed als voor het beschrijven van businessmodellen van organisaties. Er zijn echter wel een paar verschillen tussen de twee: 

  • In een persoonlijk businessmodel ben jijzelf de key resource: je interesses, vaardigheden en capaciteiten, persoonlijkheid en de assets die je bezit of beheerst. In organisaties omvatten key resources vaak een bredere reeks resources, zoals andere mensen. 
  • Een persoonlijk businessmodel houdt rekening met niet-kwantificeerbare ‘zachte’ kosten (zoals stress) en ‘zachte’ benefits (zoals voldoening). Het organisatie- businessmodel houdt over het algemeen alleen rekening met geldelijke kosten en benefits.

Maak je eigen Persoonlijk Businessmodel Canvas met de 9 bouwstenen. 
Lees meer.<\/p>

Geschreven door Business Models Inc. op 22 mei 2012

Gerelateerde evenementen

“Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.” Stephen M.R. Covey